Erasmus School of Law

Erasmus School of Law biedt toponderwijs en toponderzoek in Rechtsgeleerdheid, Criminologie en Fiscaal recht. In een internationale omgeving en in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk.studentaantallen

man: 182 vrouw: 172

Contact

E :
T :
W :

bezoekadres

Erasmus School of Law

postadres

Erasmus School of Law