Duitse Taal en Cultuur

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze opleiding leer je de Duitse taal uitstekend beheersen en bestudeer je daarnaast ook de literatuur, cultuur, geschiedenis en politiek van Duitsland.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Duits
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56805
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Duitsland heeft een grote politieke invloed op zijn buurlanden. Wanneer Angela Merkel actie wil ondernemen, bijvoorbeeld op het gebied van vluchtelingenbeleid of veiligheid, dan hebben haar beslissingen gevolgen voor de hele Europese Unie. En ook Duitse denkers en kunstenaars uit het verleden hebben nu nog steeds invloed op de Europese cultuur. Hoe is dat zo gekomen? De bachelor Duitse Taal en Cultuur geeft je inzicht in deze ontwikkelingen. Je leert alles over de rol van Duitsland in de wereld, op politiek en cultureel gebied, in de geschiedenis en in de economie. Je onderzoekt interculturele communicatie en duikt in de Duitse literatuur en filosofie. Je traint je Duitse taalvaardigheid door veel te spreken, te schrijven, te luisteren en te lezen. Vanaf dag één zijn bijna al je colleges in het Duits en je volgt een deel van je bachelorprogramma in een Duitstalig land. Aan het eind van je studie ben je expert op het gebied van de Duitse taal en cultuur en kun je heel veel kanten op in bijvoorbeeld het (internationale) bedrijfsleven, het onderwijs, bij de overheid of de media.
Duitse taal en cultuur
Q&A - Bachelor Duits

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2018
awardKeuzegids beste opleiding
2019 : 1e plaats
  • Maak een vliegende start met het spreken van de Duitse taal door de Intensivkurs in de eerste week van je studie. Jij en je medestudenten verblijven vier dagen in een Duitse stad en worden zo helemaal ondergedompeld in de taal en cultuur.
  • In het eerste jaar gaan jij en je medestudenten acht weken lang met de pendelbus naar de universiteit van Duisburg-Essen om daar colleges te volgen, samen met Duitse studenten.
  • In het eerste jaar ga je op een meerdaagse excursie naar Berlijn.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding bestaat uit de major en een minor. De major vormt het kernprogramma van de opleiding. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende pakketten die de minor vormen. Deze minor draait om een actueel maatschappelijk thema. In de driejarige bachelor verdiep en verbreed je ieder jaar je kennis, waardoor je na afloop een diepgaande academische houding en kritisch blik hebt ontwikkeld.
1e jaar Het eerste jaar is als een verkenningstocht door het vakgebied. Je bestudeert de grammatica, uitspraak, fonetiek en syntaxis van de Duitse taal. Er is ook veel aandacht voor de Duitse literatuur en cultuur: je verdiept je in de belangrijkste Duitse literaire werken en stromingen van de 20e eeuw binnen hun maatschappelijke, politieke en culturele context. Daarnaast houd je je bezig met de politieke geschiedenis van het land.
periode
1234
Sprachwissenschaft 1: Phonetik und Phonologie
5 EC
Grundlagen der deutschen Grammatik
5 EC
Lyrik, Poesie, Poetry
5 EC
Pendelbus: Begegnung mit dem Ruhrgebiet
5 EC
Sprachpraxis Deutsch (waaronder Intensivkurs)
5 EC
Wie liest man Literatur?
5 EC
Ältere deutsche Literatur
5 EC
Euregio-Orientierung
5 EC
Kommunikation in Kultur und Gesellschaft
5 EC
Sprachwissenschaft 2: Syntax und Textlinguistik
5 EC
Wijsgerige reflectie: Geschiedenis van het denken
5 EC
2e jaar In het tweede en derde jaar krijgen de onderdelen uit het eerste jaar een vervolg. Een aantal colleges wordt verzorgd door Duitse gastdocenten. Daarnaast kies je een minor waarmee je je kennis verdiept of verbreed.
periode
1234
Autor und Werk
5 EC
Einleitung Interkulturelle Kommunikation Niederlande-Deutschland
5 EC
Fragen des 21. Jahrhunderts
5 EC
Grammatiken: Sprachtheorie & Unterricht
5 EC
Sprachlernen in Theorie und Praxis
5 EC
Wendepunkt der deutschen Geschichte
5 EC
Forschungsmethoden
5 EC
Geschichte des Deutschen - historische Linguistik
5 EC
Textgestaltung und Wissenschaftliches Schreibenssprache
5 EC
Buitenlandverblijf (deel van de major)
15 EC
3e jaar In het derde jaar studeer je een periode in het buitenland. Je sluit het derde jaar van de bacheloropleiding af met het schrijven van je bachelorwerkstuk, waarin je de geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk kunt brengen.
periode
1234
Forschung und Didaktik Deutsch als Fremdsprache
5 EC
Unterhaltungsformen und Literatur
5 EC
Minor keuzevak
40 EC
Bachelorwerkstuk en -tutorial
10 EC

minors

minor Educatieve minor

Wil je leraar worden? Dan kun je je tijdens je studie al kwalificeren voor een docentfunctie in het voortgezet onderwijs door het volgen van een educatieve minor.

Wil je leraar worden? Dan kun je je tijdens je studie al kwalificeren voor een docentfunctie in het voortgezet onderwijs. Wanneer je tijdens je studie de educatieve minor afrondt, dan heb je na het behalen van je bachelordiploma de bevoegdheid om les te geven in de onderbouw van havo/vwo en de t-instroom van het vmbo.

Onderwijs

taal van onderwijs100% de
onderwijsopzet55% zelfstudie
40% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, project, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, excursie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, groepsdiscussie, individuele opdracht
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pdit is mogelijk als je binnen een jaar je propedeuse hebt behaald, met als gemiddeld cijfer een zeven. De studieadviseur kan je meer vertellen over de mogelijkheden
studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 800levensonderhoud
€ 500studiematerialenper jaar
€ 300visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

67 studenten volgen deze opleiding
58% daarvan is vrouw
19 eerstejaars gestart in 2017
74% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Deutscher Verein Nimwegen
DVN is de studievereniging van de bachelor Duitse Taal en Cultuur en het masterprogramma Niederlande-Deutschland Studien. DVN staat voor Deutscher Verein Nimwegen.
De vereniging is in 2010 door vier enthousiaste studenten Duits opgericht. Dit jaar is alweer het VI bestuur der DVN aangetreden.

Het is belangrijk om naast je studie ook intensief contact te hebben met je medestudenten. Door middel van deze studievereniging hopen wij door bijvoorbeeld het organiseren van borrels en uitjes daar een bijdrage aan te leveren. Naast deze gezellige borrels organiseert DVN informatieve bijeenkomsten waar gastsprekers komen.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Radboud Universiteit
Duitse Taal en Cultuur
star Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Universiteit Leiden
Duitse taal en cultuur
€ 350 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
10% Nederlandstalig
3/4 UU
Duitse taal en cultuur
star Elsevier
€ 336 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
10% Nederlandstalig
4/4 Amsterdam UVA
Duitslandstudies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.0
inhoud3.73.7
docenten3.84.0
studiefaciliteiten4.13.8
studielast3.63.8
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Duitse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 36 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een bachelor - én een master vormen samen een academische opleiding. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee heb je na je studie diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In principe kun je na het behalen van je bachelor al de arbeidsmarkt op, maar veel functies vereisen een afgeronde masteropleiding. De meeste studenten kiezen er dan ook voor om na hun bachelor nog een master te volgen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

In verschillende branches zet jij als afgestudeerde je kennis en academische vaardigheden in. Je bent breed opgeleid en jouw kennis komt van pas in veel organisaties, instellingen en ondernemingen. Jouw expertise op het gebied van de Duitse taal en cultuur is van grote waarde in diverse sectoren en de mogelijke beroepen zijn heel uiteenlopend, in binnen- en buitenland.
Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland, dus in de particuliere sector ben je met jouw achtergrond heel gewild. Je kunt de interculturele communicatie tussen bedrijven en organisaties gunstig laten verlopen of marketingstrategiëen uitzetten voor de Duitse markt. De vraag naar bijscholing van Nederlanders die in Duitsland willen werken, groeit nog steeds. Je kunt dus ook je kennis van de Duitse taal en cultuur inzetten om mensen klaar te stomen voor een baan in een Duitstalig gebied en vice versa.

Door de open Europese grenzen is er volop samenwerking met Duitstalige gebieden. Je kunt hier vanuit Nederland aan meewerken, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland of Oostenrijk of in een internationaal bedrijf dat Duitse klanten heeft. We zien afgestudeerden van onze opleiding vaak ook terechtkomen bij een uitgeverij of ambassade, in de toeristische branche, de vertaalsector of als onderzoeker in de wetenschappelijke wereld.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
UUComparative Literary Studies research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
RUGEducatie in Taal en cultuurwetenschappen - Duitse taal en cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Duits educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Duits educational+ aanv. eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Letteren en Interculturaliteit+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics research+ aanv. eisen
UULinguistics research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ 20 EC pre-master
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Duits educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (specialisation)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenGerman Literature and Culture+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenlevinggeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModern Languages+ 20 EC pre-master
RUGMultilingualism+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
RUGTheoretical and Empirical Linguisticsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

coach, trainer of adviseur op het gebied van (culturele) bijscholing bij diverse overheidsinstellingen en organisaties.
docent duits in het voortgezet onderwijs of adviseur voor tweede- en vreemde taalonderwijs.
marketing- en salesmanager, projectleider, consultant of communicatiemedewerker in de particuliere sector.
medewerker bij de ambassade van of in bijvoorbeeld zwitserland, oostenrijk of duitsland.
medewerker in de toeristische branche in het binnen- en buitenland.
onderzoeker aan een universiteit of bijvoorbeeld bij een vakbond of consultancybureau
redacteur, communicatiemedewerker, vertaler of correspondent buitenland, bijvoorbeeld in de media of bij een uitgeverij
verschillende managementfuncties bij non-profitorganisaties en culturele instellingen.
vertaler bij een vertaalbureau of communicatieadviseur voor o.a. internationale) bedrijven en overheidsinstanties zoals instellingen van de europese unie
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Godelief de Jong

Studieadviseur

E: studieadviseur-dtc@ru.nl
T: 024 3612888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite