Bestuurskunde

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieDen Haag
diplomabsc B Bestuurskunde
typeregulier
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56627
numerus fixusnee
honoursnee

Wij werken aan de grote uitdagingen waar de publieke sector mee geconfronteerd wordt. We analyseren, geven duiding en bouwen mee aan oplossingen voor maatschappelijke problemen van nu: De coronacrisis, het vluchtelingenbeleid, de kloof tussen arm en rijk, het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid, het hervormen van de Europese Unie na de Brexit.

In het eerst jaar kies je een specialisatie:

    ·Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO): richt zich op vraagstukken uit het openbaar bestuur met thema's. Je leert hoe beleid tot stand komt en hoe organisaties in de publieke sector werken.·Economie, Bestuur en Management (EBM): kijkt door een beleidseconomische bril naar maatschappelijke vraagstukken. Je leert beleidskwesties analyseren en beleidsadvies formulieren voor publieke organisaties.
Wil jij Bestuurskunde studeren? Dan geldt het volgende vast en zeker voor jou! :
    ·Ik kijk kritisch naar politiek, bestuur en samenleving.·Ik duik graag de diepte in om complexe maatschappelijke vraagstukken te begrijpen.·Ik heb een brede interesse in allerlei vakgebieden als gescheidenis, recht, sociologie, economie en politicologie.
Herken jij je in de bovenstaande beschrijving? Dan is de Bachelor Bestuurskunde de studie voor jou!

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, poster presentatie, project, onderzoek, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
doelstelling

Als afgestudeerd bestuurskundige heb je kennis van het openbaar bestuur en afhankelijk van je specialisatie diepgaande kennis. Je kunt problemen opsporen en oplossen en wilt heel graag aan de slag om de publieke dienstverlening te verbeteren. Bovendien ben je een onafhankelijk, kritisch denker en kun je je gedachten goed verwoorden. Een bestuurskundige kan aan de slag op alle plekken waarbij het opstellen en uitvoeren van beleid een bestuurskundige aanpak vereist is zoals bij de overheid, NGO's, de Europese Unie, VN of bij bedrijven in de private sector.

Specialisatie Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO)

En dan ben je afgestudeerd BBO-bestuurskundige. Je hebt een scherp beeld van het openbaar bestuur, beschikt over goede onderzoeksvaardigheden en bent breed georiënteerd. Je hebt inzicht in internationale ontwikkelingen en de gevolgen voor Nederlandse maatschappij, organisaties en bedrijven. Zo kun je meedenken en meebeslissen over maatschappelijke kwesties.

Specialisatie Economie, Bestuur en Management (EBM)

Je ontvangt een diploma in de Bestuurskunde met daarop je specialisatie Economie, Bestuur en Management. Je hebt een brede kijk op maatschappelijke vraagstukken met een financieel-economische perspectief. Je data-skills kun je inzetten op uiteenlopende dossiers en je komt met goed onderbouwde beleidsoplossingen voor de meest complexe vraagstukken.Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Universiteit Leiden
Bestuurskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
114 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Erasmus
Management of International Social Challenges
€ 342 gemiddelde kamerhuur
149 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/5 Erasmus
Bestuurskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
182 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/5 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
5/5 Tilburg University
Bestuurskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVABedrijfskunde in deeltijd / Executive Programme in Management Studies MSc part-time geen aanvullende eisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
UUBestuur en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuur en Management van Lokale Vraagstukkengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Maatschappelijke Organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Veiligheidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKwaliteit van Besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
UUCommunicatie, beleid en managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropean Law and Global Affairs+ aanvullende vakeisen
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitInternational and European Law Advanced+ aanvullende vakeisen
+ motivatiebrief
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
UUOrganisaties, verandering en managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 40 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
UUPubliek Managementgeen aanvullende eisen
UUResearch in Public Administration and Organisational Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSportbeleid en sportmanagement dualgeen aanvullende eisen
UUStrategic Human Resource Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
UUStrategisch human resource managementgeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
beleidsmedewerker agrarische zaken
beleidsmedewerker economische zaken
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker onderwijs
beleidsmedewerker recreatie en toerisme
beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
beleidsmedewerker volksgezondheid
hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
wijkmanager
bron: UWV