Nederlandse taal en cultuur

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De diepte in met jouw eigen taal. Je analyseert op hoog niveau hoe mensen de Nederlandse taal, cultuur en literatuur gebruiken en plaatst deze in internationaal perspectief.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diploma
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56804
numerus fixusnee
honoursnee
Nederlands studeer je omdat je specialist wilt worden in de Nederlandse taal en literatuur. Je wilt antwoord kunnen geven op vragen als: wat betekent Nederlands in een sterk veranderende wereld? Hoe onderzoek je veranderingen in taal? En wie bepaalt de literaire canon? Daarnaast wil je alles weten over de Nederlandse cultuur. Waarom staan wij eigenlijk bekend als 'tolerante natie'? En klopt dat nog wel? Waarom Nederlandse taal en cultuur in Leiden?
 • Er is unieke expertise aanwezig op het gebied van het middeleeuws en 17e-eeuws Nederlands, retorica, Caraïbische literatuur en andere postkoloniale literatuur.
 • De opleiding heeft een internationaal, mondiaal, vergelijkend en interdisciplinair perspectief.
 • Er is speciale aandacht voor de invloed van oude en nieuwe media op taal en cultuur, bijvoorbeeld voor de rol van mediatechnologie in belangrijke maatschappelijke omwentelingen (boekdrukkunst, opkomst van dagbladen, radio, tv, internet, sociale media) en voor de effecten van taalgebruik in diverse media.
 • Je hebt veel keuzevrijheid en bent voor een groot deel regisseur van je eigen opleiding.
 • Er is ruimte voor stage en buitenlandverblijf.
The Leiden Experience: Student City
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
1234
Hoe werkt literatuur? – Basisapparaat
5 EC
Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap
5 EC
Nederlandse literatuur en cultuur van de Middeleeuwen
5 EC
Taal in gebruik
5 EC
Taalverleden van het Nederlands
5 EC
Vorm en betekenis 1
5 EC
Analyse en interpretatie van proza en poëzie
5 EC
Argumentatieve en retorische analyse
5 EC
Nederlandse literatuur en cultuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting
5 EC
Nederlandse literatuur en cultuur van de Romantiek
5 EC
Rapporteren over onderzoek
5 EC
Taalverwantschap en taalverandering
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs95% nl
5% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
35% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Als student Nederlandse taal en cultuur studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 15 uur per week aan het volgen van hoorcolleges en werkgroepen.
De rest van de week studeer je zelfstandig. De hoorcolleges zijn voor de grote lijnen. De docent licht een bepaald onderwerp toe, jij maakt aantekeningen en kunt vragen stellen. In de werkcolleges ga je met je medestudenten in discussie over de stof en bespreek je wetenschappelijke artikelen.


doelstelling
Na je studie ben je als kritische en onafhan­kelijke denker klaar voor de arbeidsmarkt.
Je hebt niet alleen een enorme schat aan vakspecifieke kennis, je bent ook getraind in onderzoek, creativiteit en interculturele en communicatieve vaardigheden. Je bent voor verschillende werk­ gevers interessant. Je kunt goed aan de slag in het onderwijs, in de zakelijke dienstverlening, bij een uitgeverij of in de communicatie, bij­ voorbeeld als docent, redacteur, journalist of communicatiemedewerker.Afgestudeerden werken bijvoorbeeld als:
 • Taaltoetser en rapporteur bij Mister Dutch 
 • Docent bij de Haagse Hogeschool
 • Trainer-adviseur bij Communicatiebureau Hendrikx Van der Spek
 • Paralegal bij Ministerie van Justitie en veiligheid
 • Coördinator Marketing bij Uitgeverij De Bezige Bij
 • Data Scientist bij de Rijksoverheid
 • Coördinator Onderwijs bij Handle with Care Opleidingen


bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

119 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
19 eerstejaars gestart in 2017
79% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nieuw Nederlands Peil
Het N.N.P. organiseert het hele jaar door activiteiten, zoals feesten, museumbezoeken, literaire wandelingen en een jaarlijks studieweekend naar een Belgische stad. In de jaarlijkse almanak en in het NNP-magazine Hoog Water lees je geregeld poëzie en proza van studenten. Hoogtepunt van het jaar is naast de Belgiëreis het Open Podium, een avond vol eigen werk, dans, zang, toneel, muziek, cabaret en andere culturele uitspattingen. Ook krijg je tien procent korting op je studieboeken.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Merel Donia
Eerstejaars Nederlandse taal en cultuur

De studie bevalt ontzettend goed. Dat wat je leert, kun je meteen toepassen in de praktijk. We zijn veel bezig met de karakterisering van de persoon. Daardoor bekijk je de personages van romans op een andere manier. Er is veel ruimte voor discussie in de klas en dat is erg leuk. Daarbij heeft iedereen respect voor elkaars visie. Je kijkt ook de opdrachten en analyses van je medestudenten na, en dat werkt heel goed. Je leert daardoor om feedback te geven.
Daan Lameijer
werkzaam als eerstegraads docent Nederlands
Alumnus

Ik ben begonnen aan mijn studie omdat ik van grammatica en taalstructuren hield. Maar al snel stal de literatuur mijn hart. Wat proza en poëzie voor mij waardevol maakt, is dat door te lezen je denkbeelden op losse schroeven komen te staan, maar zonder dat je daarvan in paniek hoeft te raken. Dat is wat grote literatuur doet: het laat op onverbloemde wijze de lelijke kant zien van de mens en het bestaan.
Yra van Dijk
De opleiding in Leiden is vrij kleinschalig, waardoor je vaak college hebt in kleine groepen. Zo krijgen studenten op individueel niveau onderwijs. Docenten kennen hun studenten, waardoor het mogelijk is maatwerk te leveren.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Universiteit Leiden
Nederlandse taal en cultuur
€ 350 gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
2/6 RUG
Nederlandse Taal en Cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Radboud Universiteit
Nederlandse Taal en Cultuur
star Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2020  1e
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 UU
Nederlandse taal en cultuur
€ 336 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Amsterdam UVA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam UVA
Taal en communicatie (Nederlands)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud3.93.7
docenten4.14.0
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.63.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 56 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie Nederlandse taal en cultuur beheers je het Nederlands uitstekend, zowel in woord als geschrift. Bovendien ben je een onafhankelijke, kritische denker en onderzoeker.
Dat maakt je geschikt voor veel verschillende functies.Functies waarin studenten Nederlandse taal en cultuur werken zijn:
 • Taaltoetser en rapporteur bij Mister Dutch 
 • Docent bij de Haagse Hogeschool
 • Trainer-adviseur bij Communicatiebureau Hendrikx Van der Spek
 • Paralegal bij Ministerie van Justitie en veiligheid
 • Coördinator Marketing bij Uitgeverij De Bezige Bij
 • Data Scientist bij de Rijksoverheid
 • Coördinator Onderwijs bij Handle with Care Opleidingen
De Studenten Loopbaan Service heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Nederlandse taal en cultuur komen de volgende voornaamste sectoren naar voren:
 • 21% Communicatie en marketing
 • 17% Onderzoek
 • 17% Onderwijs
 • 13% Overheid en semioverheid 
 • 8% Consultancy
 • 8% Financiële instellingen
 • 8% ICT
 • 4% Uitgeverij/boekenbranche
 • 4% Overig


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1827gemiddeld bruto maandloon
52%kans op een vaste baan
7%kans op een voltijd baan
35%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
66%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGApplied Linguistics - TEFL+ aanv. eisen
RUGArts, Media and Literary Studies research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie en Beïnvloeding+ aanv. eisen
RUGCommunicatie en educatie+ aanv. eisen
Amsterdam UVATekst en communicatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)+ basiskennis
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
RUGComputercommunicatie+ aanv. eisen
RUGEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Nederlandse Taal en Cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics researchgeen aanvullende eisen
UULinguistics research+ aanv. eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ 120 EC pre-master
Tilburg UniversityLerarenopleiding Nederlands - educatieve master educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VULanguage Consultancy and Linguistic Documentation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenlevinggeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGMultilingualism+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNederlandse Letterkunde en het Literaire Veld+ aanv. eisen
UUNederlandse literatuur en cultuur research+ aanv. eisen
RUGNeerlandistiekgeen aanvullende eisen
UUNeerlandistiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVANederlandse letterkunde (research) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNeerlandistiek/Dutch Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModerne Nederlandse letterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNederlandkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNederlandse taalkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOudere Nederlandse letterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenTaalbeheersing van het Nederlands+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
RUGTheoretical and Empirical Linguisticsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

communicatiemedewerker
docent
journalist
literair agent
redacteur
bron: StudieData

Contact

Studiecoördinator Nederlandse Taal En Cultuur

Studiecoördinator Nederlandse Taal En Cultuur BA

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite