Management of International Social Challenges

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Are you interested in solving social problems that transcend national borders? Learn more about the bachelor programme Management of International Social Challenges at Erasmus University Rotterdam.

open_in_newstudy website

locatieRotterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig English
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56627
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Migration, terrorism, climate change, economic stability, and international crime – these are all examples of social challenges that local, national and international organisations in the public sector face and try to manage. In this bachelor programme, you will learn how to research, analyse, and contribute to strategies for public sector organizations to manage these challenges.

Waarom aan de Erasmus?

You choose the bachelor programme Management of International Social Challenges because of:
  • Our excellence in education and research. The department of Public Administration at Erasmus University has been ranked number 1 in the Shanghai Ranking's 2017 and 2018;
  • The wide range of subjects we address in the programme;
  • The combination of plenary sessions and intensive, small group sessions (e.g. Problem-Based Learning), which provides a more in-depth and personal approach.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
12345678
Globalisation & Society I
Practicum: Introduction Academic Skills
Globalisation & Society II
Practicum: Reading and Writing
Designing Social Research
Practicum: Research Design
Quantitative Methods
Practicum: SPSS
Economics, Welfare & Distribution
Practicum: Literature Review
Organisation & Management
Practicum: Interviewing
Public Policy
Practicum: Argumentative Writing
International Law & Regulation
Practicum: Presentation

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
group discussion, lecture, literature study, research project, practicum, working group, self study
bindend studieadvies
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 april 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7000
niet-EU/EER studenten : € 7000

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 april 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

erkende certificaten
To be able to participate in the small-scale education, a good command of English is essential. As you will have to write, search for information and participate in class discussions in English, you have to prove your proficiency in English in your application. You will therefore have to submit language test results along with your application if you do not qualify for exemption.

instaptoets

cijferlijst
The Admissions Board will also take into account your academic performance, i.e., your grades. Please note that there is no minimum score or average grade mentioned; your application will be assessed against the pool of applicants of the given year.

resumee
Your Curriculum Vitae or Resume allows you to list your educational career and work experience you obtained so far. A CV should not exceed two A4 pages. If you do not have any professional experience, don't worry, many of your future group mates are in the same situation. You might want to add involvement with NGO's and extra-curricular activities.

motivatiebrief
Apart from your grades, the Admissions Board also consider your motivation to join a particular programme. The motivation letter must be 1 A4 page maximum. In terms of motivation, selection will be based on how well the following points are developed in your letter:

  • Why have you chosen to study this particular discipline?
  • Why do you choose to study this discipline at Erasmus University Rotterdam, as opposed to other universities?
  • Why does Problem-Based Learning appeal to you?
  • Demonstrate international orientation and experiences through your CV/ life story/ interests and explain why you choose to study in English and in an international environment.

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

275 studenten volgen deze opleiding
75% daarvan is vrouw
120 eerstejaars gestart in 2019
69% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Erasmus
Management of International Social Challenges
€ 342 gemiddelde kamerhuur
120 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/5 Erasmus
Bestuurskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
156 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/5 Universiteit Leiden
Bestuurskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
114 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
5/5 Tilburg University
Bestuurskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.73.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.13.5
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.33.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Management of International Social Challenges aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 144 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

This programme is an ideal stepping-stone for a master degree in a related field and a career in local, national or international public sector organisations that are dealing with or managing international social challenges.
current job market
bron: arbeidsmonitor
€ 2556gemiddeld bruto maandloon
64%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
48%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
UUBestuur en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuur en Management van Lokale Vraagstukkengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskundegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Maatschappelijke Organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKwaliteit van Besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
UUCommunicatie, beleid en managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitComparative Politics, Administration and Societygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
UUOrganisaties, verandering en managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 40 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
UUPubliek Managementgeen aanvullende eisen
UUResearch in Public Administration and Organisational Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSportbeleid en sportmanagement dualgeen aanvullende eisen
UUStrategic Human Resource Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
UUStrategisch human resource managementgeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
beleidsmedewerker agrarische zaken
beleidsmedewerker economische zaken
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker onderwijs
beleidsmedewerker recreatie en toerisme
beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
beleidsmedewerker volksgezondheid
hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
wijkmanager
bron: UWV

Contact

Programme Administrator

Programme administrator Management of International Social Challenges

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website