Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen

De Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FdCMW) is een van de zes faculteiten van de Universiteit Maastricht (UM). Zij is opgericht in 1994.

Er werken circa 240 medewerkers en er studeren ongeveer 1800 studenten. Zoals bij alle opleidingen van de UM wordt in het onderwijs gewerkt volgens het principe van het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). De faculteit is sterk internationaal georiënteerd en het merendeel van haar opleidingen wordt in het Engels aangeboden. De studenten zijn dan ook uit de hele wereld afkomstig. De FdCMW is gehuisvest in het centrum van Maastricht, in vier panden aan de Grote Gracht.

Onderwijs
De Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen biedt twee driejarige bacheloropleidingen aan: Cultuurwetenschappen/Arts and Culture en European Studies, en acht éénjarige masteropleidingen: Cultuur- en Wetenschapsstudies/Arts and Sciences; European Studies; Globalisation and Development Studies; Analysing Europe; European Public Affairs; European Studies on Society, Science and Technology; Cultuur: Beleid, Behoud en Beheer/Arts and Heritage: Policy, Management and Culture; en Media Culture. Daarnaast worden twee tweejarige onderzoeksmasters aangeboden: Cultures of Arts, Science and Technology; en European Studies.

De Graduate School, die aan de faculteit verbonden is, neemt ieder jaar 10 PhD-studenten aan.

Onderzoek
Alle onderzoek van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen is ingebed in het Onderzoeksinstituut Cultuurwetenschappen. Dit Onderzoeksinstituut omvat vier afdelingen:
  1. Politiek en Cultuur in Europa;
  2. Wetenschap, Techniek en Samenleving,
  3. Culturele Herinnering en Diversiteit en
  4. Globalisering, Transnationalisme en Ontwikkeling.

Het onderzoeksgebied overlapt gedeeltelijk met de geesteswetenschappen en gedeeltelijk met de maatschappijwetenschappen.

studentaantallen

man: 634 vrouw: 795

Contact

E :
T :
W :

bezoekadres

Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen

Maastricht

postadres

Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen