Deze opleiding

De Islam is in Nederland niet meer weg te denken. Wil je weten wat de Islam echt inhoudt? Word Islam-expert en draag actief bij aan bezinning op de Islam.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
volledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, NVAO
croho-code50910
numerus fixusnee
honoursnee
Dit bachelortraject biedt je een rijke, complete studie van de Islam. Je bekwaamt je op academisch niveau in Arabisch, Koran en Hadith, 'Aqīda en Kalām, Tafsīr, Fiqh en Geschiedenis. Tegelijkertijd ontwikkel je perspectief op de Nederlandse en Westerse/Europese context. Je verdiept je bovendien in de islamitische traditionele en moderne diversiteit op het gebied van tafsīr en hermeneutiek, fiqh-wetgeving en context, ethiek en contemporaine vraagstukken, geloofsleer en praxis.

Kernvakken volg je altijd met alle studenten in de BA Theology and Religious Studies gezamenlijk. Deze vakken zijn in het Engels. Dat betekent dat de collegezaal gevuld is met studenten uit verschillende landen, culturen en geloofsovertuigingen. Je leert in dialoog te gaan met andere religies, wereldvisies, en levensbeschouwingen. Al doende leer je omgaan met praktische uitdagingen, diversiteit en conflictbeheersing in een seculiere samenleving en in de globale context.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam VU?

Deze opleiding aan de VU is de enige islamitische universitaire theologische opleiding in Nederland en bestaat inmiddels al meer dan 15 jaar. De opleiding is dé plek om hedendaagse en historische vraagstukken vanuit islamitisch perspectief te onderzoeken.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, project, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studielast
Elke week heb je twee hoor/werkcolleges (maandag en woensdag) die je zelfstandig of in een groep voorbereidt.
studeren in het buitenland
Het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) heeft intensieve internationale contacten opgebouwd met Egypte, Marokko, Turkije en Indonesië om zo'n internationale stage mogelijk te maken. Verder worden er studiereizen naar deze landen georganiseerd. Ook kun je stagelopen aan de befaamde en oudste islamitische universiteit: al-Qarawiyyin in Fes, aan de Kulliya Usul al-Din (Faculteit der Godgeleerdheid).

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8796
niet-EU/EER studenten : € 8796

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam VU
Theology and Religious Studies: Islam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/3 Amsterdam VU
Theology and Religious Studies: Theology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
57 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/3 Amsterdam VU
Theology and Religious Studies: Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite