Bestuurskunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als student Bestuurskunde houd je je bezig met de vraag hoe je de samenleving het beste kunt organiseren en reguleren, kortom met bestuur en beleid, zowel van overheden als organisaties.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalzeer weinig Engels
voornamelijk Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56627
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Bestuurskundigen staan midden in de maatschappij en houden zich bezig met het oplossen van de problemen die daarin spelen. Wil je expert worden van de grootste organisatie binnen Nederland, de overheid? Wil je een belangrijke rol spelen bij beslissingen die iedereen aangaan en kritisch leren kijken naar die beslissingen? Leer de wereld om je heen anders te zien en ontdek Bestuurskunde in Nijmegen!

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De opleiding is internationaal georiënteerd; veel vraagstukken hebben immers een internationale en Europese dimensie. Hiernaast wordt er in Nijmegen bij Bestuurskunde ook veel aandacht besteed aan ethische vraagstukken in het openbaar bestuur. Het bachelorprogramma is opgebouwd uit een mix van hoorcolleges, werkcolleges en practica, waardoor je actief betrokken bent bij de opleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwEen studiejaar bestaat uit twee semesters. Elk semester bestaat uit twee blokken van 10 weken waarvan 8 onderwijsweken. Per week zijn er gemiddeld 15 contacturen (hoor- of werkcolleges). De vakken met een Engelse titel worden in het Engels gegeven.
1e jaar Je maakt kennis met de bestuurskundige begrippen: bestuur, beleid en organisatie. Je leert onderzoek doen en oefent academische vaardigheden. Je verdiept je in organisaties en management in het openbaar bestuur, en in de taakverdeling tussen rijk, provincie en gemeenten, en tussen overheid en burger. Ook verwerf je kennis over wet- en regelgeving. Deze inzichten pas je toe in projecten over een concreet beleidsprobleem en een zelfgekozen onderwerp op het gebied van het binnenlands bestuur.
periode
1234
Kernthema's van de Bestuurskunde
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A
6 EC
Academische Vaardigheden
6 EC
Beleidsproject 1.1 Bestuurskunde
6 EC
Organisatietheorie
6 EC
Binnenlands Bestuur
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie B
6 EC
Inleiding Recht
6 EC
Management van het Openbaar Bestuur
6 EC
Project 1.2 Binnenlands Bestuur/Bestuurskunde
6 EC
2e jaar In het tweede jaar ga je je verbreden én verdiepen. Om je te verbreden, volg je bijvoorbeeld de cursus 'Bestuur, macht en rechtvaardigheid', 'Economie van de managementwetenschappen' en 'Beleidsociologie'. Je verdiept je bijvoorbeeld in de cursus 'De beleidscyclus'. Daarnaast krijg je een inleiding in de wetenschapsfilosofie: een onmisbaar onderdeel in elke wetenschappelijke opleiding.
periode
1234
Methoden van Bestuurskundig Onderzoek I
6 EC
Beleidssociologie
6 EC
Management van Complexe Dienstverlening
6 EC
Economie van de Managementwetenschappen
6 EC
Project Vergelijkende Analyse
6 EC
Bestuur, macht en rechtvaardigheid
6 EC
De Beleidscyclus
6 EC
Methoden van Bestuurskundig onderzoek II
6 EC
Filosofie van de Managementwetenschappen
6 EC
Project Advisering en Organisatiegedrag
6 EC
3e jaar In het eerste halfjaar volg je onder andere de cursus 'Good governance' waarin je onder andere de bestuurlijke inrichting van ontwikkelingslanden bestudeert en de vraag centraal staat wat 'goed bestuur' eigenlijk is. In de cursus 'European governance' staat de toenemende onderlinge afhankelijkheid van Europa en Nederland centraal. Je leert hoe de EU is ingericht en hoe ze functioneert. In dit jaar is er vrije ruimte die je zelf mag invullen. Je rondt je opleiding af met een bachelorscriptie.
periode
1234
Bestuur van Internationale Ontwikkeling (BIO)
6 EC
European Governance
6 EC
Management van Complexe Dienstverlening
6 EC
Bachelorthesis Bestuurskunde afstuderen
12 EC
Keuzevak 1 keuzevak
30 EC
Keuzevak 2 keuzevak
6 EC
Keuzevak 3 keuzevak
6 EC
Keuzevak 4 keuzevak
6 EC
Keuzevak 5
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs15% en
85% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, ontwerpproject, excursie, spelontwikkeling, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, integratie module, stage, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, portfolio, practicum, project, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop
doelstelling
Binnen het studieprogramma van de bacheloropleiding Bestuurskunde analyseer je maatschappelijke problemen. Je onderzoekt hoe je door bestuur, organisatie en beleid de samenleving kunt verbeteren. Je combineert juridische, economische, sociologische, filosofische en politieke inzichten en probeert tot oplossingen te komen. Daarnaast leer je zelfstandig onderzoek te verrichten en ontwikkel je sterke academische vaardigheden. Al tijdens je studie pas je die kennis en vaardigheden toe op actuele vra
studeren in het buitenland
Veel studenten gaan tijdens hun bachelor en/of master naar het buitenland. Dit kan zijn voor een stage (eventueel gekoppeld aan een thesis) of voor vakken. In het laatste halfjaar van het derde bachelorjaar heb je de kans om zonder studievertraging een half jaar in het buitenland te studeren. Er is ook de mogelijkheid om stage te lopen. (https://www.ru.nl/nsm/imo/)
Om studeren in het buitenland mogelijk te maken heeft de Radboud Universiteit uitwisselingscontracten met een groot aantal buitenlandse universiteiten via het Erasmus-programma. Zo kan je bijvoorbeeld naar Helsinki (Finland), Istanbul (Turkije) of Budapest (Hongarije). Je kan ook buiten Europa kijken en bijvoorbeeld naar Bloemfontein in Zuid-Afrika gaan. Er is veel mogelijk!

Meer informatie?
Op de site van het International Mobility Office (IMO) vind je alle informatie die nodig is om je te oriënteren op een verblijf in het buitenland. (https://www.ru.nl/nsm/imo/)"

bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Voor excellente studenten zijn er aparte disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma's voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Studenten moeten voor een plek daarin solliciteren.

Het honoursprogramma voor propedeusestudenten bestaat uit twee cursussen van elk zeven avonden. Ze gaan over 'Wetenschap en media' en 'Het hart van de wetenschap'.
Het honoursprogramma voor bachelorstudenten bestaat uit twee programma's van elk vier cursussen. Per semester in het tweede en derde jaar volg je één extra cursus buiten je gewone curriculum. Het interdisciplinaire programma is bedoeld voor studenten die over de grenzen van hun eigen vak heen willen kijken. Studenten volgen niet alleen cursussen maar zijn ook lid van een denktank waarin studenten met verschillende achtergronden zitten die samen een complex vraagstuk bestuderen en daarover een advies uitbrengen. Daarnaast zijn er negen disciplinaire honoursprogramma's, waaronder een honoursprogramma Managementwetenschappen. Voor dit laatste programma moet je je propedeuse in één jaar halen met een gemiddelde van een 7.0.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-p+ Wiskunde A op vwo-niveau
WO propedeusetoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

De stad

studievereniging

BOW
Studievereniging Bestuurskunde

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
2/5 Erasmus
Management of International Social Challenges
€ 342 gemiddelde kamerhuur
149 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/5 Erasmus
Bestuurskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
182 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/5 Universiteit Leiden
Bestuurskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
114 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Tilburg University
Bestuurskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een bachelor Bestuurskunde kun je aan de Radboud Universiteit instromen in één van de drie specialisaties van de master Bestuurskunde (Beleid en advies, Besturen van veiligheid, Organisatie en Management) en in de research master Public Administration and Organisational Science.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je arbeidsmarktperspectieven hangen van de gekozen master af
Er zijn maar weinig mensen die gaan werken met een bachelordiploma op zak: 91% van de bestuurskundestudenten gaat verder met een masteropleiding (bron: 1 Cijfer HO, DUO). De richting van jouw vervolgtraject (uiteraard gecombineerd met je kwaliteiten) bepaalt vervolgens hoe lang het gemiddeld duurt voor je een baan vindt, welke functie je gaat vervullen en hoeveel je ongeveer gaat verdienen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVABedrijfskunde in deeltijd / Executive Programme in Management Studies MSc part-time geen aanvullende eisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
UUBestuur en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuur en Management van Lokale Vraagstukkengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Maatschappelijke Organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Veiligheidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKwaliteit van Besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCities, Water and Climate Change+ 36 EC pre-master
UUCommunicatie, beleid en managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitComparative Politics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitConflict, Power and Politics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropean Law and Global Affairs+ aanvullende vakeisen
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitEuropean Spatial and Environmental Planning+ 36 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGender Equality, Diversity and Inclusion in Politics+ aanv. eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitInternational and European Law Advanced+ aanvullende vakeisen
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitInternational Relations+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
UUOrganisaties, verandering en managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPlanning, Land and Real Estate Development+ 36 EC pre-master
Radboud UniversiteitPolitical Theory+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 40 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
UUPubliek Managementgeen aanvullende eisen
UUResearch in Public Administration and Organisational Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiek+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSportbeleid en sportmanagement dualgeen aanvullende eisen
UUStrategic Human Resource Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
UUStrategisch human resource managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitUrban and Regional Mobility+ 36 EC pre-master
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviesbureaus als twynstra gudde en berenschot
de aivd
de algemene rekenkamer
de europese unie
de nationale ombudsman
ministeries, provincies en gemeenten
ontwikkelingsorganisaties
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Sanne de Meijer

Studieadviseur

Dr. Marlies Honingh

bachelor-coördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite