Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bij de faculteit werken circa 230 mensen. Het grootste deel hiervan bestaat uit wetenschappelijk personeel (hoogleraren, universitair (hoofd-)docenten, onderzoekers en promovendi).

Dit personeel is ingedeeld in afdelingen. Iedere afdeling wordt geleid door een hoogleraar-afdelingshoofd.
  • Transnational Legal Studies
  • Notarieel en fiscaal recht
  • Privaatrecht
  • Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis
  • Staats- en bestuursrecht
  • Strafrecht en criminologie

Daarnaast werken er bij de faculteit ongeveer 50 medewerkers in ondersteunende functies. Dit personeel is ondergebracht in het faculteitsbureau.

studentaantallen

man: 920 vrouw: 1968

Contact

E :
T :
W :

bezoekadres

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1077 (achter het hoofdgebouw aan de kant van de Buitenveldertselaan)
1081 HV Amsterdam

postadres

Faculteit der Rechtsgeleerdheid