faculteit Management en Bestuur

De faculteit Management en Bestuur bestrijkt de vakgebieden Bedrijfskunde, Bestuurskunde, European Studies, Gezondheidswetenschappen en Technische Bedrijfskunde.

Op al deze gebieden bieden wij initiële Bachelor- en Masteropleidingen, post-academisch onderwijs en multi-disciplinair onderzoek naar belangrijke maatschappelijke thema's.
Het onderzoek van de faculteit is voor een groot deel ondergebracht in de universitaire onderzoeksinstituten IGS (Institute for Innovation and Governance Studies) en CTIT (Centre for Telematics and Information Technology).

studentaantallen

man: vrouw:

Contact

E :
T :
W :

bezoekadres

faculteit Management en Bestuur

Enschede

postadres

faculteit Management en Bestuur