Biomedical Engineering

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Moderne technologie is in de huidige geneeskunde en zorg niet meer weg te denken. Naast kennis van het menselijk lichaam wordt er gebruik gemaakt van natuur-& scheikunde, wiskunde en elektrotechniek.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66226
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De opleiding wil ingenieurs opleiden die in staat zijn om zowel fundamenteel als toegepast onderzoek te organiseren en te verrichten in het vakgebied van de biomedische technologie. Deze ingenieursdiscipline is gebaseerd op integratie van technische wetenschappen en levenswetenschappen, waarbij je je in verschillende richtingen kunt specialiseren. Het programma is met name gericht op onderzoek, innovatie en ontwikkeling. Minstens de helft van je opleiding bestaat uit het doen van onderzoek, waardoor je een goede academische vorming krijgt. Verder wordt de meester-gezel-relatie belangrijk gevonden tijdens de begeleiding, opleiding en ontwikkeling van de student.

Als biomedisch ingenieur kun je in verschillende vakgebieden aan de slag, bijvoorbeeld als ontwikkelaar of ontwerper van medisch-technische producten en diensten voor de industrie, als consultant in de verkoop van medische apparatuur of als adviseur in een ziekenhuis. Wanneer je nog niet uitgeleerd bent, is het ook mogelijk om na je master te solliciteren voor een PhD-plek. Afhankelijk van je specialisatie kan je ook denken aan een opleiding tot klinisch fysicus of klinisch chemicus.
Graduate Program Life Sciences and Engineering

Waarom aan de TU Eindhoven?

Keuzevrijheid in specialisatie
Werken met top-niveau onderzoekers
Samenwerking met academische ziekenhuizen, andere universiteiten en het bedrijfsleven

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwBinnen de Master kan je kiezen voor het vrije profiel of het onderzoeksprofiel. Het vrije profiel bevat meer ruimte voor keuzevakken, waar deze ruimte in het onderzoeksprofiel gebruikt wordt voor je afstudeeropdracht.
1e jaar Het eerste jaar van de master is opgebouwd uit 25 studiepunten specialisatievakken, 15 studiepunten vrije keuzeruimte en 20 studiepunten externe stage.
periode
Specialisatie-keuzevakken keuzevak
Externe stage stage
Vrije ruimte - Vrije profiel keuzevak
Vrije ruimte - Onderzoeksprofiel keuzevak
2e jaar De opbouw van het tweede jaar is afhankelijk van het profiel.
Onderzoeksprofiel: 60 studiepunten voor het afstudeerproject
Vrije profiel: 45 studiepunten voor het afstudeerproject en 15 punten vrije ruimte.
periode
Afstudeeropdracht - Vrije profiel afstuderen
Afstudeeropdracht - Onderzoeksprofiel afstuderen

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Master track Medical ImagingIn samenwerking met de Divisie Beeld van het Universitair Medisch Centrum Utrecht bieden we een speciale mastertrack, genaamd Medical Imaging (MIx). Deze speciale mastertrack, gestart in september 2017, heeft als doel de nieuwe generatie wetenschappers en ingenieurs op te leiden in de medische beeldvorming en -verwerking.

afstudeerrichting Biomechanics and Mechanobiology

The body responds to changes in its environment. This response is complex and occurs at all levels.This field of expertise is fascinating because of the ability of biological systems to adapt

The human body continuously responds to changes in its mechanical environment. This response is highly complex and occurs at all levels in the body: cells, tissues, organs, and the entire body. This field of expertise is especially fascinating because of the ability of biological systems to adapt to mechanical forces by adjusting their structure, composition and function.

In this master's track, we apply the basic principles of fluid dynamics, mechanics and biology to study biomedical problems and systems. We specifically focus on developing models of disorders of the cardiovascular and musculoskeletal systems. We study the influence of biomechanics on the pathology, diagnosis, prevention and treatment of disease.

afstudeerrichting Biomedical Imaging and Modelling

Met de nieuwste beeldvormingstechnieken en ontwikkelingen in modelleren, krijgen we inzicht in levende cellen en weefsels. Je kan kiezen om je te richten op beeldvormingstechnieken of modelleren.

Met de nieuwste beeldvormingstechnieken en laatste ontwikkelingen in (wiskundig) modelleren, proberen we inzicht te krijgen in de structuur, functie en metabolisme van levende cellen en weefsels. In deze mastertrack kan je kiezen om je te richten op beeldvormingstechnieken zoals MRI of ultrasound, beeldanalyse of modelleren van biomedische systemen.

Biomedical Imaging and Modelling combineert methoden en technieken uit wiskunde, informatica, natuurkunde, elektrotechniek en medische wetenschappen om beelden te maken van, beelden te analyseren van en modellen te maken van biomedische systemen.

Het onderzoeksveld bedekt een breed aantal onderwerpen, waaronder hart- en vaatziektes, histopathologie, medische beelden van de hersenen, crowdsourcing, systeembiologie en moleculaire simulaties.

afstudeerrichting Chemical Biology, Materials and Nanomedicine

Molecular research enables us to amongst other design new molecules, with which we can develop new medicines, biomaterials, and devices.

Molecular research enables us to amongst other design new molecules, with which we can develop new medicines, biomaterials, and devices.

In this track, we approach biomedical problems from a molecular perspective. Researchers simulate extant biological systems, so as to build upon them and for example develop new materials with new functions or properties. Another category of research involves decoding the molecular mechanisms behind diseases such as Alzheimer's disease and Creutzfeldt-Jakob.

afstudeerrichting Regenerative Engineering

Regeneratieve geneeskunde gaat om de functie te herstellen of tot stand te brengen. Dit wordt bereikt door mechanismen te stimuleren of door weefsels en organen uit het laboratorium te implanteren.

Regeneratieve geneeskunde gaat over het vervangen, manipuleren of regenereren van menselijke cellen, weefsels of organen om de normale functie te herstellen of tot stand te brengen. Dit kan worden bereikt door de eigen reparatiemechanismen van het lichaam te stimuleren of, wanneer het lichaam zichzelf niet kan genezen, door nieuwe weefsels en organen in het laboratorium te implanteren. Dit snel opkomende, multidisciplinaire veld zal een significante impact hebben op de huidige en toekomstige gezondheidszorg.

Het programma bestaat uit een mix van vakken, een (internationale) stage en een diepgaand onderzoeksproject. In deze mastertrack ga je de fundamentele uitdagingen van de regeneratieve geneeskunde onder de knie krijgen en houd je je bezig met het ontwikkelen van oplossingen in het laboratorium.

afstudeerrichting Regenerative Medicine and Technology

Regeneratieve geneeskunde gaat over de normale functie te herstellen of tot stand te brengen. Dit wordt bereikt door reparatiemechanismen te stimuleren of, door weefsels en organen te implanteren.

Regeneratieve geneeskunde gaat over het vervangen, manipuleren of regenereren van menselijke cellen, weefsels of organen om de normale functie te herstellen of tot stand te brengen. Dit wordt bereikt door reparatiemechanismen van het lichaam te stimuleren of, als het lichaam zichzelf niet kan genezen, door nieuwe weefsels en organen in het laboratorium te implanteren. Dit opkomend, multidisciplinaire veld zal een significante impact hebben op de huidige en toekomstige gezondheidszorg.

Het masterprogramma Regenerative Medicine and Technology (RMT), ontwikkeld in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht, heeft tot doel de volgende generatie wetenschappers en ingenieurs op te leiden. Het combineert de expertise van beide universiteiten en omvat cursussen over moleculaire celbiologie, biomaterialen, beeldvormingstechnieken, computermodellering, bioreactor-technologie en translationeel onderzoek.

Wil je de fundamentele uitdagingen van de regeneratieve geneeskunde onder de knie krijgen? Dan geeft u misschien de voorkeur aan onze gerelateerde cursus 'Regenerative Engineering', die zich meer bezighoudt met het ontwikkelen van oplossingen in het laboratorium.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
20% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
De meeste studenten die naar het buitenland gaan, doen dit voor hun stage.
exchange programs
 • Universite de Liege Bilaterale overeenkomst - Belgie
 • University of Eastern Finland Bilaterale overeenkomst - Finland
 • Grenoble INP Bilaterale overeenkomst - Frankrijk
 • Ecole des Mines de Saint-Etienne Bilaterale overeenkomst - Frankrijk
 • Reykjavik Universiteit Bilaterale overeenkomst - Ijsland
 • Politecnico di Milano Bilaterale overeenkomst - Italie
 • University of Naples Frederico Bilaterale overeenkomst - Italie
 • Technische Universitat Graz Bilaterale overeenkomst - Oostenrijk
 • Instituto Superior Tecnico Bilaterale overeenkomst - Portugal
 • Universidado do Minho Bilaterale overeenkomst - Portugal
 • Universidad Politecnica de Madrid Bilaterale overeenkomst - Spanje
 • Columbia University Bilaterale overeenkomst - USA
 • Washington University Bilaterale overeenkomst - USA
 • Osaka University Bilaterale overeenkomst - Japan
 • North Eastern University Bilaterale overeenkomst - China
 • Zhejiang University Bilaterale overeenkomst - China
honours-/excellence program Individueel samengesteld

Aanvullend multidisciplinair programma voor excellente studenten met ambitie die een uitdaging zoeken naast hun reguliere Master.

Je kunt kiezen voor een focus op 'excellentie voor wetenschap', 'excellentie voor de samenleving' of 'excellentie voor de industrie'. Binnen deze focus kun je een persoonlijke nadruk leggen, bijvoorbeeld op onderzoek, ontwerp, ondernemerschap, lesgeven, management of een combinatie. Ongeacht de focus en nadruk die je hebt gekozen, geeft dit programma je de mogelijkheid voor het volgende:

-definieer en bereik je eigen uitdagingen (persoonlijk leiderschap)
-bouw je eigen programma dat is afgestemd op je eigen interesse.
-bereid je voor op wetenschappelijk, maatschappelijk en / of industrieel leiderschap.
-geef jezelf een voorsprong voor je toekomstige carrière en kansen op werk

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)

Voor de masteropleiding geldt een plaatsingsprocedure. Deze regeling geldt voor zowel studenten uit de eigen bachelor als voor zij-instroomstudenten en studenten die een schakeljaar volgen.
Met behulp van een formulier geef je aan welke master en specialisatierichting je voorkeur heeft. Daarbij geef je aan welke vakken en projecten je in de bachelor gevolgd hebt en onderbouw je waarom je in deze richting verder wil.
 • Starten met de master in semester A, dus tussen september en januari; formulier inleveren uiterlijk 1 juni voorafgaand aan dat semester.
 • Starten met de master in semester B, dus tussen februari en augustus; formulier inleveren uiterlijk 1 november voorafgaand aan dat semester.

De facultaire toelatingscommissie zal op basis van de ingeleverde formulieren bepalen welke studenten direct geplaatst worden en welke studenten worden uitgenodigd voor een interview.
 • Heb je je aangemeld voor een groep waar voldoende ruimte is, dan word je direct geplaatst.
 • Heb je je aangemeld voor een groep waar veel studenten zich voor hebben gemeld en is je motivatie overtuigend, kan de commissie besluiten je rechtstreeks in de groep te plaatsen.
 • Heb je je aangemeld voor een groep, maar is de motivatie voor deze keuze niet overtuigend, kan de commissie besluiten je uit te nodigen voor een interview. Het kan zijn dat op basis van dit interview wordt geadviseerd tot plaatsing, maar ook tot plaatsing in de groep van tweede, of derde keuze.toelatingseisen

toelatingsgesprek
Een gesprek met de coördinator om te bepalen of de vooropleiding afdoende is voor toelating tot de master en over een mogelijk schakelprogramma.

vooropleiding
BSc in Biomedische Technologie of equivalent.

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 100inschrijvingsgeldin het eerste jaar
€ 400studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

267 studenten volgen deze opleiding
51% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Protagoras
Protagoras is de studievereniging voor de bacheloropleiding Biomedische Technologie aan de TU/e. De studievereniging is voor studenten van beide majors, Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie.
De studievereniging is er ten eerste om de studenten te vertegenwoordigen bij het onderwijsinstituut en te zorgen voor studiematerialen, zoals boeken en tentamenbundels. Verder organiseert de studievereniging lezingen, symposia en excursies.

Daarnaast is de vereniging er niet alleen voor de studie, maar ook voor de gezelligheid. Zo kan er bijvoorbeeld in de verenigingsruimte, het Prothok, gezamelijk worden bijgepraat of geluncht. Elke donderdag wordt in de ontmoetingsruimte 'In Vivo' geborreld. Al deze activiteiten zijn voor en door studenten.

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

onderzoeker

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 TU Eindhoven
Biomedical Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
83 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 RUG
Biomedical Engineering
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 TU Delft
Biomedical Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Universiteit Twente
Biomedical Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.1
inhoud4.13.9
docenten4.03.9
studiefaciliteiten3.53.8
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biomedical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 71 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je manier van denken en je vaardigheden, heb je de perfecte achtergrond om een ​​baan te vinden als (bio) medisch ingenieur. Mensen in de wereld worden ouder en ouder. Dit verhoogt de vraag naar innovatieve biomedische oplossingen. De verwachting is dat de vraag naar biomedische ingenieurs op de arbeidsmarkt zal blijven. Na het behalen van een masterdiploma in biomedische of medische technologie, is er een breed perspectief in vacatures.
Veel studenten kiezen er voor om te promoveren. Ook is het mogelijk om na je master te solliciteren voor een PDEng plek. Afhankelijk van je specialisatie kan je ook denken aan een opleiding tot klinisch fysicus of klinisch chemicus. Naast onderzoeker, kun je bijvoorbeeld ontwikkelaar, projectmanager, docent, consultant of bedrijfsontwikkelaar worden.

Afgestudeerden kunnen onder meer werken aan universiteiten, in ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven of technische bedrijven.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als biomedisch ingenieur kun je binnen het vakgebied van de biomedische technologie in verschillende richtingen aan de slag, bijvoorbeeld als ontwikkelaar, ontwerper of sales engineer van medisch-technische producten en diensten voor de handel en de industrie. Wanneer je nog niet uitgeleerd bent, is het ook mogelijk om na je master te solliciteren voor een PDEng- of PhD-plek. Afhankelijk van je specialisatie kan je ook denken aan een opleiding tot klinisch fysicus of klinisch chemicus.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde part-time educational+ 21 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 42 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

biomedisch product specialist
consultant (bio)medical products
consultant biomedische producten
onderzoeker/promovendus (phd)
project manager
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Christa Broekhuizen

Studievoorlichting BMT

Jacqueline Hartholt

International Office BME

Graduate Program Coordinator

Coördinator

Lieke van Gorp

Studievoorlichting/communicatie BMT

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite