faculteit Archeologie

De Faculteit der Archeologie is één van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en de enige faculteit archeologie in Nederland.

Deze zelfstandigheid maakt het mogelijk om een efficiënt stimulerend beleid te voeren op het gebied van onderwijs en onderzoek en om snel op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. De faculteit is gevestigd in het Reuvensgebouw, gelegen aan de Reuvensplaats.

De ambitie van de faculteit is uit te groeien tot een prominent archeologisch onderzoeks- en opleidingscentrum op Europees niveau. De Faculteit is in Europese termen qua omvang een gemiddeld instituut, met een breed spectrum aan specialismen en meerdere bijzondere (laboratorium-) voorzieningen. Leiden kan bogen op een lange archeologische traditie, teruggaand tot Reuvens in het begin van de 19e eeuw.

Naast de traditioneel sterk ontwikkelde Prehistorie van Noord-West Europa en Klassieke Archeologie, biedt Leiden (als enige in Nederland) een specialisatie aan in het paleolithicum en in de archeologie van beschavingsgebieden van het Nabije Oosten, Azië en de Amerika's, alsmede een aantal archaeological sciences zoals pollenanalyse, archeozoologie, computertoepassingen, keramologie en microwear analysis.

De diversiteit aan taal- en cultuurstudies in het Niet-Westen binnen de Faculteit der Letteren (CNWS) en de aanwezigheid van de Rijksmusea van Volkenkunde en Oudheden, alsmede Naturalis, in Leiden zijn verder versterkende factoren.

Een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid van de archeologie is de zorg voor het materiële erfgoed van oude culturen. In internationale verdragen (bijvoorbeeld Valetta) is vastgelegd dat voorafgaand aan grote bouwprojecten e.d. archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. De faculteit is in deze actief middels een commerciële BV . Hierdoor worden studenten ook snel bij de praktijk betrokken (stageplaatsen), met grote aandacht voor de management-kant van archeologisch werk. Daarnaast zoekt de Faculteit toenadering tot de stadsarcheologische diensten in de omgeving (Leiden, Den Haag, Delft).

De Faculteit heeft thans een krachtige marktpositie binnen Nederland. In de laatste jaren kon de Faculteit steeds ruim 80 aankomende studenten per jaar verwelkomen. Het totaal aantal studenten bedraagt thans rond de 350.

studentaantallen

man: 196 vrouw: 254

Contact

E :archeologie@arch.leidenuniv.nl
T :
W : http://

bezoekadres

faculteit Archeologie
Reuvensplaats 3
2311 BE Leiden

postadres

faculteit Archeologie