Midden-Oostenstudies

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De UvA bachelors Arabische taal en cultuur en Hebreeuwse taal en cultuur bieden samen het bachelorprogramma Midden-Oostenstudies aan. Je wordt een Midden-Oostendeskundige met een brede oriëntatie.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56040
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Het Midden-Oosten staat in het middelpunt van de belangstelling: we zien conflicten, migratievraagstukken en het aanhoudend belang van de regio voor de mondiale energievoorziening. Het Midden-Oosten staat ook voor culturele en historische rijkdom. In het eerste studiejaar leg je een goede basis op het gebied van taal, cultuur en maatschappij met een propedeuse Arabisch of een propedeuse Hebreeuws. Na het eerste studiejaar kies je een van de drie majoren:
 • Joodse Studies en Hebreeuws: gericht op de culture en intellectuele geschiedenis van het jodendom. Je leert zelfstandig gebruik te maken van Hebreeuwse bronnen bij de beantwoording van actuele (onderzoeks)vragen.
 • Arabische studies: gericht op de hedendaagse Arabische wereld. Je leert zelfstandig gebruik te maken van Arabische bronnen bij de beantwoording van actuele (onderzoeks)vragen.
 • Major Middle Eastern Studies: gericht op het moderne Midden-Oosten. In deze Engelstalige major krijg je geen taalverwerving meer. De vakken zijn alle op het gebied van maatschappij, politiek, religie en cultuur.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

55 studenten volgen deze opleiding
65% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam UVA
Midden-Oostenstudies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam UVA
Arabische taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten4.34.3
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 20 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het bachelordiploma Midden-Oostenstudies zul je breed inzetbaar zijn in banen op je specifieke vakgebied, maar ook breder, in functies die een kritische, zelfstandige en leergierige geest vereisen. Afgestudeerden in Arabische taal en cultuur komen vaak terecht in advies- of beleidsfuncties in lokale, nationale of internationale overheden. Denk aan gemeentelijke diensten op het gebied van migratie en integratie, of het ministerie van Buitenlandse Zaken, of een functie bij een ngo.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Daarnaast zijn arabisten en Midden-Oostendeskundigen ook nodig voor het goed functioneren van de media en het internationale bedrijfsleven. Nederland telt tal van grote bedrijven die intensief samenwerken met partners in de Arabische wereld. Maar je wordt als arabist natuurlijk ook opgeleid als aspirant-wetenschapper; na je masteropleiding kun je beginnen aan een promotie-traject.
Waar je uiteindelijk terecht komt is sterk afhankelijk van de keuzes die je in je studie maakt. Welke major kies je? Volg je een minor Journalistiek, of leer je jezelf een extra regionale taal aan met de minor Hebreeuws? Volg je een stage bij een groot bedrijf of aan een Nederlandse ambassade? Het is niet eenvoudig om de volledige spanwijdte van de mogelijke arbeidsrichtingen recht te doen, maar voor een algemene indicatie kun je denken aan de volgende gebieden:
 • de landelijke overheid, in het bijzonder de ministeries van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie, Defensie.
 • media, niet alleen landelijke kranten en televisie, maar ook gespecialiseerde mediakanalen.

Internationaal bedrijfsleven op het gebied van energie, levensmiddelen, landbouwtechniek, etc.
 • Europese overheid
 • (cultureel) toerisme
 • gemeentelijke dienstverlening
 • adviesbureaus op het gebied van cultuur, internationale communicatie, educatie
 • uitgeverijen en bibliotheken
 • tolk- en vertaalbureaus
 • het onderwijs


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenHebrew and Aramaic Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitIslam, Politiek en Samenlevinggeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Arabisch educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Arabisch part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam VULanguage Consultancy and Linguistic Documentation+ aanv. eisen
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiewetenschappen+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Onderwijsbalie Fgw
T: 020 525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite