Bestuurskunde

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als jij graag nadenkt over bestuurlijke oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, dan zit je bij de Bachelor Bestuurskunde goed.

open_in_newwebsite

locatieDen Haag
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56627
numerus fixusnee
honoursnee
Wij werken aan de grote uitdagingen waar de publieke sector mee geconfronteerd wordt. We analyseren, geven duiding en bouwen mee aan oplossingen voor maatschappelijke problemen van nu: De coronacrisis, het vluchtelingenbeleid, de kloof tussen arm en rijk, het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid, het hervormen van de Europese Unie na de Brexit.In het eerst jaar kies je een specialisatie:
 • Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO): richt zich op vraagstukken uit het openbaar bestuur met thema's. Je leert hoe beleid tot stand komt en hoe organisaties in de publieke sector werken.
 • Economie, Bestuur en Management (EBM): kijkt door een beleidseconomische bril naar maatschappelijke vraagstukken. Je leert beleidskwesties analyseren en beleidsadvies formulieren voor publieke organisaties.
Wil jij Bestuurskunde studeren? Dan geldt het volgende vast en zeker voor jou! :
 • Ik kijk kritisch naar politiek, bestuur en samenleving.
 • Ik duik graag de diepte in om complexe maatschappelijke vraagstukken te begrijpen.
 • Ik heb een brede interesse in allerlei vakgebieden als gescheidenis, recht, sociologie, economie en politicologie.
Herken jij je in de bovenstaande beschrijving? Dan is de Bachelor Bestuurskunde de studie voor jou!
Jouw toekomst met Bestuurskunde
Welkom aan de Universiteit Leiden
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar
periode
1234
Openbaar bestuur en bestuurswetenschappen
Inleiding sociaalwetenschappelijk onderzoek
5 EC
Beleid 1: Beleids- en besluitvorming
5 EC
Organisatietheorie
5 EC
Publiek Management
5 EC
Statistiek
5 EC
Politicologie
5 EC
Recht
5 EC
2e jaar
periode
1234
Foundations of Social Science and Public Administration
5 EC
Management and Performance
5 EC
Economie van de publieke sector
5 EC
Kwalitatieve methoden
5 EC
EU Politics and Policy
Kwalitatieve methoden
Beleid 2: Implementatie
Financieel management in de publieke sector

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO)De specialisatie Beleid, Bestuur en Organisatie van de Bachelor Bestuurskunde richt zich op vraagstukken uit het openbaar bestuur met actuele thema's zoals de coronacrsis, het klimaat, asielbeleid,  diversiteit - en inclusviteit. Hier leer je hoe beleid tot stand komt en hoe organisaties in de publieke sector werken.Je bent een doordenker. Je gaat niet op je eerste impuls af maar kijkt eerst wat er allemaal meespeelt. Lokaal, nationaal èn internationaal. Die mindset maakt Beleid, Bestuur en Organisatie de studie voor jou. Hier ga je aan de slag met complexe maatschappelijke issues en bouw je mee aan bestuur en beleid.Wil jij Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie studeren? Dan geldt het volgende vast en zeker voor jou! :<ul><li>Ik kijk kritisch naar politiek, bestuur en samenleving.</li><li>Ik wil werken aan intelligente oplossingen waarbij de overheid een rol kan spelen.</li><li>Ik vertaal plannen naar praktische uitvoerbare oplossingen.</li><li>Ik duik graag de diepte in om complexe kernvraagstukken van het openbaar bestuur te doorgronden.</li><li>Ik wil weten hoe de publieke sector functioneert en wat de uitdagingen zijn.</li><li>Ik ben geboeid door beleids- en bestuursvorming en heb interesse in recht, sociologie, geschiedenis en ethiek.</li></ul>Herken jij je in de bovenstaande beschrijving? Dan is Beleid, Bestuur en Organisatie van de Bachelor Bestuurskunde de studie voor jou!

afstudeerrichting Economie, Bestuur en Management (EBM)De specialisatie Economie, Bestuur en Management van de Bachelor Bestuurskunde kijkt door een beleids-economische bril naar maatschappelijke vraagstukken als de betaalbaarheid van de zorg en ons pensioenstelsel, de gevolgen van de coronacrisis, de energietransitie. Je leert beleidskwesties analyseren en beleidsadvies formuleren voor publieke organisaties. Je bent in staat om beleidseconomische oplossingen te genereren voor maatschappelijke vraagstukken binnen de overheid, maatschappij en het bedrijfsleven. De focus ligt op het combineren van bestuurskunde met economische inzichten en methoden.De specialisatie Economie, Bestuur en Management is uniek. Maatschappelijke thema’s hebben vaak een economische component. Aan jou de taak om de brug te slaan tussen de klassieke bestuurskundigen en pure economen.Wil jij Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management studeren? Dan geldt het volgende vast en zeker voor jou! :<ul><li>Ik kijk kritisch naar politiek, bestuur en samenleving.</li><li>Ik duik graag de diepte in om complexe kwesties te analyseren en te doorgronden.</li><li>Ik heb affiniteit met economie.</li><li>Ik heb interesse in beleid, recht, financiën, politicologie en economie.</li></ul>Herken jij je in de bovenstaande beschrijving? Dan is de specialisatie Economie, Bestuur en Management van de Bachelor Bestuurskunde de studie voor jou!

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, poster presentatie, project, onderzoek, zelfstudie, theory, traineeship, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Bij Bestuurskunde bestaan de contacturen uit je hoor- en werkcolleges. In hoorcolleges presenteren docenten de leerstof en leggen ze verbindingen met de actualiteit en wetenschappelijk onderzoek.
In een werkcollege gaat de docent dieper op de stof in: je levert een actieve bijdrage door standpunten in te nemen, te discussiëren en presentaties te geven. Sommige blokken worden afgesloten met een toets, anderen met een groepsopdracht of individuele, creatieve opdracht zoals een vlog of podcast.


bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
doelstelling
Als afgestudeerd bestuurskundige heb je kennis van het openbaar bestuur en afhankelijk van je specialisatie diepgaande kennis.
Je kunt problemen opsporen en oplossen en wilt heel graag aan de slag om de publieke dienstverlening te verbeteren. Bovendien ben je een onafhankelijk, kritisch denker en kun je je gedachten goed verwoorden. Een bestuurskundige kan aan de slag op alle plekken waarbij het opstellen en uitvoeren van beleid een bestuurskundige aanpak vereist is zoals bij de overheid, NGO's, de Europese Unie, VN of bij bedrijven in de private sector.Specialisatie Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO)En dan ben je afgestudeerd BBO-bestuurskundige. Je hebt een scherp beeld van het openbaar bestuur, beschikt over goede onderzoeksvaardigheden en bent breed georiënteerd. Je hebt inzicht in internationale ontwikkelingen en de gevolgen voor Nederlandse maatschappij, organisaties en bedrijven. Zo kun je meedenken en meebeslissen over maatschappelijke kwesties.Specialisatie Economie, Bestuur en Management (EBM)Je ontvangt een diploma in de Bestuurskunde met daarop je specialisatie Economie, Bestuur en Management. Je hebt een brede kijk op maatschappelijke vraagstukken met een financieel-economische perspectief. Je data-skills kun je inzetten op uiteenlopende dossiers en je komt met goed onderbouwde beleidsoplossingen voor de meest complexe vraagstukken.


Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Den Haagrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

720 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
114 eerstejaars gestart in 2017
45% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

BIL
Als studievereniging vervult de B.I.L. een centrale rol in de opleiding Bestuurskunde. Zij vormt de schakel tussen de studenten en het instituut. Ook probeert zij voor de studenten de studie levendig te houden door allerlei activiteiten te organiseren.

Op kamers in Den Haag

31524studenten studerend
17582studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Universiteit Leiden
Bestuurskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
114 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Erasmus
Bestuurskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
156 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/5 Erasmus
Management of International Social Challenges
€ 342 gemiddelde kamerhuur
120 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/5 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
5/5 Tilburg University
Bestuurskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.8
inhoud3.5
docenten3.5
studiefaciliteiten3
studielast3.5
studiebegeleiding3.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 206 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als bestuurskundige ben je vooral een interessante kandidaat bij beleidsfuncties in de publieke sector maar ook functies in het midden- en hoger segment van de private sector behoren tot de mogelijkheden. Hier vind je een overzicht van functies waar veel bestuurskundigen terecht komen na hun studie.
 • Beleidsmedewerker of manager bij de politie, in de zorg, een belangengroep of een internationale organisatie
 • Trainee bij een multinational, bank, ambassade, een gemeente of het rijk
 • Organisatieadviseur bij bijvoorbeeld fusies, bij een groot bedrijf of multinational
 • Projectleider of leidinggevende bij adviesbureaus of de overheid
 • Zelfstandig consultant die een publieke organisatie adviseert
 • Lobbyist voor een belangengroep


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2556gemiddeld bruto maandloon
64%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
48%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
UUBestuur en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuur en Management van Lokale Vraagstukkengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Maatschappelijke Organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKwaliteit van Besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
UUCommunicatie, beleid en managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitComparative Politics, Administration and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
UUOrganisaties, verandering en managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 40 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
UUPubliek Managementgeen aanvullende eisen
UUResearch in Public Administration and Organisational Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Education and Communication educational+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSportbeleid en sportmanagement dualgeen aanvullende eisen
UUStrategic Human Resource Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
UUStrategisch human resource managementgeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker luchtvaart bij het ministerie infrastructuur en milieu

Beleidsmedewerker of manager bij de overheid, de politie, in de zorg, een belangengroep, of een internationale organisatie.

bestuursadviseur bij de gemeente amsterdam

Organisatieadviseur bij bijvoorbeeld fusies, bij een groot bedrijf, multinational of de overheid.

financieel trainee bij het ministerie van buitenlandse zaken

Trainee bij een multinational, bank, ambassade, een gemeente of het rijk

lobbyist voor een belangengroep

Adviseur Public Affairs UWV

projectleider bij nationale nederlanden

Projectleider of leidinggevende bij adviesbureaus of de overheid

zelfstandig consultant die een publieke organisatie adviseert

Junior Consultant bij Berenschot

bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite