VU Graduate School of Humanities

De VU Graduate School of Humanities omvat * het masteronderwijs van de Faculteit der Letteren (zowel algemene masters als onderzoeksmasters) * het promotietraject van de Faculteit der Letteren

Het profiel van de gezamenlijke opleidingen is qua samenhang en inhoud onderscheidend voor de VU en in nationaal en internationaal opzicht uniek.

In de Graduate School komen onderwijs en onderzoek bijeen. Het onderwijsprofiel van de faculteit sluit direct aan bij haar onderzoeksprofiel zoals dat vorm krijgt in de interfacultaire onderzoeksinstituten van de VU. Het sterkst komt dat tot uiting in het Graduate Seminar. Daarin werken masterstudenten, promovendi en facultaire onderzoekers nauw samen. In deze seminars leveren studenten een directe bijdrage aan het facultaire onderzoek en onderzoekers hebben de mogelijkheid om hun meest actuele inzichten meteen in te brengen in het onderwijs. Deze directe manier van interactie en kennisoverdracht maakt de Graduate School bij uitstek een community of learners.

studentaantallen

man: vrouw:

opleidingen

Contact

E :
T :
W :

bezoekadres

VU Graduate School of Humanities

postadres

VU Graduate School of Humanities