Deze opleiding

Tijdens de master specialiseer je je in een aantal theologische vakgebieden en bereid je voor op een beroep in het pastoraat, de geestelijke verzorging of de wetenschap.

open_in_newwebsite

locatieTilburg, Utrecht
diplomaMA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60257
numerus fixusnee
honoursnee
Wil jij graag een rol van betekenis spelen voor mensen die behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning? Wil je na je opleiding werken als geestelijk verzorger binnen een zorginstelling, het leger of in een gevangenis? Of wil je aan het werk als pastoraal werker of priester binnen een parochie? Kies dan voor de driejarige beroepsgerichte master Theologie aan Tilburg University.

In de master verdiep je je in verschillende theologische- en aanverwante disciplines zoals filosofie en sociale wetenschappen. Daarnaast kies je voor één van de twee uitstroomprofielen:

  • Parochiepastortaat, gericht op een functie binnen een parochie.
  • Geestelijke verzorging, gericht op een functie als geestelijk verzorger.

Binnen je uitstroomprofiel volg je beroepsgerichte vakken en loop je stage. Je sluit je master Theologie af met het schrijven van een masterthesis.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Tilburg University?

De master Theologie van Tilburg University duurt drie jaar voltijd. Er bestaat tevens de mogelijkheid de master in deeltijd te volgen.
De master onderscheidt zich van andere theologie masters door een combinatie van zeer beroepsgerichte educatie, die in de twee uitstroomprofielen en stage naar voren komt, en een een zeer uitdagende wetenschappelijke diepgang. De master bereidt daarom voor op zowel de beroepspraktijk, als op een eventuele wetenschappelijke carrière.
Tilburg School of Catholic Theology heeft twee onderwijslocaties: Tilburg en Utrecht. In het eerste en derde jaar van de master Theologie volg je colleges op de onderwijslocatie in Utrecht. Het tweede jaar van de opleiding vindt plaats in Tilburg. Het tweede jaar is een stagejaar, dus het aantal colleges dat je in Tilburg volgt is beperkt.

Voor de masteropleiding Theologie is het instellingstarief gelijk gesteld aan de hoogte van het wettelijk tarief. Dat betekent dat wanneer je al in het bezit bent van een masterdiploma, de opleiding Theologie goedkoper is dan de meeste andere masteropleidingen. Het collegegeld voor het collegejaar 2018-2019 bedraagt €2.060.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Geestelijke verzorging

Beroepsprofielen; pastoraal werk(st)er of rooms-katholiek geestelijk verzorger in o.a. oecumene, toerisme, kerkellijk vredeswerk); beleidsfuncties in de betreffende sectoren..

zorginstellingen, justitiële instellingen, bij de krijgsmacht, voor bepaalde doelgroepen, (jongeren, senioren, vrouwen, migranten, daklozen) of met het oog op bepaalde omstandigheden (bijv.

specialisatie Parochiepastoraat

Beroepsprofielen: priester, diaken, pastoraal werk(st)er in de R.K. Kerk; beleidsfuncties op dekenaal, diocesaan of kerkprovinciaal niveau of t.b.v. religieuzen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding
Je hebt toegang tot de master Theologie met het bachelordiploma Theologie behaald aan de School of Catholic Theology. Wanneer je een bachelor Theologie aan een andere universitaire instelling in Nederland hebt behaald, wordt er meestal een kleine premaster samengesteld die je dient te volgen alvorens je start met de master Theologie. Je bachelordiploma Theologie mag niet langer dan tien jaar geleden zijn behaald.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

18 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Tilburg University
Theologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Radboud Universiteit
History of Church and Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/8 Radboud Universiteit
Systematic Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/8 Radboud Universiteit
Biblical Exegesis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/8 Radboud Universiteit
Theologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/8 Radboud Universiteit
Practical Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/8 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/8 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten3.9
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theologie aan de Tilburg University is beoordeeld door 6 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

hoogleraar godsdienstwetenschappen
universitair (hoofd)docent godsdienstwetenschappen
wetenschappelijk onderzoeker godsdienstwetenschappen
bron: UWV

Contact

studie- informatie
Drs. Marielle Snijder

Studieadviseur faculteit

Tilburg School Of Catholic Theology

Secretariaat faculteit

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite