faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een (inter)nationaal georiƫnteerde faculteit met een breed palet aan talentgericht onderwijs aan gemotiveerde studenten.

De afgelopen jaren kozen jaarlijks bijna 1000 studenten voor een rechtenstudie in Leiden. Er is een numerus fixus voor alle studies. Het totale aantal studenten is circa 4800. Het aantal medewerkers is circa 450 aan wetenschappelijk personeel en ondersteunende staven.

Vijf instituten
De faculteit kent vijf instituten:
  • Privaatrecht
  • Publiekrecht
  • Strafrecht & Criminologie
  • Metajuridica
  • Fiscale en Economische Vakken


studentaantallen

man: 1930 vrouw: 2984

Contact

E :
T : 071 527 7512
W : http://law.leidenuniv.nl/

bezoekadres

faculteit Rechtsgeleerdheid
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

postadres

faculteit Rechtsgeleerdheid