faculteit Sociale Wetenschappen

De missie van de faculteit Sociale Wetenschappen is het verrichten van kwalitatief hoogwaardig en relevant wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van uitdagend academisch onderwijs op het gebied van menselijk gedrag en de menselijke samenleving.

Onderwijs en onderzoek dragen bij aan een kritische reflectie op maatschappij, menselijk gedrag en de samenhang daartussen.

Profiel
De faculteit heeft circa 5650 studenten en ruim 800 medewerkers. Ze kent 7 bacheloropleidingen: algemene sociale wetenschappen, culturele antropologie, onderwijskunde, pedagogiek, psychologie en sociologie. Als enige in Nederland biedt de faculteit de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs aan, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Verder zijn er 14 academische masterprogramma's, variërend van Latin American and Caribbean Studies tot Neuropsychologie, 7 onderzoeksgerichte masterprogramma's en 1 educatieve master.

Het onderzoek binnen de faculteit Sociale Wetenschappen is ondergebracht in vijf onderzoeksinstituten. Onze onderzoekers verrichten grootschalige en fundamentele onderzoeksprojecten en participeren in gerenommeerde onderzoeksnetwerken in binnen- en buitenland. De faculteit draagt daarmee bij aan het doorgronden en het oplossen van actuele en toekomstige vraagstukken op de terreinen: mens en maatschappij, arbeid, zorg en welzijn, multiculturaliteit, perceptie en cognitie, psychologie en gezondheid, educatie en ontwikkeling.

Over de grenzen van disciplines
Ons brede palet aan opleidingen en onderzoeksterreinen biedt mogelijkheden het onderwijs én het onderzoek thematisch te bundelen. Zo wordt interessant onderwijs ontwikkeld over de grenzen van de disciplines heen, wat een aansprekend aanbod voor studenten creëert en een inspirerende onderzoeksomgeving voor onderzoekstalent. Bovendien levert de faculteit Sociale Wetenschappen zo een kwalitatief hoogwaardige bijdrage aan de oplossing van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Toekomst
De faculteit Sociale Wetenschappen investeert in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek door discipline- en faculteitoverschrijdende activiteiten, voortdurende aandacht voor de koppeling tussen onderwijs en onderzoek, moderne onderzoeksmethoden en onderwijsaanpakken.

studentaantallen

man: 362 vrouw: 1619

opleidingen

master

Contact

E :studiepunt@fss.uu.nl
T : (030) 253 47
W :

bezoekadres

faculteit Sociale Wetenschappen
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht

postadres

faculteit Sociale Wetenschappen