Filosofie en maatschappij

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Welke rol kan de filosofie spelen in publieke debatten over maatschappelijke vraagstukken? Of op het terrein van overheidsbeleid? Hoe kun jij als filosoof een actieve bijdrage leveren?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60822
numerus fixusnee
honoursnee

In de afstudeerrichting Filosofie en Maatschappij ontdek je de praktische kant van de filosofie: welke bijdrage kun jij als filosoof leveren aan publieke debatten over maatschappelijke vraagstukken?

Je leert filosofie in de praktijk brengen bij het vak Filosofische Interventies (voorbeelden) en je leert schrijven voor een groot publiek bij het vak Publieksgericht Schrijven.

Daarnaast verdiep je je in de filosofie d.m.v. vakken die je kunt kiezen uit het volledige vakkenaanbod in de master. Tenslotte doe je een stage waarover je verslag doet in je afstudeerwerkstuk.

Centraal staan vaardigheden als kritisch en zelfstandig nadenken, analyseren, en helder schrijven en argumenteren - vaardigheden die goed van pas komen in welke beroepspraktijk dan ook.

Informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij alsmede een studieschema met een overzicht van de studieonderdelen vind je in de studiegids.

Filosofie en Maatschappij is een afstudeerrichting van de eenjarige master Filosofie

Waarom aan de RUG?

Sinds het ontstaan van de Keuzegids Universiteiten en de "Beste Studies"-ranglijst van Elsevier wordt Wijsbegeerte in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste. In 13 jaar tijd stonden we 11x op nummer 1 in de Elsevier-ranglijst, die gebaseerd is op de resultaten van een enquête onder studenten en hoogleraren. De twee overige keren stonden we op nummer 2. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
1234
Philosophy Beyond Academia
5 EC
Filosofische verdieping
15 EC
Publieksgericht schrijven
5 EC
Filosofische interventies
5 EC
Philosophy of Climate Change
5 EC
Afstudeerwerkstuk
25 EC

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Geschiedenis van de Filosofieafstudeerrichting Ethiek, Sociale en Politieke Filosofieafstudeerrichting Theoretische FilosofieOnderwijs

taal van onderwijs60% nl
40% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
studiebegeleiding
Als je vragen hebt of advies wilt over je studie en aanverwante zaken, of als je problemen hebt die het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je met hem bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Studenten kunnen een afspraak maken of langskomen op de inloopspreekuren. De studieadviseur is ook bereikbaar via email.
studeren in het buitenland
Alle studenten worden gestimuleerd om een periode in het buitenland te studeren.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 februari 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 september 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12380

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 september 2023
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

41 studenten volgen deze opleiding
39% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

STUFF
STUFF is de studievereniging van de Faculteit Wijsbegeerte.
STUFF organiseert filosofische activiteiten, zoals lezingen en debatten en ook reizen naar buitenlandse universiteiten, maar ook veel gezellige bijeenkomsten zoals een maandelijkse borrel in het stamcafé, (thema-)feesten, wedstrijden, enz

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jos Spijkerman
Zo heeft je denkwerk eindelijk impact!

Na mijn bachelor Filosofie was ik nog niet klaar met filosoferen. Ik wilde er graag mee doorgaan, maar dan wel wat meer gericht op de maatschappij. Deze master was daarom voor mij een logische stap.

De master bestaat uit een aantal verplichte vakken en keuzevakken. De keuzevakken spraken mij het meest aan, omdat ik een selectie aan vakken kon maken die mijn filosofische interesse hebben. Meestal sluit je een vak af met een essay, waar je al je persoonlijke interesse in kwijt kan met betrekking tot het onderwerp...
De vakken waren zoals ik gewend was van de bachelor, maar dan op masterniveau: meer medestudenten lezen daadwerkelijk de teksten, met veel interessantere discussies als resultaat! Zo heeft je denkwerk eindelijk impactVan de verplichte vakken van de master heb ik veel geleerd. Bij Publieksgericht Schrijven oefen je (de naam zegt het al) met schrijven voor een breder publiek. Deze vaardigheid wordt nog weleens onderschat. Maar met een beetje oefening pen je iets op papier waardoor je ouders eindelijk begrijpen waar je je mee bezig houdt. En: grote kans dat faculteitsblad de Qualia je stuk wil publiceren! Voor de eindopdracht van dit vak heb ik mijn essay over klimaatverandering meer publieksgericht gemaakt.Bij het vak Filosofische Interventies doet iedereen een project doet waarbij je 'filosofisch intervenieert' in de samenleving. Zo heeft je denkwerk eindelijk impact, of leer je in elk geval wat erbij komt kijken om ervoor te zorgen dat je werk iets in beweging brengt. Er is veel vrijheid bij het kiezen van je onderwerp en je manier van interveniëren, en met de groep ondersteun je elkaar bij het realiseren van dit project. Ik bedacht de 'Afzichtkaart' – een ludieke manier om kritisch te zijn op de toerisme-industrie.Om te ervaren hoe het werkveld eruitziet, loop je tijdens het laatste semester stage. Ik heb hier veel zin in, omdat ik eraan toe ben om mijn gefilosofeer wat meer in de praktijk te brengen. Ik ben benieuwd of ik iets ga hebben aan mijn analytische denkvermogen en kritische houding! Het is de bedoeling dat je tijdens deze periode ook een scriptie schrijft, en dat deze enigszins gelinkt is aan de bezigheden in je stage. Zelf zal ik gaan rondlopen bij een organisatie die lokale coöperaties helpt bij het opwekken van groene energie. Voor mijn scriptie kan ik dus wederom gaan schrijven over onze omgang met klimaatverandering!Zo is het filosofische onderzoek dat je tijdens deze master doet dus telkens maatschappelijk relevant. De masterstudent Filosofie en Maatschappij zit niet voor zich uit te staren op een stoffige filosofie-zolder, maar staat met de poten in de modder.


lees verder ...
Schoutje Schouten
Filosofische Interventies

Toen ik naar masters ging kijken, wist ik eigenlijk nog niet goed wat voor master ik wilde doen. Wel wist ik van mijzelf dat ik het leuk vind om theorie en praktijk met elkaar te combineren. Andere masters Filosofie waren voor mijn gevoel te theoretisch, totdat ik de master 'Filosofie en Maatschappij' tegenkwam.De opzet van deze master sprak mij erg aan...
Bij dit vak wordt er van je verwacht dat jij een filosofische interventie gaat plegen. Je bent vrij om zelf een (filosofisch) onderwerp uit te kiezen waar jij in wilt interveniëren en je kan zelf bepalen hoe jij jouw interventie vorm wilt geven. Ikzelf heb een 'dilemma-diner' georganiseerd waarbij burgers en militairen samenkwamen om te praten/horen over de ethische dilemma’s waar militairen mee te maken krijgen in hun werk. Een ander is een artikel gaan schrijven over voeding, en weer een ander is gaan filosoferen met kinderen op een basisschool. Met dit vak leer je echt hoe jij jouw filosofische bagage in de praktijk kan brengen en vooral hoe je een brug kan slaan tussen de academische filosofie en de publieksfilosofie. Dit was voor mijn gevoel écht theoretische filosofie en praktische filosofie met elkaar combineren en dat is iets wat ik erg leuk vind!Vervolgens ga je het tweede half jaar stage lopen, ook hierin ben je weer vrij om te bepalen hoe je dat vormgeeft. Zo kan je een onderzoeksstage doen of een praktijkstage, het is maar net wat bij jou past en wat jij wilt ‘proberen’. Gelijktijdig ga je aan de slag met jouw masterscriptie, die een raakvlak moet hebben met de stage die je gedaan hebt. Zo dient bij mij het onderzoek dat ik ga doen voor mijn onderzoeksstage als uitgangspunt voor mijn masterscriptie.Kortom: ben je op zoek naar een master die theorie en praktijk combineert en naar een master die ruimte laat voor jou om het aan jouw interesses aan te passen, dan kan het zijn dat de master ‘Filosofie en Maatschappij’ echt wat voor jou is!


lees verder ...
Merel Melief
afgestudeerd in 2017 werkzaam als Hoofdredacteur bij Stichting Noorderbreedte
Meningen in een bredere context plaatsen en drogredeneringen onderuit halen

Na de bachelor Filosofie zocht ik een studie die zich meer bezighoudt met wat er nú in de wereld gebeurt. Maar bij de studie waar ik toen voor koos, de master Journalistiek, miste ik weer de diepgang. De master Filosofie en Maatschappij bood de perfecte combinatie en bleek precies bij mij te passen.Ik liep stage bij Noorderbreedte, een tijdschrift over het landschap en het leven in het Noorden, en kreeg veel vrijheid om mijn eigen nieuwsgierigheid achterna te gaan...
Die heb ik geinterviewd en daar maakte ik een serie van die online gepubliceerd is. Vervolgens verwerkte ik die serie in mijn scriptie ‘Welkom thuis: Een filosofische analyse van het begrip thuis’ en in een essay voor het tijdschrift.Tijdens mijn stage vertrok de hoofdredactrice en kreeg ik de kans om het tijdelijk van haar over te nemen. Dat beviel zo goed, dat ik vandaag de dag samen met mijn collega de vaste hoofdredactie vorm.Meningen in een bredere context plaatsen en drogredeneringen onderuit halenWat ik van mijn studie heb meegenomen, is vooral de manier van denken: kritisch, en vanuit verschillende perspectieven. In een tijd waarin de meningen elkaar snel opvolgen is het fijn om kennis te hebben van de belangrijkste theorieën in de filosofie. Meningen kan je daardoor in een bredere context plaatsen, als onderdeel van een grotere beweging of als terugkerende fenomenen in de geschiedenis. En soms is die achtergrond al genoeg om bijvoorbeeld drogredeneringen onderuit te halen in een discussie.


lees verder ...
Iris Holman
Via de stage mooi werk gevonden

'Behalve Filosofie studeer ik ook Psychologie. Daar heb ik stage gelopen in een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik merkte toen dat het me heel erg boeide wat er op bestuurlijk niveau allemaal gebeurde. Zoiets wilde ik ook graag doen bij Filosofie, en ik heb een stage gevonden bij een adviesbureau, CMO STAMM. Vaak weten organisaties niet zo goed wat ze nou met een filosoof moeten, maar hier was een vrouw direct heel enthousiast.Van visie naar concrete stappenHet adviesbureau begeleidde de stichting Sint Jan, in het Groninger Kloosterburen...
Er is bijvoorbeeld een dorpstuin, die door vrijwilligers uit de dorpen en mensen met een verstandelijke beperking wordt verzorgd, en ze wilden een zorgcoöperatie opzetten. Het ouderentehuis verdwijnt, daar moest een oplossing voor komen. Ik heb me daarvoor bezig gehouden met het omzetten van het idee en de visie naar concrete stappen. Hoe moet het bestuur er uit zien, hoe doe je ledenwerving, hoe is de financiële structuur? In de praktijk kwam het neer op veel vergaderen, overleggen met externe partijen, zoals huisartsen, zorgverzekeraar, wethouder en de Commissaris van de Koning, en verslagen schrijven. Het leukst vond ik dat het zo dynamisch is en dat je met heel veel verschillende groepen en professionals te maken hebt.Het geweten van het projectIk heb veel baat gehad bij mijn opleiding. Als filosoof kun je abstract en analytisch denken. Je bent opgeleid om een breed scala aan meningen te overzien, om met verschillende perspectieven te werken, en getraind om de juiste vragen te stellen. Voor zo’n project moet je een overkoepelende blik hebben, buiten hokjes en eigen belangen kunnen denken. Typisch iets voor filosofen. Aan het eind van mijn stage werd ik dan ook al 'het geweten van het project' genoemd. Dat voelde heel goed.SuperbelangrijkDeze stage heeft me richting gegeven voor het werk dat ik later wil doen. Advieswerk in de sociale sector trekt me nu heel erg. Hier ben ik écht geschikt voor, hier ligt mijn passie. Ik vind het mooi dat in zulk werk theorie en praktijk samenkomen. Achteraf denk ik dat stages superbelangrijk zijn. Je vult je rugzak met waardevolle dingen en ontdekt waar je interesses liggen. Het geeft je een beeld van wat je wilt én wat je kunt. Daar kom je door gewoon te studeren toch minder goed achter.’NaschriftInmiddels werkt Iris als adviseur bij CMO STAMM!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/16 RUG
Filosofie en maatschappij
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
2/16 RUG
Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/16 Erasmus
Philosophy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/16 Universiteit Leiden
Philosophy of Knowledge
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/16 Universiteit Leiden
Moral and Political Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/16 Universiteit Leiden
Modern European Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/16 Universiteit Leiden
Global and Comparative Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/16 Universiteit Leiden
Philosophy (60 ec)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/16 Universiteit Leiden
Philosophical Perspectives on Politics and the Economy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/16 Radboud Universiteit
Filosofie van Taal en Cognitie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/16 Radboud Universiteit
Filosofie
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
12/16 Radboud Universiteit
fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/16 Radboud Universiteit
kritiek van de moderniteit
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/16 Amsterdam UVA
Filosofie (Wijsbegeerte)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/16 Amsterdam UVA
Philosophy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/16 Tilburg University
Filosofie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2018
€ 253 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud4.04.0
docenten4.34.1
studiefaciliteiten3.73.7
studielast4.03.7
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Filosofie en maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde filosoof liggen er tal van mogelijkheden open. Je blijkt veel kans te hebben op een baan als je in denken en doen flexibel bent en een aantal belangrijke vaardigheden beheerst. Je moet hoofdzaken en bijzaken kunnen onderscheiden, je moet problemen scherp en helder kunnen analyseren, je moet een kritische houding hebben, je moet goed kunnen communiceren, je moet je bewust zijn van de morele gevolgen van je handelingen en je moet creatief zijn.
En dat zijn nu net de vaardigheden die filosofen beheersen!

Filosofen vinden onder andere werk in het onderwijs. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek of als journalist, redactioneel medewerker of beleidsmedewerker bij bedrijven of de overheid. Daarnaast is het mogelijk om onderzoeker aan een universiteit te worden.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO filosofie full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

journalist
opinieleider
politiek analist
publicist
bron: StudieData

Contact

Janine Weeting MSc

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite