Politicologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Waarom willen we (g)een Europese Unie? Hoe kunnen we burgers meer betrekken bij de politiek? Politicologen proberen te begrijpen hoe de politiek werkt en waarom politici wel of niet hun zin krijgen.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56606
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Politicologen onderzoeken machtsrelaties en bestuderen (actuele) ontwikkelingen in de (internationale) politiek. Ontdek wie de macht in handen heeft en hoe de politieke verhoudingen zijn op nationaal, Europees én internationaal niveau.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Je bent geïnteresseerd in politieke vraagstukken op nationale, Europese én internationale schaal.
Je wil je graag verdiepen in actuele vraagstukken over beleid, welvaart, ongelijkheid, oorlog, vrede, internationale betrekkingen (conflict en samenwerking), politieke organisaties en kiesstelsels.
Je hebt aandacht voor filosofische en ethische vragen, bijvoorbeeld over rechtvaardigheid en rationaliteit.
Je wil leren om kritisch te reflecteren op het werk van anderen en gedegen onderzoek doen.
Deze opleiding behoort volgens de studenten al drie jaar tot de top (Bron: Elsevier 2019).
Deze opleiding is als beste beoordeeld in de Keuzegids Universiteiten 2020.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwElk jaar bestaat uit twee semesters die weer uit twee blokken bestaan. Per semester zijn er vijf vakken van elk 6 EC. Vakken met een Engelstalige titel worden in het Engels gegeven.
1e jaar Je maakt kennis met politicologische kernbegrippen zoals macht, invloed, legitimiteit, gezag die per land en politieke stroming een andere invulling krijgen. Je gaat in op het Nederlandse politieke systeem en internationale organisaties. Je krijgt ondersteunende vakken (economie, recht, filosofie), leert hoe je een onderzoek moet opzetten en statistische gegevens kunt analyseren. Je sluit het jaar af met een project over politieke houdingen en kiesgedrag van mensen.
periode
1234
Inleiding Politicologie
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A
6 EC
Academische Vaardigheden
6 EC
Economie van de Managementwetenschappen
6 EC
Nederlandse Politiek in Vergelijkend Perspectief
6 EC
Internationale Organisaties
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie B
6 EC
Inleiding Recht
6 EC
Filosofie van de Managementwetenschappen
6 EC
Project 1: Verklaringen van Politieke Houdingen en Politiek Gedrag in Nederland
6 EC
2e jaar In het tweede jaar van de bachelor Politicologie krijgen studenten cursussen uit een van de drie subdisciplines: politieke theorie, vergelijkende politiek en internationale betrekkingen. Een aantal cursussen laat zien welk onderzoek wordt gedaan in de subdiscipline en daarnaast krijg je methodecursussen, waarin je meer leert over interviewtechnieken, inhoudsanalyse en het maken van vergelijkingen in politicologische kwantitatieve (statistische) onderzoeken.
periode
1234
Theory and History of European Integration
6 EC
Political Science Research Methods I
6 EC
Project 2: European Governance
6 EC
Geschiedenis van het Politieke Denken
6 EC
Political Parties, Origins, Transformation and Future Prospects
6 EC
Comparative Politics: Democratisation
6 EC
Political Science Research Methods II
6 EC
Project 3: Comparative Governance
6 EC
Hedendaagse Politieke Filosofie
6 EC
Vergelijkende Analyse van buitenlands beleid
6 EC
3e jaar Het grootste deel van het eerste semester kan opgevuld worden met een minor (een samenhangend pakket aan keuzevakken) of bijvoorbeeld een stage. Je volgt één cursus, 'Globalization and its Discontents'. Als je vervanging kan vinden voor deze cursus in het buitenland, dan kan je dit halfjaar ook in het buitenland doorbrengen. Het laatste halfjaar van de bachelor staat in het teken van het schrijven van de bachelorscriptie.
periode
1234
Introduction to International Political Economy
6 EC
Political Communication
6 EC
Theories of International Relations
6 EC
Bachelorthesis Politicologie onderzoek
12 EC
Politics, Ethics and Practice
6 EC
Keuzevak 1
Keuzevak 2
Keuzevak 3
Keuzevak 4

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, ontwerpproject, excursie, spelontwikkeling, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, integratie module, stage, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, portfolio, poster presentatie, practicum, project, zelf-evaluatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep, workshop
doelstelling
In het studieprogramma van de bacheloropleiding Politicologie bestudeer je binnenlandse én buitenlandse politiek. Je onderzoekt machtsprocessen tussen mensen en landen, maar bestudeert ook de verhoudingen binnen en tussen bijvoorbeeld non-gouvernementele organisaties en politieke partijen. Je verdiept je in actuele vraagstukken over beleid, welvaart, ongelijkheid, oorlog, vrede, internationale betrekkingen (conflict en samenwerking), politieke organisaties, en kiesstelsels.
Naast een brede kennis van de politiek ontwikkel je uitstekende onderzoeks- en communicatievaardigheden. Daarnaast is er in Nijmegen ook aandacht voor filosofische en ethische vragen, bijvoorbeeld over rechtvaardigheid en rationaliteit.

docenten
De opleiding is kleinschalig; docenten zijn gemakkelijk bereikbaar.
studeren in het buitenland
Omdat wij het als opleiding Politicologie belangrijk vinden dat onze studenten meer zien dan de campus van de Radboud Universiteit, willen we jullie actief aanmoedigen om eens over de grenzen van ons land te kijken. De eerste helft van het derde studiejaar laat dit bijzonder goed toe!
De Radboud Universiteit heeft met veel buitenlandse universiteiten afspraken over de uitwisseling van studenten. Er zijn contacten met universiteiten in Europa (via het Erasmus programma), in de Verenigde Staten (via ISEP) en er zijn ook een aantal bilaterale overeenkomsten. Ook kan je naar het buitenland voor een stage, bijvoorbeeld bij een ambassade of een internationale organisatie.

Meer informatie?
Op de site van het International Mobility Office (IMO) vind je alle informatie die nodig is om je te oriënteren op een verblijf in het buitenland. (https://www.ru.nl/nsm/imo/)"

bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Voor excellente studenten zijn er aparte disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma's voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Studenten moeten voor een plek daarin solliciteren

Het honoursprogramma voor propedeusestudenten bestaat uit twee cursussen van elk zeven avonden. Ze gaan over 'Wetenschap en media' en 'Het hart van de wetenschap'.
Het honoursprogramma voor bachelorstudenten bestaat uit twee programma's van elk vier cursussen. Per semester in het tweede en derde jaar volg je één extra cursus buiten je gewone curriculum. Het interdisciplinaire programma is bedoeld voor studenten die over de grenzen van hun eigen vak heen willen kijken. Studenten volgen niet alleen cursussen maar zijn ook lid van een denktank waarin studenten met verschillende achtergronden zitten die samen een complex vraagstuk bestuderen en daarover een advies uitbrengen. Daarnaast zijn er negen disciplinaire honoursprogramma's, waaronder een honoursprogramma Managementwetenschappen. Voor dit laatste programma moet je je propedeuse in één jaar halen met een gemiddelde van een 7.0.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-p+ wiskunde C (of A of B) op vwo-niveau
WO propedeusetoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

De stad

studievereniging

Ismus
studievereniging  politicologie

aan het woord: studenten en docenten

werkzaam als trainee bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportNa het behalen van mijn propedeuse geneeskunde, besloot ik te gaan doen wat ik echt graag wilde: politicologie studeren. In de laatste jaren van mijn middelbare schooltijd raakte ik steeds meer begaan met het lot van de wereld en daarmee met politiek.

Toch durfde ik niet meteen de stap te zetten om zoiets 'vaags' als politicologie te gaan studeren. In het begin voelde het raar om te stoppen met een concrete studie met mooi toekomstperspectief. Nu, jaren later, kan ik concluderen dat deze keuze één van de beste uit mijn leven is geweest...
Terugkijkend op mijn studietijd waardeer ik vooral de manier waarop ik kritisch heb leren nadenken. Dit is ook je toegevoegde waarde als politicoloog ten opzichte van mensen met andere studieachtergronden. Het kleinschalige onderwijs gegeven door docenten met hart voor de zaak vormde hiervoor de sleutel.

Na mijn Nijmeegse studententijd ben ik naar Den Haag vertrokken om daar als Rijkstrainee te gaan werken. Het Rijkstraineeship stelt je in staat gedurende twee jaar op verschillende plekken binnen de Rijksoverheid werkervaring op te doen. Ook een uitstapje naar de EU, een andere internationale organisatie of een lagere overheid behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast volg je een opleiding over het openbaar bestuur en cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Wat erg leuk is dat ik hier bovenop de politiek zit; de minister adviseren over beleid, Kamervragen beantwoorden en overleggen met zorgverzekeraars en vakbonden. Kortom, ik zit hier midden in het machtsspel dat ik tijdens mijn studie bestudeerde!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Radboud Universiteit
Politicologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/8 Universiteit Leiden
International Relations and Organisations
€ 326 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/8 Universiteit Leiden
Politicologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/8 Universiteit Leiden
Internationale Politiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/8 Amsterdam UVA
Political Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/8 Amsterdam UVA
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
7/8 Amsterdam VU
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
8/8 Amsterdam VU
Global Politics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een bachelor Politicologie kun je aan de Radboud Universiteit instromen in één van de zes specialisaties van de master Political Science of één van de drie specialisaties van de master Bestuurskunde.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er zijn maar weinig mensen die gaan werken met een bachelordiploma op zak. De richting van jouw vervolgtraject (uiteraard gecombineerd met je kwaliteiten) bepaalt hoe lang het gemiddeld duurt voor je een baan vindt, welke functie je gaat vervullen en hoeveel je ongeveer gaat verdienen. Je kunt verschillende masterspecialisaties kiezen na een bachelor Politicologie.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAnthropology and Development Studies+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuur en Management van Lokale Vraagstukkengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBestuurskunde+ aanv. eisen
Amsterdam VUBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Maatschappelijke Organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Veiligheidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKwaliteit van Besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCities, Water and Climate Change+ 36 EC pre-master
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitComparative Politicsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitConflict, Power and Politicsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
Amsterdam VUEnvironment and Resource Managementgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropean Law and Global Affairs+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitEuropean Spatial and Environmental Planning+ 36 EC pre-master
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de politicologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGender Equality, Diversity and Inclusion in Politicsgeen aanvullende eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitInternational and European Law Advanced+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
RUGInternational Humanitarian Action (120 EC)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInternational Political Economy+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitInternational Relationsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenNorth American Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
RUGPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPlanning, Land and Real Estate Development+ 36 EC pre-master
Universiteit LeidenPolitical Science+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitical Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUDemocracy, Power and Inequalitygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Organisation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitical Theorygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
Radboud UniversiteitUrban and Regional Mobility+ 36 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmaker
campagnemedewerker

Bijvoorbeeld bij een campagne van Amnesty International

consultant
docent
fractiemedewerker bij een politieke partij
gemeenteraadslid
journalist of redacteur bij een uitgeverij, krant of vakblad

Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten of bij een regionale krant

projectmedewerker
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Elze Haukes

studie-adviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite