faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Met ruim 5.500 studenten en bijna 700 medewerkers is de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie één van de grote faculteiten van de Universiteit Utrecht.

De faculteit verzorgt wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op nationaal en internationaal erkend hoog niveau. Samenwerking tussen de verschillende disciplines is daarbij een belangrijk kenmerk.

De faculteit is met nadruk internationaal georienteerd en staat midden in de maatschappij. Medewerkers en studenten ervaren de faculteit daarom als een inspirerende en unieke omgeving.

Onderwijs en opleidingen
Een belangrijk uitgangspunt van het facultaire onderwijs is om de studenten een bij hun talenten en ambities passende opleiding en omgeving te bieden. Unieke mogelijkheden daartoe bieden de kleinschalige topopleidingen als de bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap, de Engelstalige bachelor Economics and business economics en het Utrecht Law College.

In het aanbod van masterprogramma's nemen de tweejarige research masters een bijzondere plaats in omdat de daarvoor geselecteerde studenten nauw kunnen samenwerken met top-onderzoekers van de faculteit. De andere masterprogramma's zijn gericht op duidelijke segmenten van de arbeidsmarkt zoals de advocatuur, het bedrijfsleven of de lagere overheden. Vanuit de masterprogramma's worden goede contacten met het beroepenveld onderhouden.

Verder biedt de faculteit verschillende opleidingen voor professionals aan, waaronder de master Strategisch Management in de non-profit sector en cursussen op het gebied van ondernemerschap.
Onderzoek

De onderzoeksprogramma's van de faculteit zijn ingebed in internationale netwerken van onderzoekers. Belangrijke partners in dat verband zijn bijvoorbeeld Washington University of St. Louis, Queen's University Belfast en LUISS University in Rome. De faculteit streeft er naar maatschappelijk relevante vraagstukken in multidisciplinair verband te onderzoeken. Zo zijn er onderzoeksprojecten op het gebied van probleemwijken, familierelaties, conflicten en mensenrechten en de staatsvorming in Europa. Deze projecten maken deel uit van de zogeheten focusgebieden van de Universiteit Utrecht.

Opdrachtgevers voor onderzoek kunnen bij de faculteit terecht voor tal van onderwerpen en thema's zoals omgevingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemerschap, strategie-ontwikkeling en organisatieveranderingen.

studentaantallen

man: 2210 vrouw: 2550

Contact

E :rechten.voorlichtingen@uu.nl
T : 030-2537040
W :

bezoekadres

faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Janskerkhof 3
3512 BK Utrecht

postadres

faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie