Communicatiewetenschap

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de bachelor Communicatiewetenschap houd je je bezig met de effecten van media en communicatie op mens en samenleving. Je bestudeert de productie, het gebruik en de effecten van media.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56615
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De rol van media in de samenleving is toegenomen. In de bachelor houd je je bezig met de oorzaken en vooral gevolgen van deze toegenomen rol van media in de samenleving. Hoe worden nieuwsfeiten gepresenteerd? Welke rol spelen media in het leven van jongeren? Hoe kun je mensen het beste over gezondheidsvraagstukken informeren zoals stoppen met roken? Dit zijn het soort professionele en maatschappelijke vraagstukken waar je je tijdens je studie mee bezighoudt.

Kenmerkende vakgebieden voor Communicatiewetenschap aan de UvA zijn: politieke communicatie en journalistiek, entertainmentcommunicatie, persuasieve communicatie en corporate communicatie.

Je kunt aan de UvA de opleiding Communicatiewetenschap in het Nederlands én in het Engels volgen. Daarnaast is het voor hbo-studenten met een verwante studie mogelijk om via een verkort bachelorprogramma door te stromen naar de master Communicatiewetenschap. Kijk op de website van de Universiteit van Amsterdam voor meer informatie over de Engelstalige variant 'Communication Science' of het verkorte bachelorprogramma voor Communicatiewetenschap.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet bachelorprogramma is opgebouwd uit vakken waarin communicatiewetenschappelijke theorieën en literatuur centraal staan, en waarin onderzoeksmethoden aan bod komen, zodat je bestaand onderzoek op waarde kunt schatten en je zelf nieuwe bevindingen kunt doen. Je maakt tijdens de bachelor kennis met de vier domeinen binnen de Communicatiewetenschap. In de tweede helft van het bachelorprogramma leg je je eigen accenten. Dit kan tijdens
de keuzeruimte, de stage en het afstudeerproject.
1e jaar
periode
Corporate communicatie
Entertainmentcommunicatie
Inleiding in de communicatiewetenschap
Medialandschap
Methoden van communicatieonderzoek en statistiek
Onderzoekspracticum I (survey)
Onderzoekspracticum II (inhoudsanalyse)
Tutoraat
Wetenschapsfilosofie en methodologie
2e jaar
periode
Keuzeruimte
Kwalitatief onderzoek
Onderzoekspracticum III (experiment)
Persuasieve communicatie
Political communiation and journalism
Stage stage
Statistische modellen
3e jaar
periode
Afstudeerproject
Communicatie-ethiek
Communicatieadvies en onderzoek in de praktijk
CW topics (2)

specialisaties

track Keuzeruime

In de bacheloropleiding Communicatiewetenschap is 30 stp. keuzeruimte opgenomen. Deze vrij in te vullen keuzeruimte biedt je de mogelijkheid je studie te verbreden (of te verdiepen).

specialisatie Stage

In het studieprogramma van de bacheloropleiding Communicatiewetenschap is een verplichte stage opgenomen.

Onderwijs

taal van onderwijs60% nl
40% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
35% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
docenten
Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is een grote opleiding waarbij je les krijgt van veel verschillende docenten. De manier waarop docenten contact onderhouden met studenten wisselt per vak en per docent. Bij de grotere vakken waar veel studenten deelnemen is het contact met de docenten doorgaans wat strakker vormgegeven dan bij de kleinere vakken waar bijvoorbeeld vijfentwintig studenten aan deelnemen.
studeren in het buitenland
De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's. Dat betekent dat je onder voordelige voorwaarden een periode in het buitenland kunt studeren.

Het studieprogramma biedt de mogelijkheid om, zonder vertraging op te lopen, een semester vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. Je kunt ook stage lopen in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Studenten met goede studieresultaten kunnen in aanmerking komen voor het disciplinair Honoursprogramma CW.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1880 studenten volgen deze opleiding
75% daarvan is vrouw
501 eerstejaars gestart in 2019
77% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Mercurius

Studievereniging Communicatiewetenschap

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Amsterdam UVA
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
160 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
2/6 Amsterdam UVA
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Radboud Universiteit
Communicatiewetenschap
€ 315 gemiddelde kamerhuur
54 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Universiteit Twente
Communication Science
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 Amsterdam VU
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
6/6 Amsterdam VU
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Communicatiewetenschap
Communication Science
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.63.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.43.6
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 246 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De kansen voor communicatiewetenschappers op een passende baan zijn goed. Mogelijke werkgevers: media, reclamebureaus, bedrijfsleven (afdeling PR, marketing en/of communicatie), overheid (afdeling voorlichting en communicatie) en uitgeverijen.
beroepen: communicatieadviseur,campagnemanager,journalist,mediaplanner,PR of marketingmedewerker,strateeg bij een reclamebureau,marktonderzoeker,woordvoerder,onderzoeker (promovendus/PhD),film- en/of tv-producent,tv-redacteur,voorlichter

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2215gemiddeld bruto maandloon
62%kans op een vaste baan
15%kans op een voltijd baan
31%kans op een baan op niveau
59%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
75%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 15 EC pre-master
RUGCommunicatie en educatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)+ basiskennis
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
RUGCommunicatiekundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVACommunication Sciencegeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteCommunication Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVACorporate communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAEntertainment communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPersuasive Communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPolitical Communicationgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RUGComputercommunicatiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 15 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 15 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 15 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGlobal Communication and Diversity+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAAmerican Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics research+ aanv. eisen
Universiteit TwenteIndustrial Engineering & Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteInteraction Technology+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 75 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
Tilburg UniversityMarketing Management+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenJournalistiek en Nieuwe Media+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNieuws en Informatiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitProsociale Communicatiegeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePsychology+ 20 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 15 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

campagnemanager
communicatieadviseur
film- en/of tv-producent
journalist
marktonderzoeker
mediaplanner
onderzoeker (promovendus/phd)
pr of marketingmedewerker
strateeg bij een reclamebureau
tv-redacteur
voorlichter
woordvoerder
bron: StudieData

Contact

Central Student Service Desk
T: 31 (0)20 525 1401
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite