Nederlandse Defensie Academie

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) verzorgt voor Defensie de militaire opleiding, persoonsvorming en academisch onderwijs. Met dit onderwijs levert de NLDA een belangrijke bijdrage aan professioneel leiderschap.

Bovendien verricht de Faculteit Militaire Wetenschappen binnen de NLDA wetenschappelijk onderzoek voor Defensie.

Uiteenlopende taken
Bij Defensie werken ruim 63.000 mensen met zeer uiteenlopende taken. Hoewel de verdediging van het eigen grondgebied nog steeds een hoofdtaak is, wordt de ondersteuning bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp steeds belangrijker. Maar het zwaartepunt van de militaire activiteiten ligt op de Nederlandse bijdrage aan internationale rechtsorde en stabiliteit.

Grote verantwoordelijkheid
Op dit moment zijn ruim 2000 militairen in buitenlandse missiegebieden actief. Soms onder levensbedreigende omstandigheden. Een organisatie die zó veelzijdig en dynamisch is als Defensie en die zoveel van haar mensen vraagt, kan niet bestaan zonder uitmuntende leiders. Leiders die door training en vorming het beste uit zichzelf en hun team halen. Dat geldt in het bijzonder voor leiders op de hogere niveaus. Zij dragen immers de grootste verantwoordelijkheden. Defensie levert een grote inspanning om deze leiders op hun functie en taken voor te bereiden. De opleidingen die hiervoor noodzakelijk zijn, worden verzorgd door de Nederlandse Defensie Academie.

Krachtenbundeling
De NLDA is van start gegaan met ingang van het jaar 2005-2006. Ze is voortgekomen uit krachtenbundeling van hoogstaande militaire opleidings- en onderzoeksinstituten: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen, Leergang Topmanagement Defensie, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en de Faculteit Militaire Wetenschappen. Daarnaast maakt ook de HRM-Academie deel uit van de NLDA. De combinatie van (maritiem) militaire opleiding, wetenschappelijk onderwijs en persoonsvorming maakt het onderwijs van de NLDA uniek in Nederland. Daarbij bogen de officiersopleidingen van de NLDA op ruim 180 jaar ervaring en traditie.De NLDA telt 650 militairen en burgers in de vaste staf en 2000 adelborsten, cadetten en (internationale) cursisten. De NLDA is gevestigd in Breda, Den Helder en Den Haag.
logo

Studievoorlichting

Sectie Communicatie NLDAe: nlda@mindef.nl
t: (076) 527 35 25
w: master website

organisatie