faculteit Geowetenschappen

De faculteit Geowetenschappen heeft een internationale toppositie waar het gaat om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aarde, duurzaamheid, stad en migratie. Tussen deze vier hoekpunten komen de grote wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van onze tijd bij elkaar.

Multidisciplinaire innovatie
Uniek in Nederland is de bundeling van natuurwetenschappelijk en sociaal-economisch onderzoek binnen één faculteit. De onderlinge kruisbestuiving tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines maakt nieuwe inzichten mogelijk en zorgt ervoor dat het onderzoek zich steeds in de frontlinie van innovatie bevindt.

Top-kennisregio in Europa
Samen met de stad en de provincie Utrecht heeft de faculteit de ambitie om de regio Utrecht te profileren als top-kennisregio in Europa en daarbuiten op het gebied van milieu-, ruimte- en duurzaamheidsvraagstukken. De faculteit heeft een lange historie als het gaat om fundamentele kennis van de aarde en stedelijke en regionale ontwikkelingen op alle tijd- en ruimteschalen. Hierdoor is de faculteit in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan integrale oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Participatie in maatschappij
De faculteit wil een brug slaan tussen wetenschap en praktijk en kennispartner zijn voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Grootste geo-opleiding van Nederland
De faculteit is binnen Nederland het grootste universitaire opleidingscentrum op het terrein van de geowetenschappen met circa 2600 studenten verdeeld over 5 bachelor- en 20 masteropleidingen. De faculteit biedt een compleet palet aan geo-opleidingen binnen zowel de bèta- als gammawetenschappen. Door deze unieke combinatie in één faculteit hebben studenten de mogelijkheid om over de grenzen van hun studie heen te kijken en wetenschappelijke en maatschappelijk vraagstukken in een integrale context te bestuderen.

Talentontwikkeling en ondernemerschap
De faculteit biedt studenten een uitdagende onderwijsomgeving waar kwaliteit- en talentontwikkeling centraal staan. De focus ligt op 'de juiste student op de juiste plek'. Studenten kunnen hierbij rekenen op goede begeleiding. De faculteit biedt veel ruimte voor individuele profilering, zodat studenten in staat gesteld worden hun eigen studiepad te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Voor gemotiveerde studenten die nog meer uitdaging zoeken, is er het Honours College.

Kwaliteit
De kwaliteit van het onderzoek wordt door visitatiecommissies en hoogleraren als goed tot excellent beoordeeld.

studentaantallen

man: 2025 vrouw: 1224

Contact

E :voorlichting@geo.uu.nl
T : (030) 253 50
W :

bezoekadres

faculteit Geowetenschappen
Budapestlaan 4
3584 CD Utrecht

postadres

faculteit Geowetenschappen