Wiskunde

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het ontrafelen van wiskundige structuren en intellectuele puzzels, en problemen analyseren met behulp van logische gedachtestappen; dat is wiskunde.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56980
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Puzzelstukken
Wiskunde studeren is een manier van denken. Het gaat om het herkennen en analyseren van structuren, het leggen van verbanden en het maken van modellen en voorspellingen. Je probeert problemen met behulp van logische gedachtestappen te analyseren. Word jij uitgedaagd door intellectuele puzzels, ook al duurt het lang voordat alle stukjes op z'n plaats vallen? Dan is Wiskunde iets voor jou. Je interesse voor het vak is voor ons belangrijker dan je cijfers op het vwo.

Van abstract tot toegepast
Wiskunde is een breed wetenschapsgebied met veel subdisciplines. Deze variëren van heel abstract, zoals logica, algebra, meetkunde en analyse, tot toegepast, zoals numerieke wiskunde of financiële wiskunde. De grenzen tussen deze gebieden zijn vaak moeilijk te trekken, vandaar dat wiskundigen van veel gebieden op de hoogte moeten zijn.

Breed inzetbaar
Omdat wiskunde zo universeel toepasbaar is, vind je wiskundigen niet alleen als onderzoekers bij universiteiten of onderzoeksinstituten, maar ook bij banken, verzekeringsbedrijven, telecommunicatiebedrijven, industrie, vervoer en vele andere plekken.
Janneke vertelt over wiskunde en toepassingen aan de UU
Kai vertelt over de bacheloropleiding Wiskunde
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

Hoge waardering
De Keuzegids 2014 heeft Wiskunde in Utrecht het predikaat "topopleiding" gegeven, omdat Wiskunde tot de beste opleidingen van Nederland behoort.

Kies zelf
In Utrecht bieden we je veel ruimte om zelf je rooster samen te stellen. Naast verplichte vakken kun je in je profileringsruimte (vrije keuzeruimte) kiezen uit alle vakken van de Universiteit Utrecht, of een andere universiteit in Nederland of buitenland.
Dubbele bachelor
In Utrecht kun je Wiskunde combineren met Natuur- en sterrenkunde of met Informatica. Je volgt dan 37,5 studiepunten extra in drie jaar tijd bovenop de reguliere 180 studiepunten. Dit komt ongeveer neer op 6 tot 8 uur extra studielast per week. Met de dubbele bachelor haal je dan uiteindelijk twee bachelordiploma's in drie jaar.

Meningen van studenten
In Utrecht vragen we studenten aan het eind van hun bachelor wat ze positief vonden aan hun studie. Onze wiskundestudenten noemden de volgende punten:
  • veel keuzevakken en keuzevrijheid
  • geen maximum op het aantal vakken dat je mag kiezen
  • mogelijkheid tot het volgen van een dubbele major (twee diploma's in drie jaar)
  • lessen in kleine groepen
  • leuke sfeer
  • makkelijk contact met docenten

Studiesucces
Van alle eerstejaars wiskundestudenten in Utrecht, gaat 86% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 67%. Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 68% binnen vier jaar zijn diploma. Landelijk ligt dit percentage voor wiskunde op 71%.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe hele bacheloropleiding duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek.
1e jaar
periode
1234
Infinitesimaalrekening A
7.5 EC
Wat is wiskunde
7.5 EC
Communiceren in de wiskunde
7.5 EC
Lineaire algebra
7.5 EC
Infinitesimaalrekening B
7.5 EC
Modellen en simulatie
7.5 EC
keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Inleiding analyse
7.5 EC
Inleiding kansrekening en statistiek keuzevak
7.5 EC
2e jaar
periode
1234
Numerieke wiskunde keuzevak
7.5 EC
Differentiaalvergelijkingen keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Kleine scriptie onderzoek
7.5 EC
Bachelor seminarium keuzevak
7.5 EC
Differentieerbare variëteiten keuzevak
7.5 EC
Elementaire getaltheorie keuzevak
7.5 EC
Functionaalanalyse keuzevak
7.5 EC
Grondslagen van de wiskunde keuzevak
7.5 EC
Inleiding financiële wiskunde keuzevak
7.5 EC
Inleiding Scientific computing keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Optimalisering keuzevak
7.5 EC
Project keuzevak
7.5 EC
Statistiek keuzevak
7.5 EC
Caleidoscoop 2 keuzevak
7.5 EC
Combinatorische optimalisering keuzevak
7.5 EC
Complexe functies keuzevak
7.5 EC
Discrete wiskunde keuzevak
7.5 EC
Distributies keuzevak
7.5 EC
Econometrie keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Maat en integratie keuzevak
7.5 EC
Stochastische processen keuzevak
7.5 EC
Topologie en meetkunde keuzevak
7.5 EC
Voorstellingen eindige groepen keuzevak
7.5 EC

tracks

track Econometrie

In dit studiepad volg je een aantal specifiek economische vakken, met daarnaast vakken die toegepast kunnen worden op economische vraagstukken. Dit zijn vooral vakken uit de Stochastiek richting.

track Geschiedenis, communicatie en educatie

Wiskunde kent een geschiedenis die minsens 4000 jaar terug gaat, tot Babyloniers en Egyptenaren. Hoe hebben ontwikkelingen in de Wiskunde de maatschappij beinvloed, en andersom?

Wiskunde overbrengen aan niet-experts is een kunst op zich. Denk aan zaken die van breed belang zijn, zoals DNA onderzoek of het uitbreken van epidemieen, die goed te analyseren zijn met behulp van wiskunde. Dat is vaak technisch moeilijke stof en om dat begrijpelijk te maken vereist speciaal getrainde wiskundigen.
Binnen dit studiepad kan je ook een serie vakken volgen die leiden tot een lesbevoegdheid in de wiskunde, waarmee je op VMBO en VWO/HAVO klas 4 niveau kan lesgeven in de wiskunde. Dit is ook een goede voorbereiding voor de master Science Education and Communication, waarmee je een lesbevoegdheid voor alle niveaus kan verkrijgen.

track Topologie & meetkunde, algebra en logica

Dit studiepad omvat de meest abstracte wiskunde.

In de Topologie houdt je je bezig met de eigenschappen van meetkundige figuren die niet veranderen als je ze vervormt, zonder te plakken, breken of scheuren. Voor een topoloog zijn de aarde en een voetbal hetzelfde, maar niet gelijk aan een donut of een DVD schijfje.
In de Algebra bestudeer je optellen en vermenigvuldigen, maar dan in de meest algemene vorm. Als je een vierkant spiegelt in een van z'n diagonalen, krijg je weer een vierkant, maar met sommige hoekpunten op een nieuwe plek. Je kan het vierkant ook 90 graden roteren rond z'n middelpunt, waarmee je ook hoekpunten van plek verandert. Je kan de operaties 'spiegelen' en 'roteren' na elkaar uitvoeren en dat kan je opvatten als het optellen van deze operaties. In dit geval is de volgorde van de operaties belangrijk, in tegenstelling met de optelling bij getallen.
Logica ten slotte, gaat om redeneren. Welke soorten redeneringen zijn correct? Kan de hele wiskunde door logisch redeneren afgeleid worden uit een paar basis stellingen?

track Scientific computing

Je leert om via wiskundige methoden snelle en nauwkeurige berekeningen uit te voeren met grote computers voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Denk bijvoorbeeld aan medisch onderzoek (MRI scans), het opstellen van vliegschema's voor vliegvelden en het voorspellen van het weer en het klimaat.

track Stochastiek

Stochastiek is een combinatie van statistiek en kansrekening.

Je bestudeert de stochastiek heel abstract, maar je gebruikt het ook in toepassingen zoals sociaal-wetenschappelijk onderzoek of het analyseren van de beurskoersen.

track Zuivere analyse en toegepaste analyse

Je gaat heel nauwkeurig en abstract kijken naar functies en naar differentieren en integreren.

Dit kan bijvoorbeeld toegepast worden op het oplossen van differentiaalvergelijkingen, die een cruciale rol spelen in de natuurkunde, de biologie, de meteorologie en vele andere plekken.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, spelontwikkeling, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
onderwijsvormen
Hoorcollege: twee uur durend frontaal onderwijs met halverwege een pauze.
Werkcollege: verdieping van de hoorcollegestof in kleine groepen.
Computer Ondersteunend Onderwijs (COO): interactieve lessen op de pc.
Project Gericht Onderwijs (PGO): uitdiepen en presenteren van zelfgekozen onderwerpen dmv een verslag of powerpointpresentatie.
studielast
Het tempo van een universitaire studie ligt hoger dan je van de middelbare school gewend bent. Je maakt soms lange dagen en je moet in staat zijn om veel (vaak Engelse) stof snel te verwerken. Je moet rekenen op een volle werkweek als je wiskunde gaat studeren. Je volgt hoorcolleges, werkcolleges en je oefent thuis met de stof. Voor zelfstudie is in het eerste jaar één dag in de week vrijgeroosterd.
studeren in het buitenland
In je profileringsruimte kun je driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. We hebben goede contacten met veel universiteiten in het buitenland, van Noorwegen tot Japan en van Spanje tot de Verenigde Staten. Je kunt ook tijdens je masterfase voor een stage naar het buitenland gaan.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij wiskunde ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.
honours-/excellence program Honoursprogramma

Een honoursprogramma volg je vanaf het eerste jaar tot en met het einde van je bachelor. Het bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster.

We bieden je met verdiepende en verbredende activiteiten extra mogelijkheden om meer uit je studie te halen. 'Verdiepend' omdat je een uitgebreider bacheloronderzoek in de Wiskunde doet. 'Verbredend' omdat je ook activiteiten buiten de Wiskunde om kunt doen in het 'College of Fundamental Sciences', waarin ook andere bètahonoursstudenten zitten.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B;wiskunde b
vwo E&Mwiskunde B;wiskunde b
vwo C&Mwiskunde B;wiskunde b

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

286 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
67 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

A-Eskwadraat
Vereniging voor studenten Wiskunde (en toepassingen), Informatica, Informatiekunde en Natuur- & Sterrenkunde

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Suzanne van der Meijden
Denk nooit 'ik stond een 10 op de middelbare school dus dit komt wel goed'

"Ik heb voor het TWIN programma gekozen omdat het me een grote uitdaging leek en bovendien aansloot bij mijn interesses. De TWIN opleiding in Utrecht is het beste georganiseerd en bovendien vind ik Utrecht een leuke stad, vandaar de keuze voor Utrecht.

Meeloopdagen hebben mij enorm geholpen met mijn keuze, je ervaart de sfeer bij een studie. De sfeer was anders dan ik had verwacht, stiekem verwachtte ik een nogal suffe sfeer maar mijn verwachtingen werden ruimschoots overtroffen: bijna elke dag worden door de studievereniging activiteiten georganiseerd die alles behalve suf zijn...
Het eerste jaar is al voor je uitgestippeld en je krijg te maken met theorie en praktijkvakken. In je tweede jaar kan je zelf kiezen wat je liever doet, hierdoor kan je tijd overhouden voor leuke activiteiten. Dit kan doorslaan en tot studievertraging lijden, maar daar heb ik gelukkig geen last van gehad. Op de universiteit hoef je docenten geen 'u' meer te noemen, je wordt behandeld als gelijke. Ook vakken zijn anders dan je gewend bent: je mag niets meer aannemen, alles moet eerst bewezen worden. Mijn advies voor aankomende studenten is als volgt: denk nooit 'ik stond een 10 op de middelbare school dus dit komt wel goed', er zijn op de studie namelijk heel veel mensen met tienen op hun eindlijst, dus maak je borst maar nat!"


lees verder ...
Vuk Glisovic
Ik heb voor wiskunde gekozen omdat ik er goed in was.

Ik heb voor wiskunde gekozen omdat ik er goed in was. Op de middelbare school had ik geen goed idee wat ik moest gaan doen. Ik heb nog wel aan geneeskunde gedacht, maar uiteindelijk besloten dat het niet echt iets voor mij was.

Toen ik naar mijn cijferlijst ging kijken sprong wiskunde er redelijk boven uit, dus heb ik bedacht om wiskunde te gaan studeren.

In eerste instantie ben ik begonnen met de studie wiskunde en toepassingen, maar nu doe ik gewoon (theoretische) wiskunde...
Voor mijn gevoel kan ik persoonlijk meer uit het theoretische deel halen dan als ik voor wiskunde en toepassingen was gegaan.

Ik had van te voren niet echt een idee wat ik met wiskunde wilde doen. De keuze voor de juiste studie vond ik al erg lastig, laat staan wat ik er daarna mee zou kunnen doen. Nu, twee jaar later, heb ik een interesse voor de econometrie ontwikkeld. Hierbij kan je denken aan het voorspellen van beurzen en dergelijke.

Het grootste verschil met de middelbare school vind ik toch wel het niveau. Het niveau is een stuk hoger hier, het is een stuk zwaarder dan op het VWO. Vooral dat vind ik een enorm verschil. Je wordt ook wat meer aan je eigen lot overgelaten, wat logisch is natuurlijk.

Een bijzondere tip; houd je studiewerk bij. Op het laatste moment studeren voor tentamens werkt niet bij wiskunde.


lees verder ...
Dion Hartmann
"Vroeger wilde ik altijd uitvinder worden"

"Ik ben TWIN (dubbele bachelor: natuur- en wiskunde) gaan doen omdat wiskunde eigenlijk best een belangrijke basis is om natuurkunde goed uit te kunnen voeren.

Je kunt het best zonder doen, maar dan gebruik je de wiskunde meer in plaats van dat je het ook echt begrijpt. Dus het leek me belangrijk wiskunde goed te beheersen om ook goed in natuurkunde te worden.

Vroeger wilde ik altijd uitvinder worden, dat wil ik nog steeds, maar dat is meer een zeventiende eeuws begrip. Als je nu uitvindingen doet, dan zijn er maar weinigen die het begrijpen, bijvoorbeeld kernfusie...


Bij het curriculum van TWIN horen 32 contacturen per week. Dat is best veel, maar als je het leuk vindt is het geweldig als je veel tijd kunt besteden aan je studie. Er is altijd tijd over voor hobby's, je kunt niet 24/7 met je studie bezig zijn. Je hebt sowieso doordeweeks 3 uur per dag voor jezelf. Voor mij is dat genoeg afleiding en diversiteit.

Veel studiemateriaal is in het Engels, dit is voor mij geen probleem. Vaak zijn bijvoorbeeld de boeken voor kwantummechanica, best levendig geschreven, vanuit het ik perspectief, dus heel toegankelijk. Terwijl je eigenlijk met hele moeilijke kost bezig bent. Lineaire algebra is een heel leuk eerstejaars basisvak. Het is een vervolg op wiskunde D, ruimtelijk vectorinzicht in meerde dimensies. Het niveau is niet erg hoog en het wordt heel goed gegeven door een hele leuke docent. Waar je niet op moet letten als je in het vierde blok meeloopt is de moeilijkheid van de colleges. Je kunt iedereen afschrikken door een wiskunde boek op de 400ste pagina open te slaan. Maar het is een heel geleidelijk proces en uiteindelijk zul je alles begrijpen. Daar kun je ook juist op kicken, dat je dan denkt; over een paar maanden begrijp ik dit en dan is dat juist heel cool.

Mijn tip aan nieuwe studenten is; lees de stof voor de colleges door, dat doen heel weinig studenten. Dat scheelt zoveel in tentamenweken. Voor mij werkt het, het kost wel meer tijd, maar als je het leuk vind is dat geweldig en de tentamens zijn dan zoveel makkelijker en leuker."


lees verder ...
Frits Beukers
“Onze wiskundestudenten kunnen in heel verschillende werkkringen aan de slag”

"Als middelbare scholier was ik gek op alles wat met wiskunde en natuurkunde te maken had. Toch twijfelde ik na het eindexamen vwo. Wis- en natuurkunde zijn natuurlijk prachtige vakken maar je moet ook aan een toekomstige baan denken.

Uiteindelijk won de nieuwsgierigheid het van de praktische instelling en begon ik mijn studie wiskunde. Van die keuze heb ik absoluut geen spijt gehad. Na de wiskunde op het vwo is er zoveel meer en zoveel andere wiskunde dat er voor mij een nieuwe wereld is opengegaan. Bijna dagelijks wordt er nieuwe wiskunde ontdekt...
Zelf ben ik in het wiskundig onderzoek doorgegaan, maar ik zie dat onze wiskundestudenten in heel verschillende werkkringen aan de slag kunnen. Persoonlijk denk ik dat je een academische studie moet kiezen op basis van je belangstelling en je capaciteiten. Wat je toekomstige werkkring betreft, daarvoor is een academische studie wel belangrijk maar niet allesbepalend. Veel zal ook afhangen van je eigen enthousiasme en initiatief..."


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 UU
Wiskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
67 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 UU
Wiskunde en Toepassingen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
67 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Universiteit Leiden
Wiskunde
star Keuzegids topopleiding 2016  76
€ 350 gemiddelde kamerhuur
40 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 RUG
Wiskunde
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 Radboud Universiteit
Wiskunde
star Keuzegids topopleiding 2018
€ 315 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam UVA
Wiskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
27 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.2
inhoud4.03.9
docenten3.94.0
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.93.7
studiebegeleiding3.63.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Wiskunde aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 92 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.1 4.2
aantal eerstejaars 142 85
ervaren contacttijd per week 12-18 18-24
doorstroom naar tweede jaar 71% 63%
diploma binnen 4 jaar 46% 38%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kun je met een academisch diploma?
Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair wiskunde diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt en een hoog analytisch en probleemoplossend vermogen bezit. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.
Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die direct na hun bachelors de arbeidsmarkt op gaan: bijna alle studenten gaan verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan buiten het onderzoek, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of educatie; het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Promoveren
Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 36% van de Utrechtse wiskundigen wordt promovendus. Een promotietraject duurt vier jaar.
Arbeidskansen
Na afronding van de master heeft 71% van de wiskundigen in Nederland binnen 1.5 jaar een baan op niveau.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2433gemiddeld bruto maandloon
48%kans op een vaste baan
15%kans op een voltijd baan
75%kans op een baan op niveau
77%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGApplied Mathematicsgeen aanvullende eisen
TU DelftApplied Mathematicsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenApplied Mathematics+ aanv. eisen
Amsterdam VUBioinformatics and Systems Biologygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVABioinformatics and Systems Biology (joint degree)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
Amsterdam VUBusiness Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityBusiness Analytics and Operations Research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam UVAComputational Science+ aanv. eisen
UUComputing Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEconometrics and Mathematical Economics+ aanv. eisen
RUGEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time educational+ aanv. eisen
RUGEnergy and Environmental Sciences+ aanv. eisen
UUEnergy Science researchgeen aanvullende eisen
HanzeEuropean Master in Renewable Energygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ 30 EC pre-master
UUGame and Media Technology research+ aanv. eisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenIndustrial and Applied Mathematicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Wiskunde educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO wiskunde (1 jarig) educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALogic+ aanv. eisen
UUMathematical Sciences researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMathematics+ aanv. eisen
RUGMathematicsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMathematics+ aanv. eisen
Amsterdam VUMathematicsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAlgebra, Geometry and Number Theory+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMathematics and Business Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMathematics and Education (NL)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMathematics and Science Communication and Society+ aanv. eisen
Tilburg UniversityQuantitative Finance and Actuarial Science+ aanv. eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Education and Communication educational+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ toelatingsgesprek
Amsterdam UVAStochastics and Financial Mathematics+ aanv. eisen
TU DelftSystems and Controlgeen aanvullende eisen
RUGWerktuigbouwkunde+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur energiegebruik
adviseur verkeer en transport
data-analist
financieel analist
it-adviseur
phd mathematical sciences
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Drs. Marian Brands

studieadviseur

E: m.m.brands@uu.nl
T: 030-253 1421
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite