Nederlandse Taal en Cultuur

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe herken je fake news op het internet? Wat zijn de gevolgen van autisme voor taalgebruik? Wat vertelt Max Havelaar ons over Nederland nu? Met welke spreektechnieken vergroot Obama de impact op zijn publiek? En hoe maak je je eigen presentaties tot een succes?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56804
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Taal, literatuur en communicatie zijn de drie centrale thema’s in de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur in Groningen. Dit zijn urgente thema’s in een globaliserende cultuur met een toenemend diverse identiteit. Taal raakt alles en iedereen, variërend van poëzie en performance tot politiek debat, straattaal, spraakcomputers en kindertaalontwikkeling. De bachelor heeft een pragmatische benadering: hoe functioneert taal in het dagelijks leven? Je leert patronen in schijnbaar vanzelfsprekend taalgebruik herkennen. Wist je bijvoorbeeld dat metaforen niet alleen in literatuur, maar op alle niveaus van ons denken werkzaam zijn? Bij de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur word je opgeleid tot expert op het grenzeloze gebied van taal.

Heb je een brede culturele belangstelling? Wil je patronen in alledaags taalgebruik leren doorgronden? Wil je de Nederlandse taal in al haar vormen tot in de puntjes leren beheersen? Zie je jezelf werken in de culturele sector, het boekenbedrijf, het onderwijs, marketing of de media? Dan is Nederlandse Taal en Cultuur de aangewezen studie voor jou.

Waarom aan de RUG?

Uniek aan Groningen is dat je al vanaf het tweede jaar wordt betrokken in het onderzoek van je docenten. In de Onderzoeksateliers verricht je bijvoorbeeld taalkundig onderzoek naar de doorwerking van emoties in onze stem, literatuuronderzoek naar de gevolgen van literaire prijzen voor schrijverscarrières of misschien ga je priesters interviewen voor communicatie-onderzoek naar het schrijven van een goede preek.
Daarbij is Nederlands in Groningen sterk internationaal georiënteerd. Niet alleen benader je taalvragen vanuit internationaal perspectief, ook krijg je de mogelijkheid om samen te werken met studenten Nederlands uit de hele wereld in het project Taalmaatjes.

In samenwerking met Studievereniging ZaZa organiseert de afdeling Nederlands ieder collegejaar meerdere excursies. Het initiatief ligt bij de studenten, die de excursie zelf vormgeven. Dit jaar bezochten we de zestiende-eeuwse drukkerij Plantijn in het hartje van Antwerpen en we gingen naar de Koninklijke Bibliotheek en het Literatuurmuseum in Den Haag, waar de kostbaarste handschriften en andere literaire 'parafernalia' worden bewaard.

Hier vind je alle medewerkers aan de afdeling Nederlands:

https://www.rug.nl/let/onze-faculteit/organisatie/vakgebieden/nederlandse-taal-en-cultuur/medewerkers

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar van de studie wordt de basis van de bacheloropleiding gelegd. Je verdiept je in de vier pijlers van de Neerlandistiek: Taalkunde, Taalbeheersing, Oudere Letterkunde en Moderne Letterkunde. Je leert literaire en zakelijke teksten te analyseren en oefent met het schrijven en presenteren van zowel wetenschappelijke teksten (Academisch schrijven en presenteren) als literaire teksten: verhalen en gedichten (Creatief schrijven). Ook maak je kennis met toonaangevende methoden in het
periode
1234
Literaire tekstinterpretatie
5 EC
Academisch schrijven en presenteren
5 EC
Syntaxis 1
5 EC
Creatief Schrijven
5 EC
Semantiek 1
5 EC
Klankleer 1
5 EC
Tekstanalyse I
5 EC
Literaire canon I
5 EC
Nederlands toen (en nu)
5 EC
Gespreksanalyse I
5 EC
Middelnederlandse letterkunde
5 EC
Methodologie
5 EC
2e jaar
periode
1234
Statistiek
5 EC
Onderzoeksatelier 1
5 EC
Pragmatiek
5 EC
Letterkunde van de zeventiende eeuw
5 EC
Taalvaardigheidsontwikkeling Nederlands
5 EC
Letterkunde van de Verlichting
5 EC
Taalverwerving Nederlands
5 EC
Onderzoeksatelier 2
5 EC
Moderne Nederlandse letterkunde 1
5 EC
Benaderingen Taal en Taalgebruik
5 EC
Moderne Nederlandse letterkunde 2
5 EC
Benaderingen in Letterkundig Onderzoek
5 EC
3e jaar
periode
1234
Minor
30 EC
Klassieke teksten Neerlandistiek
10 EC
Ba-scriptie Nederlands afstuderen
10 EC
Academisch schrijven en presenteren II
5 EC
Actuele Thema's in de Neerlandistiek
5 EC

minors

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

exchange programs
 • Uitwisselingsprogramma's - Europa
  Diverse universiteiten in Belgie, Duitsland, Oostenrijk, UK, Ierland
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.
Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.
Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8915
niet-EU/EER studenten : € 10189

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
VWO N&Taangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
VWO N&Gaangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
VWO E&Maangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
VWO C&Maangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
hbo-pEen vwo-diploma in ieder van de vier profielen volstaat voor toelating tot de bachelor Nederlandse taal en cultuur. Een hbo-propedeuse volstaat mits aan de taaleis Engels wordt voldaan. De volgende testen worden geaccepteerd:
* TOEFL iBT, minimumscore: 90, met een minimum van 21 per onderdeel.
* IELTS, minimumscore 6.5, met een minimum van 6 per onderdeel.
* Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180.
Klik op de link voor meer informatie: https://www.rug.nl/let/studeren-bij-ons/bachelor/aanmelding-en-inschrijving/language-requirements-ba

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

124 studenten volgen deze opleiding
72% daarvan is vrouw
16 eerstejaars gestart in 2017
81% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

ZaZa
ZaZa Instituutsvereniging Nederlands is de studievereniging van de studie Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Als studievereniging voor Nederlands kan het niet anders dan dat ZaZa naar het ons zo geliefde alfabet is vernoemd: zonder letters immers geen literatuur en geen Nederlandse taal. Neem de eerste en de laatste letter van ons alfabet, verdubbel ze allebei, voeg een vleugje creativiteit toe en daar is onze naam: ZaZa. ZaZa heeft als doel om studenten met een passie voor de Nederlandse taal samen te brengen door middel van zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde activiteiten. Dat doel wordt nagestreefd met behulp van twaalf actieve commissies, twee lustrumcommissies en een ondersteunend orgaan.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Taalmaatjes project
'In het contact met de andere cultuur leer je de Nederlandse cultuur via een omweg ook weer beter kennen.'

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 RUG
Nederlandse Taal en Cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Leiden
Nederlandse taal en cultuur
€ 350 gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
3/6 Radboud Universiteit
Nederlandse Taal en Cultuur
star Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2020  1e
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 UU
Nederlandse taal en cultuur
€ 336 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Amsterdam UVA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam UVA
Taal en communicatie (Nederlands)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.7
docenten3.94.0
studiefaciliteiten3.83.6
studielast3.93.7
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 49 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.1 4.1
aantal eerstejaars 40 40
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 74% 77%
diploma binnen 4 jaar 52% 56%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je je universitaire opleiding voort wilt zetten door een master te volgen, zoals de meeste studenten doen, zijn er allerlei verschillende vervolgopleidingen waar je uit kunt kiezen. Master opleidingen die direct aansluiten op de BA Nederlandse Taal en Cultuur zijn:

In combinatie met bepaalde facultaire minoren zijn er nog meer master tracks direct toegankelijk, zoals Communicatiekunde, Journalistiek en Applied Linguistics - TEFL.Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een bachelor Nederlandse Taal en Cultuur kun je in Groningen doorstromen naar de masters Neerlandistiek en Educatie of naar de researchmaster Arts, Media and Literary Studies. De arbeidsmarkt is erg gunstig voor neerlandici. Je bent een expert in de technische analyse van taal en communicatie, én in het beschrijven en bespreken van de Nederlandse cultuur. Die veelzijdigheid komt op de arbeidsmarkt goed van pas. Hieronder een greep uit de beroepsgroepen waar onze afgestudeerden voor kiezen.

Culturele sector

Werken in de culturele sector is een feest voor culturele duizendpoten. Onze alumni werken bijvoorbeeld voor de Kinderboekenweek, de Nacht van de Poëzie of de TaalUnie. Steeds vaker kiezen ze voor een baan als freelancer of beginnen ze een culturele start-up. In deze sector moet je strak kunnen plannen, ideeën kunnen pitchen en plezier hebben in creatief schrijven. De academische vaardigheden die je opdoet tijdens de studie zijn daarbij cruciaal. Ook de scriptie is belangrijk, want daarbij leer je analytisch nadenken over cultuur, zelfstandig onderzoeken en gesprekken voeren op niveau.

Boekenvak

De productie van boeken kent vele schakels: van auteur tot redacteur, uitgever, drukker, marketeer en boekhandelaar. Als je graag stoeit met taal, een teamspeler bent en commercieel kunt denken ben je hier op je plek. De studie Nederlands biedt je de benodigde historische en literaire kennis, de vaardigheden in strategisch lezen en natuurlijk een perfecte taalbeheersing als naadloze voorbereiding op het boekenvak.

Onderwijs

Wil je werken met jongeren op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of aan de hogeschool? Of geef je liever Nederlands als Tweede Taal (NT2) aan vluchtelingen of expats? Iedere ‘studentenpopulatie’ vereist weer andere kennis en didactische vaardigheden van de docent. Hierop word je in de Educatieve Minor en Master optimaal voorbereid.

(Online) media

Taal vind je niet alleen in boeken, maar ook in kranten, tijdschriften, op internet, televisie, film, radio en podcasts. Al die nieuwe media bieden talloze nieuwe banen voor taalexperts. De taalkundige en taalbeheersingsvakken zijn vanzelfsprekend onmisbaar voor een goede journalist of scriptschrijver. De letterkundevakken bieden je de historische en culturele basis voor het schrijven van opiniestukken, cultuurkritieken en recensies.

Marketing

Als je een zesde zintuig bezit voor trends en je commercieel kunt denken, dan is marketing iets voor jou. Er bestaat in deze sector grote behoefte aan hoger opgeleiden met talig vermogen. Met name de nieuwe banen in online marketing vergen een feilloos gevoel voor doelgerichte communicatie. Een marketeer is bij verschillende bedrijven inzetbaar en heeft volop doorgroeimogelijkheden. In de vakken Taalbeheersing analyseer je de effecten van reclame en leer je deze technieken zelf toepassen. De taalkundige en letterkundige achtergrond zullen je profiel als marketeer alleen maar versterken.

Onderzoek

Als je na de researchmaster een promotieplaats bemachtigt en een proefschrift schrijft, kun je daarna werken als docent en onderzoeker aan een Nederlandse of internationale universiteit. Daarnaast zijn er onderzoeksinstituten op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur, zoals het Meertens Instituut en het Huygens ING. Ten slotte zijn er talloze bedrijven met onderzoeksafdelingen, waar je als gepromoveerde taal- of cultuurexpert bijdraagt aan een complex product.

Voorbeelden van beroepen

 • Coördinator publiciteit voor de Nationale Opera en Ballet
 • Organisator Kinderboekenweek bij het CPNB
 • Oprichter podcast festival Oorzaken
 • Redacteur bij uitgeverij Das Mag
 • Docent NT2 voor nieuwe Nederlanders
 • Freelance tekstschrijver bij de VPRO Gids
 • Cultuurjournalist bij Dagblad van het Noorden
 • Communicatie-adviseur bij het Nationaal Archief
 • Content marketeer bij marketingbureau Dizain
 • Taalkundig adviseur op het ministerie van Justitie
 • Onderzoeker stemanalyse op het Forensisch Instituut
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1827gemiddeld bruto maandloon
52%kans op een vaste baan
7%kans op een voltijd baan
35%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
66%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGApplied Linguistics - TEFL+ aanv. eisen
RUGArts, Media and Literary Studies research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie en Beïnvloeding+ aanv. eisen
RUGCommunicatie en educatie+ aanv. eisen
Amsterdam UVATekst en communicatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)+ basiskennis
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
RUGCommunicatiekunde+ aanv. eisen
RUGComputercommunicatie+ aanv. eisen
RUGEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Nederlandse Taal en Cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RUGGeschiedenis+ 30 EC pre-master
RUGGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics researchgeen aanvullende eisen
UULinguistics research+ aanv. eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ 120 EC pre-master
Tilburg UniversityLerarenopleiding Nederlands - educatieve master educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VULanguage Consultancy and Linguistic Documentation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenlevinggeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGMultilingualism+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNederlandse Letterkunde en het Literaire Veld+ aanv. eisen
UUNederlandse literatuur en cultuur research+ aanv. eisen
UUNeerlandistiek+ aanv. eisen
RUGNeerlandistiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVANederlandse letterkunde (research) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNeerlandistiek/Dutch Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModerne Nederlandse letterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNederlandkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNederlandse taalkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOudere Nederlandse letterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenTaalbeheersing van het Nederlands+ aanv. eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
RUGTheoretical and Empirical Linguisticsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Ask Your Question Here

please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.

Dr. Janneke Weijermars

programmacoördinator

Sjors van Ooij

studieadviseur

Jan van Gulik

Student Ambassador

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite