Religiewetenschappen

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als religiewetenschapper denk je na over vraagstukken rondom religie, cultuur en diversiteit. Je onderzoekt hoe mensen omgaan met geloof en hoe verschillende religies zich tot elkaar verhouden.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50902
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Bij Religiewetenschappen leer je alles over het christendom, jodendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme en moderne religieuze bewegingen. Je bestudeert wat mensen geloven en hoe ze hier vorm aan geven. Ook denk je na over ethische kwesties en actuele vraagstukken, zoals radicalisering, religieus geïnspireerd geweld en ontkerkelijking. Wil je de wereld en de mensen en hun motieven echt begrijpen? Dan is de opleiding Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit echt iets voor jou! Je schrijft regelmatig werkstukken, essays en papers maar leert ook te presenteren en wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Je kunt binnen de bachelor Religiewetenschappen ook kiezen voor het traject islamstudies. Je bestudeert de islam vanaf haar opkomst tot het heden en daarbij hebben het Midden-Oosten en Europa de speciale aandacht. Naast de bronnen en de geschiedenis van de Islam leer je Arabisch. Ook is er veel aandacht voor hoe die Islamitische traditie van invloed is op de hedendaagse sociale en politieke situatie in het Midden-Oosten en ook in Nederland.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Religiewetenschappen in Nijmegen is anders dan in andere steden. Dat komt omdat de actualiteit centraal staat. Je onderzoekt actuele vraagstukken zoals de opkomst van zen-boeddhisme is in het westen, de rol van conservatieve christenen in de campagne van Donald Trump, radicalisering van bekeerde moslims en vele andere actuele vraagstukken. In het Nijmeegse studieprogramma is er veel aandacht voor Aziatische godsdiensten, voor bronteksten en voor nieuwe religieuze bewegingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar, de propedeuse, volg je 12 vakken van elk 5 studiepunten, waaronder kennismakingen met de verschillende wereldgodsdiensten en het vak 'academische vaardigheden'. In het tweede jaar verdiep je je in de bronteksten en volg je de vakken 'Psychology of Religion' en 'Anthropology of Religion'. In het derde jaar heb je ruimte voor keuzevakken (minoren) en ga je zelf onderzoek doen voor je bachelorscriptie.
1e jaar In je eerste jaar krijg je inleidingen in alle wereldgodsdiensten: christendom, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme, islam en nieuwe religieuze bewegingen. Ook krijg je algemene vakken over het fenomeen religie, zoals rituele studies, ethiek, godsdienstsociologie en theorieën over religie. Daarnaast volg je in je eerste jaar begeleidende vakken, waarin je o.a. leert hoe je een goed werkstuk maakt en wat wetenschappelijk onderzoek is.
periode
Anthropology of Religion
Inleiding Religiewetenschappen
Academische vaardigheden
Buddhism
Christendom
Godsdienstsociologie
Hindoeisme
Islam
Judaism
Nieuwe religieuze bewegingen
Religie en ethiek
Rituele studies
2e jaar In het tweede jaar maak je kennis met de heilige teksten van religies. Je bestudeert de heilige boeken en de betekenis die deze teksten hebben voor gelovigen. Ook beschouw je het fenomeen religie vanuit verschillende vakgebieden en methoden bij godsdienstantropologie, godsdienstfilosofie en godsdienstpsychologie.
3e jaar In jaar drie heb je ruimte om zelf keuzevakken te kiezen. Je kunt ervoor kiezen om naar het buitenland te gaan, om de educatieve minor te volgen of om vakken naar keuze binnen of buiten je studiegebied te volgen. Ook volg je in je de vakken 'Gender, multiculturaliteit en religie', 'Migratie' en 'Christendom in de moderne tijd'. Het vak 'Geesteswetenschappen en Samenleving' bereidt je voor op het leven na je studie. Je sluit het jaar af met het bachelorwerkstuk over een onderwerp naar keuze.

tracks

track Islamstudies

Als student Islamstudies leer je alles over de islam en over geschiedenis, cultuur en politiek van het Midden-Oosten. Ook leer je Arabisch om Arabische teksten te bestuderen.

Het Midden-Oosten maakt deel uit van ons dagelijks leven. De politieke conflicten zijn voortdurend in het nieuws en hebben invloed op de politieke en economische situatie in het westen. Toch is het Midden-Oosten meer dan alleen een 'wespennest': het is ook een regio met een rijke cultuurhistorische traditie. Je vindt er overblijfselen van grote culturen van ver voor onze jaartelling. Bij Islamstudies in Nijmegen ligt de nadruk op de moderne Arabische wereld en de islam. Ook vanuit een antropologische en politieke invalshoek verdiep je je in de actualiteit van het Midden-Oosten.
Vind jij de Islam en de cultuur en geschiedenis van het Midden-Oosten interessant? Wil je alle achtergronden en ontwikkelingen van de huidige situatie in het Midden-Oosten kennen? Wil je Arabisch leren? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

track Religie, Politiek en SamenlevingOnderwijs

taal van onderwijs60% nl
40% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
40% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
De opleiding heeft op alle continenten relaties met universiteiten. Veel studenten kiezen voor een periode in Groot-Brittannië of Zuid-Afrika, maar verblijven in allerlei landen zijn mogelijk.
exchange programs
 • Bursa: Uludag Universiteit - Turkije
  Theologie/Religiestudies
 • Katholieke Universiteit Leuven Erasmusprogramma - Belgie
  Theologie
 • Ruprecht Karls Universität Heid Erasmusprogramma - Duitsland
  Religiestudies Rituelen
 • Eberhard-Karls Universität Tüb Erasmusprogramma - Duitsland
  Theologie
 • Universitetet I Agder Erasmusprogramma - Noorwegen
  Theologie/Religiestudies
 • Katholische Theologische Privat Erasmusprogramma - Oostenrijk
  Theologie
 • Poznan01 Erasmusprogramma - Polen
  Theologie
 • Universiteit Cluj Erasmusprogramma - Roemenië
  Theologie
 • Praag: Karlova Universiteit Erasmusprogramma - Tsjechie
  Theologie
bindend studieadvies
 • minimaal 44 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Radboud Honours Academy biedt de meest gemotiveerde en ambitieuze studenten van de Radboud Universiteit de kans een extra en uitdagend programma te volgen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 september 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 150studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

96 studenten volgen deze opleiding
68% daarvan is vrouw
12 eerstejaars gestart in 2017
92% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

AWAZ
Awaz is sinds 2004 de faculteitsvereniging van theologie, religiestudies en islam & Arabisch, voortgekomen uit de theologie-faculteitsvereniging Junia.
De naam betekent in verschillende landen: geluid, gerucht, muziek en dat wat gaande is. Haar naam staat symbool voor een vereniging die actief wil zijn onder studenten en medewerkers en duidt in één woord aan wat zij als haar kerntaak beschouwt namelijk: "Door middel van studiegerelateerde en niet studiegerelateerde activiteiten fungeren als bindende factor tussen studenten en medewerkers zowel binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen als daarbuiten."

De vereniging heeft verschillende gezellige activiteiten, waaronder de maandelijkse borrel, lezingen, stedentrips, studiereizen (in het verleden onder andere naar Israël, Syrië en Senegal) en andere leuke activiteiten.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
2/6 Radboud Universiteit
Islam, Politiek & Samenleving
€ 315 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/6 Universiteit Leiden
Religiewetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
45% Nederlandstalig
55% Engelstalig
4/6 RUG
Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/6 UU
Religiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam UVA
Religiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.3
inhoud4.14.0
docenten4.24.2
studiefaciliteiten4.03.8
studielast3.93.6
studiebegeleiding3.93.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 40 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afronden van de bachelor kun je doorstuderen in een masteropleiding, of je kunt op zoek gaan naar een baan. In de master kiest de student voor een specialisatie in een bepaalde sector (onderzoek, religie en beleid, geestelijke verzorging). Daarna kun je kiezen voor een opleiding tot 1e graads docent Levensbeschouwing.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel van onze studenten komen terecht in een baan bij de overheid (ambassades, ministeries, gemeenten), in de geestelijke verzorging, in het bedrijfsleven (bijv. specialist beleidsvraagstukken rondom multiculturaliteit), in het onderwijs of in de wetenschap.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitAnthropology and Development Studies+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Godsdienst en Levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de godsdienstwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
RUGGeestelijke verzorging+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGeestelijke verzorginggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitIslam, Politiek en Samenlevinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiestudiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiewetenschappengeen aanvullende eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ motivatiebrief
Universiteit LeidenReligious Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAReligious Studies researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTheologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheologie part-timegeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheologygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAWestern Esotericismgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker diversiteit
docent levensbeschouwing
geestelijk verzorger
journalist of verslaggever
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Marie-José van den Berg
E: religiewts@ru.nl
T: 024-361 24 76
Lisa Hilderink
E: religiewts@ru.nl
T: 0243612476
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite