faculteit Technische Natuurwetenschappen

De faculteit Technische Natuur- wetenschappen bruist van nieuwe ideeën en technologieën die leiden tot vooruitstrevend onderwijs en onderzoek.

Dat merk je aan alles: vernieuwende opleidingen, nieuwe leerstoelen en samenwerkings- verbanden met onder meer het bedrijfsleven en vele onderzoeks- instituten in binnen- en buitenland. De faculteit biedt 5 bachelor- en 5 masteropleidingen aan, variërend van Scheikundige Technologie tot Technische Geneeskunde. We hebben zo'n 30 onderzoeksgroepen die baanbrekend werk verrichten op gebieden zoals nanotechnologie, duurzame energie en biomedische technologie. Er wordt veel samengewerkt, wat vaak leidt tot onverwachte multidisciplinaire doorbraken. Samen met studenten worden geregeld nieuwe bedrijven opgericht.

studentaantallen

man: vrouw:

Contact

E :
T :
W :

bezoekadres

faculteit Technische Natuurwetenschappen

Enschede

postadres

faculteit Technische Natuurwetenschappen