Politicologie

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als student politicologie verdiep je je in interessante, belangrijke onderwerpen op het terrein van de nationale en internationale politiek, zoals verkiezingen, burgeroorlogen en politiek leiderschap.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56606
numerus fixus600plaatsen
honoursnee

Als politicoloog wil je weten wie beslist, waarover en waarom, wie of wat daarop van invloed is, hoe de besluitvorming verloopt en wat de gevolgen ervan zijn. Je bekijkt hoe machtsrelaties en instituties werken, op lokaal, landelijk, regionaal en mondiaal niveau. Je zoekt naar inzichten die ertoe doen; politiek raakt immers het leven van ons allemaal. Tijdens je studie Politicologie verdiep je je in tal van interessante onderwerpen op het terrein van de nationale en internationale politiek. Je leert met een analytische blik naar samenlevingen en machtsrelaties te kijken. Je leert zelfstandig onderzoek te doen en jouw bevindingen helder te presenteren. Politicologie biedt je zo een brede, gedegen academische vorming. Je krijgt les van inspirerende docenten. Het zijn bekende onderzoekers, die hun fascinatie en expertise graag met je delen.

In studentenenquêtes en vergelijkingen tussen Nederlandse universiteiten gooit Politicologie in Leiden dan ook steevast hoge ogen. Mooi meegenomen: Leiden is een prettige, levendige studentenstad. Met veel mogelijkheden jezelf te ontplooien en in contact te komen met medestudenten uit alle windrichtingen.

Politicologie & Internationale Politiek studeren in Leiden
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Economie voor Politicologen
Inleiding Internationale Organisaties
Inleiding Internationale Politiek
Inleiding Politieke Wetenschap
Inleiding Vergelijkende Politicologie
Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel
Politiek en Beleid
Politiek van de Europese Unie
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren
Statistiek II: Analyse en Onderzoek

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, poster presentatie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, theory, werkcollege, werkgroep, workshop
onderwijsvormen
In het eerste jaar leer je de voornaamste politicologische begrippen en theorieën. Daarnaast word je getraind in onderzoeksvaardigheden.

In het jaar daarop volg je vakken over nationale en internationale politiek, maar ook op nieuwe deelterreinen, zoals politieke filosofie of psychologie.

Jaar drie staat in het teken van keuzevakken (eventueel bij andere opleidingen), studeren in het buitenland of een stage. Je sluit je bachelor af met een eigen onderzoeksproject.doelstelling
Als afgestudeerd politicoloog (bachelor) heb je kennis van en inzicht in de politicologie als discipline en heb je kennis gemaakt met het doen van origineel onderzoek.

Je doorgrondt politieke verschijnselen en instituties, zoals politiek, staat, politiek systeem, democratie, macht, invloed, beleid, politieke cultuur, politiek gedrag, internationaal regime, internationale organisatie, politiek conflict en conflictbeheersing. Je bent thuis in theorieën, modellen en benaderingen in de analyse van politieke verschijnselen op nationaal en internationaal niveau. En je hebt een basis in de methoden en technieken van politicologisch onderzoek, statistische analyse en wetenschappelijke ethiek.

Je kunt zelfstandig een onderzoek opzetten, uitvoeren en daarover rapporteren en bent goed voorbereid op een politicologische vervolgopleiding (master) in binnen- of buitenland.bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 januari 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2314

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 januari 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1094 studenten volgen deze opleiding
50% daarvan is vrouw
488 eerstejaars gestart in 2017
58% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SPIL
De SPIL is in 1981 opgericht en en heeft een rijke geschiedenis achter de rug. In naam van de vereniging zijn al vele reizen, lezingen en debatten georganiseerd.
Als lid van de SPIL geniet je van talloze voordelen:
  • Je bent welkom bij alle activiteiten die de SPIL organiseert. Dit zijn zowel inhoudelijke activiteiten (zoals lezingen, debatten en excursies) als sociale activiteiten waarop je je studiegenoten beter leert kennen (borrels, feestjes en filmavonden). Verder kun je je als lid inschrijven voor al onze meerdaagse buitenlandse excursies en reizen.
  • Je krijgt vier keer per jaar het semi-wetenschappelijke tijdschrift 'Debat' – geschreven voor en door SPIL-leden – thuisgestuurd.
  • Je ontvangt een unieke korting op je studieboeken. Die kun je voor aanvang van elk studieblok bestellen op deze website. Als lid ontvang je tot 16% korting op alle titels!
  • Je kunt je professionele vaardigheden ontwikkelen door lid te worden van een commissie, of te solliciteren voor een bestuursfunctie.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Universiteit Leiden
Politicologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/7 Universiteit Leiden
International Relations and Organisations
€ 326 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/7 Universiteit Leiden
Internationale Politiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/7 Radboud Universiteit
Politicologie
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
5/7 Amsterdam UVA
Political Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/7 Amsterdam UVA
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
7/7 Amsterdam VU
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.63.7
docenten3.63.7
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.23.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Politicologie aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 257 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als politicoloog ben je breed opgeleid, heb je veel kennis van politiek en kun je goed analyseren, schrijven en presenteren.

Dat maakt je aantrekkelijk voor allerlei werkgevers in binnen- en buitenland. Je bent voorbereid op bestuurlijke, beleidsmatige, communicatieve en onderzoeksfuncties bij de overheid en in het openbaar bestuur, de journalistiek, het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven. Enkele voorbeelden van beroepen waarin je politicologen tegenkomt: consultant, beleidsmedewerker, docent, diplomaat, journalist, manager, onderzoeker, lobbyist, redacteur ,ambtenaar, politicus, publicist.

Je opleiding is eigenlijk pas compleet als je na je bachelor ook een master volgt. Politicologie biedt aansluiting op tal van mooie masterprogramma's aan Nederlandse en buitenlandse universiteiten.huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2091gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
14%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
21%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuur en Management van Lokale Vraagstukkengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBestuurskunde+ aanv. eisen
Amsterdam VUBesturen van Maatschappelijke Organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKwaliteit van Besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitComparative Politics, Administration and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment and Resource Managementgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de politicologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenNorth American Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
RUGPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitical Science+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPolitical Science+ aanv. eisen
Amsterdam VUDemocracy, Power and Inequalitygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Organisation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtenaar
beleidsmedewerker
consultant
diplomaat
docent
journalist
lobbyist
manager
onderzoeker
politicus
publicist
redacteur
trainee
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
politicologie Studentambassadeur Politicologie BSc

Studentambassadeur Politicologie BSc

Studieadviseur Politicologie En Internationale BSc

Studieadviseur Politicologie BSc

E: d.j.m.lovink@fsw.leidenuniv.nl
T: +31 71 527 3990
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite