Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe ga je als bedrijf om met de door de overheid gestelde klimaatdoelen? Hoe kun je in een organisatie de werkrelaties tussen collega's verbeteren?

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50007
numerus fixusnee
honoursnee

Om hun doelen te bereiken, bepalen politici, beleidsmakers en managers strategieën. In de praktijk blijken de resultaten echter vaak anders te zijn dan vooraf voorzien.
In de sociaalwetenschappelijke bacheloropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de VU leer je hoe de wisselwerking tussen mensen soms zorgt voor onverwachte effecten in organisaties en de samenleving.

 

Als bestuurs- en organisatiewetenschapper onderzoek je hoe de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven omgaan met besluitvorming, gedrag, communicatie en veranderingen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen als digitalisering op organisaties, hun beleid en de samenleving? Hoe werkt organiseren en besturen in de praktijk? Je leert begrijpen waarom de verschillende spelers in en buiten een organisatie doen wat ze doen. Óók als er eigenlijk iets anders is afgesproken. Vervolgens adviseer jij over eventuele aanpassingen, zodat gestelde doelen toch bereikt kunnen worden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Besturen

Bij de afstudeerrichting Besturen ga je dieper in op het management: wat betekent het om te besturen? Hoe reageer je op problemen?

<p></p>

afstudeerrichting Organiseren

Bij de richting Organiseren kijk je met name naar de organisatiekant van een bedrijf, zoals strategie, beleid en identiteit.

<p></p>

Onderwijs

taal van onderwijs85% nl
15% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, portfolio, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop
onderwijsvormen
In het eerste jaar maak je kennis met Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Politicologie, Sociologie, Communicatiewetenschap, Economie en Recht. Je werkt dus aan een brede en multidisciplinaire basis.

In het tweede jaar kies je voor een van de twee afstudeerrichtingen: besturen of organiseren. In het derde jaar diep je je voorkeur nog verder uit, doordat je de helft van je studietijd volledig volgens je eigen wensen invult.doelstelling
Je kunt de voorkeuren, perspectieven en belangen van organisatieleden rond een gezamenlijk vraagstuk analyseren. Ook weet je wat de gevolgen van beleid kunnen zijn én hoe afwijkingen ontstaan.

Verder zie je het effect van de uitvoering van besluiten op mensen, organisaties en hun omgeving. Je hebt kennis over processen en menselijke interactie én van regels en juridische aspecten van besturen. Jij kijkt over muurtjes en bouwt bruggen tussen de verschillende spelers in een proces en helpt om samen een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Na je bachelordiploma volg je meestal nog een master. Als bestuurs- en organisatiewetenschapper vind je daarna vlot een baan, bijvoorbeeld in de rol van adviseur of manager bij de overheid, non-profitorganisaties of bedrijven.bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&TEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&GEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo E&MEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo C&MEr zijn geen aanvullende eisen.
hbo-pEr zijn geen aanvullende eisen.
WO propedeuseEr zijn geen aanvullende eisen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

708 studenten volgen deze opleiding
52% daarvan is vrouw
52 eerstejaars gestart in 2017
48% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam VU
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
2/2 UU
Bestuurs- en organisatiewetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
76 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.63.8
docenten3.53.7
studiefaciliteiten3.53.4
studielast3.93.9
studiebegeleiding3.33.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 210 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie kun je aan de slag als beleidsadviseur bij een ministerie of zorginstelling, als consultant bij een adviesbureau of als projectleider bij een multinational.

Als afgestudeerd Bestuurs- en Organisatiewetenschapper bekijk je problemen vanuit verschillende invalshoeken en weet je dat er altijd een interactie is tussen organisaties en de samenleving. Je analyseert wat nodig is bij knelpunten en kijkt kritisch naar hoe een organisatie inspeelt op uitdagingen. Jij kunt beleid en strategie formuleren en organisatieprocessen vormgeven. Je bent erg aantrekkelijk voor werkgevers, omdat je kijkt vanuit bestuurskundig én organisatieperspectief.huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2432gemiddeld bruto maandloon
71%kans op een vaste baan
12%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
43%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuur en Management van Lokale Vraagstukkengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBestuurskundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Maatschappelijke Organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKwaliteit van Besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
TU DelftScience Education and Communication educational+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUStrategic Human Resource Managementgeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
beleidsmedewerker agrarische zaken
beleidsmedewerker economische zaken
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker onderwijs
beleidsmedewerker recreatie en toerisme
beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
beleidsmedewerker volksgezondheid
hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
wijkmanager
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite