Theologische Universiteit Kampen

De Theologische Universiteit wil studenten wetenschappelijk opleiden in de theologie. Naast een bachelor opleiding worden er twee master-opleidingen aangeboden.

De driejarige master leidt op tot predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De éénjarige algemene master is gericht op de wetenschappelijke beoefening van de theologie met een afstudeerrichting naar keuze. Naast de wetenschappelijke opleiding wordt ook gericht wetenschappelijk onderzoek verricht. Ook verstrekken wij adviezen en diensten aan gemeenten, kerken en predikanten. In dat kader wordt o.m. de voortgezette educatie van predikanten verzorgd door middel van cursussen.
logo

Studievoorlichting