ICLON

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

Het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing)
  • verzorgt de oriëntatie op de onderwijsberoepspraktijk in de bachelorfase
  • verzorgt de eerstegraads lerarenmasteropleiding na afronding van de vakmaster
  • verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen en buiten de regio
  • ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden
  • verricht eigen wetenschappelijk onderzoek

Organisatiestructuur
Het ICLON kent 2 afdelingen: de Afdeling Voortgezet Onderwijs en de Afdeling Hoger Onderwijs. De verschillende onderdelen van het ICLON worden ondersteund door een Ondersteunend Bureau.

studentaantallen

man: 0 vrouw: 0

Contact

bezoekadres

ICLON
Willem Einthovengebouw, Wassenaarseweg 62A
2333 AL Leiden

postadres

ICLON