Bestuurskunde

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Bestuurskunde ga je aan het werk met grote uitdagingen waar de publieke sector mee geconfronteerd wordt in de 21ste eeuw. We bouwen mee aan oplossingen voor de maatschappelijke problemen van nu.

open_in_newwebsite

locatieDen Haag
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56627
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Onze samenleving kent veel ingewikkelde vraagstukken. Als jij graag nadenkt over bestuurlijke oplossingen voor maatschappelijke issues, dan zit je bij Bestuurskunde goed. Je gaat aan het werk met grote uitdagingen waar de publieke sector mee geconfronteerd wordt in de 21ste eeuw. We analyseren, geven duiding en bouwen mee aan oplossingen voor maatschappelijke problemen van nu. Vluchtelingenbeleid, de kloof tussen arm en rijk in grote steden, de (on)betaalbaarheid van de zorg, het hervormen van de Europese Unie na de Brexit; zo maar een greep uit de prikkelende kwesties die je bij Bestuurskunde op je bord krijgt.

Bij Bestuurskunde doe je de vaardigheden op om bestuurlijke vragen te analyseren, helder uiteen te zetten en creatieve antwoorden te formuleren. Je leert zelfstandig na te denken, onderzoek te doen en effectief samen te werken.
  • Ben je maatschappelijk betrokken en kijk je kritisch naar politiek, bestuur en samenleving?
  • Wil je een rol in het verbeteren van de publieke dienstverlening?
  • Ben je een doorzetter met een gezonde dosis nieuwsgierigheid?

Drie keer JA? Dan is Bestuurskunde zeker iets voor jou.
Jouw toekomst met Bestuurskunde
Welkom aan de Universiteit Leiden
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

  • Je ontwikkelt een brede kijk op maatschappelijke vraagstukken met colleges op vakgebieden als publiek management, organisatietheorie, politicologie en recht. Hierin kies je de specialisatie die bij je interesse en toekomstplannen past: Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO) of Economie, Bestuur en Management (EBM).
  • Door de individuele, intensieve begeleiding kun je het optimale uit je studie halen.
  • Studeer in Den Haag tussen de politieke en bestuurlijke organen waar beleid gemaakt wordt.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/5843/bestuurskunde
1e jaar Je gaat je breed oriënteren zodat je maatschappelijke kwesties vanuit verschillende perspectieven kan beoordelen. In het eerste jaar van de driejarige bacheloropleiding maak je kennis met verschillende disciplines. Je kiest direct de specialisatie die bij jouw interesses past: Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO) of Economie, Bestuur en Management (EBM).
periode
1234
Openbaar bestuur en bestuurswetenschappen
Inleiding sociaalwetenschappelijk onderzoek
5 EC
Beleid 1: Beleids- en besluitvorming
5 EC
Organisatietheorie
5 EC
Publiek Management
5 EC
Statistiek
5 EC
Politicologie
5 EC
Recht
5 EC
2e jaar In het tweede jaar staat verdieping centraal. Je vult vakken vanuit je specialisatie aan met inzichten in de ontwikkeling van bestuursstelsels en het proces van Europese integratie. Hier krijgt het internationale aspect van Bestuurskunde ruim te aandacht.
periode
1234
Foundations of Social Science and Public Administration
5 EC
Management and Performance
5 EC
Economie van de publieke sector
5 EC
Kwalitatieve methoden
5 EC
EU Politics and Policy
Kwalitatieve methoden
Beleid 2: Implementatie
Financieel management in de publieke sector
3e jaar Het derde haar start met de vrije keuzeperiode die je de ruimte geeft om je studie te verrijken met vakken vanuit een andere discipline. Je kiest of je in het buitenland gaat studeren, stage loopt of een minor volgt. Naast je specialisatiekeuze kun je hierdoor de opleiding verder personaliseren en je horizon verbreden, zoals belangrijke ervaring opdoen in het werkveld. De opleiding rond je af met een afstudeerwerkstuk, de bachelorscriptie.

specialisaties

specialisatie Beleid Bestuur en Organisatie (BBO)

De specialisatie BBO leert je beleid, organisatie en management in de publieke sector te verbeteren en oplossingen te bedenken voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

In de track Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie leer je om vanuit verschillende invalshoeken (in het bijzonder recht, sociologie, geschiedenis, filosofie en politicologie) belangrijke actuele maatschappelijke vraagstukken te begrijpen, zoals asielbeleid, lokale politiek, Europese integratie, en terrorismebestrijding. Met BBO wordt je expert op het gebied van beleid- en besluitvorming: je begrijpt hoe besluitvorming tot stand komt en krijgt inzicht in hoe lastig het is om op papier mooie beleidsplannen goed uit te voeren in de praktijk. Met BBO krijg je een brede, veelzijdige opleiding die jou in staat stelt oplossingen te genereren voor ingewikkelde uitdagingen bij de overheid en in het bedrijfsleven.

specialisatie Economie Bestuur en Management (EBM)

De specialisatie EBM leert je complexe economische en financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Je bouwt kennis op en oriënteert je op internationale bestuurlijk-economische issues.

Economie, Bestuur en Management (EBM) is een gecombineerde track van Bestuurskunde én de economische afdeling van de juridische faculteit. Je bestudeert zowel de wereld van het openbaar bestuur als die van de economie. Zoek je de uitdaging? Ben je maatschappelijk betrokken? Dan is EBM de bachelortrack voor jou! In deze opleiding bestudeer je actuele problemen zoals het oplossen van de financiële crisis, het betaalbaar houden van de pensioenen en besturen van de banken. Telkens kijk je met een bestuurskundige en een economische blik naar deze thema's. Die combinatie van kennis is uniek.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, poster presentatie, project, stage, traineeship, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
De studie leert je om mee te denken over de beleidsmatige aanpak van belangrijke kwesties binnen onze samenleving. Het gaat vaak om complexe vraagstukken, waar je zelf de weg in moet vinden. Het studieprogramma maakt je daar stapsgewijs klaar voor. Tijdens de bachelor Bestuurskunde ga je je breed oriënteren. Je volgt colleges in diverse vakgebieden zodat je kwesties vanuit meerdere kanten kunt beoordelen. Rechten, publiek management, politicologie en ethiek worden bekend terrein voor je.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours College

Kun en wil jij meer naast je bachelorstudie doen? En lijkt het je wel wat om al je talenten te ontwikkelen? Dat kan in het Honours College van de Universiteit Leiden.

Met het Honours College biedt de Universiteit Leiden jou als bachelorstudent een extra mogelijkheid om meer uit jezelf te halen. Het stimulerende en vernieuwende onderwijsprogramma van 30 EC is dan ook speciaal ontwikkeld voor enthousiaste en nieuwsgierige studenten. Zo halen de docenten je uit je comfortzone en leer je over de grenzen van je eigen studie heen kijken. Ook krijg je college in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht, en kom je in contact met studenten van andere studies. Hierdoor bouw je een schat aan vaardigheden op en groei je op zowel persoonlijk als academisch vlak.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 10800

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Den Haagrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

720 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
114 eerstejaars gestart in 2017
45% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

BIL
Als studievereniging vervult de B.I.L. een centrale rol in de opleiding Bestuurskunde. Zij vormt de schakel tussen de studenten en het instituut. Ook probeert zij voor de studenten de studie levendig te houden door allerlei activiteiten te organiseren.

Op kamers in Den Haag

31524studenten studerend
17582studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Universiteit Leiden
Bestuurskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
114 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Erasmus
Bestuurskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
163 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/5 Erasmus
Management of International Social Challenges
€ 342 gemiddelde kamerhuur
120 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/5 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
5/5 Tilburg University
Bestuurskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.8
inhoud3.5
docenten3.5
studiefaciliteiten3
studielast3.5
studiebegeleiding3.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 206 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je ontvangt een diploma in de Bestuurskunde met daarop je specialisatie: BBO of EBM. Zo weet jouw toekomstige werkgever welke expertise je bezit. Je hebt kennis van het openbaar bestuur en een brede algemene ontwikkeling. Je kunt problemen opsporen en oplossen en wilt graag aan de slag om de publieke dienstverlening te verbeteren. Bovendien ben je een onafhankelijk, kritisch denker en kun je je gedachten goed verwoorden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Door het brede vakkenpakket en de uitgebreide oriëntatie op het openbaar bestuur kun je werk vinden in alle sectoren van de samenleving, zoals bij lokale, landelijke en internationale overheden, bij internationale hulp- en milieuorganisaties en bij werknemers- en werkgeversorganisaties.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2556gemiddeld bruto maandloon
64%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
48%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
UUBestuur en beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Kwaliteit van besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUCommunicatie, beleid en managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitComparative Politics, Administration and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLabour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
UUOrganisaties, verandering en managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Lawgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPubliek Managementgeen aanvullende eisen
UUPubliek Managementgeen aanvullende eisen
UUResearch in Public Administration and Organisational Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSportbeleid en sportmanagement dualgeen aanvullende eisen
UUStrategic Human Resource Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
UUStrategisch human resource managementgeen aanvullende eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker luchtvaart bij het ministerie infrastructuur en milieu

Beleidsmedewerker of manager bij de overheid, de politie, in de zorg, een belangengroep, of een internationale organisatie.

bestuursadviseur bij de gemeente amsterdam

Organisatieadviseur bij bijvoorbeeld fusies, bij een groot bedrijf, multinational of de overheid.

financieel trainee bij het ministerie van buitenlandse zaken

Trainee bij een multinational, bank, ambassade, een gemeente of het rijk

lobbyist voor een belangengroep

Adviseur Public Affairs UWV

projectleider bij nationale nederlanden

Projectleider of leidinggevende bij adviesbureaus of de overheid

zelfstandig consultant die een publieke organisatie adviseert

Junior Consultant bij Berenschot

bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite