Communicatiewetenschap

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wat is de aantrekkingskracht van sociale media, zoals Facebook en Instagram? Kunnen interactieve social networks gezond gedrag stimuleren? Hoe verandert reclame het koopgedrag van consumenten?

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56615
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Op dat soort vragen krijg je antwoord in de opleiding Communicatiewetenschap. Je bestudeert alle vormen van media zoals televisie, internet, kranten, magazines en films. Ook interactieve media zoals social media en gaming komen uitgebreid aan bod. Als communicatiewetenschapper ben je geïnteresseerd in hoe media werken. Hoe worden mediaberichten verspreid en ontvangen? Wie maken die berichten en hoe doen ze dat? Wat is de invloed van al die mediaboodschappen op kijkers, lezers en luisteraars?Communicatiewetenschappers zijn nieuwsgierige mensen die scherpe en kritische vragen stellen en kunnen analyseren.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Bij Communicatiewetenschap in Nijmegen is gekozen voor zowel een gedragsgeoriënteerde- als een maatschappijgeoriënteerde- benadering. Dat betekent dat aan de ene kant wordt gekeken naar individuele verwerking en effecten van mediaboodschappen en aan de andere kant aandacht is voor de sociale context waarbinnen de mediaboodschappen worden gemaakt en gebruikt. Door de kleinschaligheid van de bachelor is er ruimte voor veel persoonlijk contact tussen docenten en studenten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet bachelorprogramma heeft een duidelijke stuctuur en samenhang tussen de vakken. Vier soorten vakken: theorie-, veld-, methodenvakken en leerprojecten (jaarlijks). In het derde jaar ook vrije ruimte van 18 EC (minorruimte) en praktijkoriëntatie (stage). Minorruimte en stage kunnen ook in het buitenland gedaan worden.
1e jaar
periode
1234
Media reflectie
5 EC
Introductie Communicatiewetenschap
6 EC
Digitiale mediatechnologie
5 EC
Professionalisering 1
5 EC
Methoden van onderzoek
6 EC
Wetenschappelijk schrijven
5 EC
Media en samenleving
6 EC
Beschrijvende statistiek
6 EC
Leerproject 1: inhoudsanalyse en survey
10 EC
Psychologie van communicatie
6 EC
2e jaar
periode
1234
Mediagebruik
5 EC
Toetsende statistiek
6 EC
Leerproject 2: kwalitatief onderzoek
10 EC
Professionalisering 2
5 EC
Media content
4 EC
Media en informatie
5 EC
Keuzecursus
5 EC
Media en beïnvloeding
5 EC
Leerproject 3: experiment
10 EC
Media, entertainment and culture
5 EC
3e jaar
periode
1234
Gevorderde statistiek
5 EC
Human machine communication
5 EC
Bachelor thesis afstuderen
15 EC
Professionalisering 3
5 EC
Ethiek van de digitale media
5 EC
Keuzecurssen keuzevak
15 EC
Stage stage
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, integratie module, stage, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Contacturen betreffen voornamelijk hoor- en responsiecolleges, werkgroepen en practica. Ook heb je geregeld coachingsbijeenkomsten van de leerlijn professionalisering. Soms zijn er individuele afspraken met docenten of is er een excursie georganiseerd als onderdeel van het onderwijsprogramma. Daarnaast werk je buiten contacturen vaak individueel of met je medestudenten aan onderzoeksprojecten of aan opdrachten waarbij je de geleerde kennis toepast op wetenschappelijke of praktische vraagstukken.
docenten
Communicatiewetenschap in Nijmegen is niet een hele grote opleiding, daardoor zijn de lijnen tussen studenten en docenten kort. Docenten zijn makkelijk benaderbaar.
studeren in het buitenland
In het 2de semester van het 3de jaar kunnen studenten naar het buitenland voor invulling van de minor/vrije ruimte of voor het lopen van een stage, zonder studievertraging op te lopen. De opleiding heeft uitwisselingssamenwerkingen met buitenlandse universiteiten in Europa. Daarnaast zijn er ook buiten Europa mogelijkheden.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

De meest getalenteerde en gemotiveerde studenten hebben de mogelijkheid om tijdens hun propedeuse- of bacheloropleiding een disciplinair of interdisciplinair honoursprogramma te volgen.

Na het goed doorlopen van het honoursprogramma ontvangen studenten een Honoursbul.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptevens in bezit zijn van een VWO-certificaat wiskunde (bij voorkeur A, minimaal C)
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

De stad

studievereniging

Mycelium
studievereniging communicatiewetenschap

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Communicatiewetenschap
€ 315 gemiddelde kamerhuur
54 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Twente
Communication Science
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Amsterdam UVA
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Amsterdam UVA
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
160 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
5/6 Amsterdam VU
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 Amsterdam VU
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
99% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een bachelor communicatiewetenschap kun je aan de Radboud Universiteit instromen in het aansluitende masterprogramma:

  • Een van de drie specialisaties van Communicatiewetenschap:

-Commerciële Communicatie
-Prosociale Communicatie
-Nieuws en Informatie

  • Een van de research masters:
  • Social Cultural Science
  • Behavioural Science

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De meeste communicatiewetenschappers komen terecht in bedrijven en organisaties, waaronder de overheid. Ze adviseren bedrijven hoe zij moeten communiceren met hun achterban, bijvoorbeeld met klanten, zakenrelaties en de pers, maar ook met medewerkers. Ze ondersteunen die bedrijven en organisaties ook bij het uitvoeren van hun mediacampagnes. Sommigen gaan werken bij een onderzoeksbureau, universiteit of hogeschool. Ze houden zich bezig met toegepast onderzoek, bijvoorbeeld naar mediacampagnes.
Studenten Communicatiewetenschap worden opgeleid tot wetenschapper. Dat betekent niet dat voor hen enkel een toekomst is weggelegd als onderzoeker. Een academische houding wordt door veel bedrijven als een voorwaarde voor bepaalde functies gezien. En dat is precies wat studenten tijdens de studie Communicatiewetenschap wordt bijgebracht: een academische manier van denken. Dat betekent kritisch en analytisch denken en de durf hebben om vraagstukken vanuit nieuwe invalshoeken te benaderen.

De meeste communicatiewetenschappers komen na hun afstuderen terecht in bedrijven en organisaties. Ze adviseren bedrijven hoe zij moeten communiceren met hun achterban, bijvoorbeeld met klanten, zakenrelaties en pers, maar ook met hun personeel. Ze ondersteunen die bedrijven en organisaties ook bij het uitvoeren van hun mediacampagnes. Een minderheid gaat werken bij een onderzoeksbureau of bij een universiteit of hogeschool. Je houdt je dan meer bezig met onderzoek van communicatie (mediaboodschappen, campagnes) en hoe mensen daarmee omgaan.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAnthropology and Development Studies+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 15 EC pre-master
RUGCommunicatie en educatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)+ basiskennis
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
RUGCommunicatiekundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVACommunication Sciencegeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteCommunication Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVACorporate communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAEntertainment communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPersuasive Communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPolitical Communicationgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RUGComputercommunicatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 15 EC pre-master
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 15 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 15 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGlobal Communication and Diversity+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteIndustrial Engineering & Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteInteraction Technology+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 75 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ aanv. eisen
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenJournalistiek en Nieuwe Media+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 20 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 15 EC pre-master
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityResearch Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(midden)manager: team-, project-, accountmanager
bladmanager, programmamaker bij diverse media
communicatieadviseur bij overheid of bedrijven
docent, trainer
journalist, schrijver, copywriter
medewerker marketing, pr of reclame bij bedrijven
onderzoeker aan een universiteit of bij een onderzoeksinstituut
voorlichter bij overheidsorganisaties
bron: StudieData

Contact

Esther Marsman

Studieadviseur

E: e.marsman@maw.ru.nl
T: 0243612006
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite