faculteit Geneeskunde / Universitair Medisch Centrum Utrecht

In het UMC Utrecht wordt voortdurend gebouwd aan goede zorg met als bouwstenen kennis en mensen.

Kernactiviteiten zijn: het verrichten van toonaangevend wetenschappelijk onderzoek van 'bench to bedside', het bieden van 'state of the art' zorg waar bijzondere kennis en expertise voor nodig is en een uitstekende opleiding bieden aan studenten, (bio)medische onderzoekers en andere zorgverleners. Het motto van deze strategie sluit daarbij aan: "Zorg voor kennis, kennis voor Zorg".

De Universiteit Utrecht heeft een langdurige traditie van onderwijs en onderzoek op het gebied van de life sciences. Binnen de Graduate School of Life Sciences, het samenwerkingsverband van de faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en Betawetenschappen met haar departementen Biologie, Farmaceutische Wetenschappen en Scheikunde, geeft het UMC Utrecht mede vorm aan de universitaire strategie op het terrein van biomedisch onderzoek en onderwijs.
Onderwijs

Het UMC Utrecht verzorgt academische opleidingen in Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Klinische Gezondheidswetenschappen. Daarnaast heeft het UMC Utrecht een Opleidingscentrum dat, deels in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, een breed scala aan beroepsopleidingen verzorgt. Zie verder de webpagina Onderwijs.
Onderzoek

Onderzoeksprogramma's UMC Utrecht
  • Brain - interested in stroke, ADHD, autism, bipolar disorders, schizophrenia and ALS.
  • Infection & Immunity - specializes in opportunistic infections, immune deficiencies and chronic inflammation
  • Circulatory Health - focuses on atherosclerosis, heart failure and stroke
  • Personalized Cancer Care - focuses on breast cancer and gastro-intestinal cancer
  • Regenerative Medicine and Stem Cells - develops stem cell based therapies aimed at musculoskeletal and cardiovascular tissue.
  • Child Health - combines research in chronic inflammation, respiratory infections, orphan diseases and fertility interventions


studentaantallen

man: 1075 vrouw: 2335

Contact

E :onderwijs-opleidingen@umcutrecht
T : 088 755 34 5
W :

bezoekadres

faculteit Geneeskunde / Universitair Medisch Centrum Utrecht
Universiteitsweg 98
3584 CG Utrecht

postadres

faculteit Geneeskunde / Universitair Medisch Centrum Utrecht