Deze opleiding

Unieke Architectuuropleiding die de ontwerpopleiding combineert met een werkkring in de beroepspraktijk.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code44336
De Academie van Bouwkunst Groningen biedt je de kans om architect te worden in een studie- en werkomgeving die middenin de beroepspraktijk staat. Tijdens de opleiding leer je ontwerpen aan de hand van wisselende opgaven, gekoppeld aan actuele en maatschappelijk relevante ruimtelijke vraagstukken. Tegelijk maak je direct deel uit van de beroepspraktijk. Je komt al tijdens je studie in aanraking met de realiteit van de architectuurwereld en bouwt een schat aan kennis, vaardigheden en persoonlijke vorming op. Zo leer je dubbel zoveel, dubbel zo snel.

In het eerste jaar maak je in ateliers, colleges en laboratoria kennis met de architectonische discipline. Het ontwikkelen van je creatieve en ontwerpende vermogens en het architectonisch denken en handelen staan centraal. In het tweede en derde jaar ontplooien je onderzoekende en ontwerpende vermogens zich in complexere opgaven. Daarnaast verdiep je je kennis van de architectonische discipline en andere relevante kennisgebieden. Geleidelijk word je gestimuleerd om een eigen positie binnen het vakgebied te verwerven. In het afstudeerjaar laat je zien dat je als zelfstandig ontwerper in de praktijk kan functioneren.
Studenten van de Academie van Bouwkunst kunnen zich na het afstuderen direct inschrijven in het Architectenregister en de titel Architect gebruiken. Zij zijn vrijgesteld van de verplichte 2-jarige beroepservaringsperiode die sinds 1 januari 2015 van toepassing.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, ontwerpproject, portfolio, practicum, project, werkcollege, workshop, zelfstudie
onderwijsvormen
De ateliers zijn kenmerkend voor het ontwerponderwijs van de Academie van Bouwkunst. Hierin komen alle facetten van het ontwerpproces geïntegreerd aan bod. Ze bieden niet alleen een oefening in ontwerpen zelf, er wordt ook aandacht besteed aan theorie en onderzoek en ze confronteren je met verschillende ontwerpbenaderingen. Ateliers bestaan uit een veelheid van werkvormen: lezingen, excursies, individuele en groepsopdrachten, ontwerpbegeleiding, workshops en presentaties.
studeren in het buitenland
Deze opleiding wordt niet ergens anders aangeboden, dus de mogelijkheden zijn zeer beperkt.
bindend studieadvies
  • minimaal 60 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 september 2020
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

toelatingsgesprek
In de vorm van een toelatingsgesprek aan de hand van het aanmeldformulier, de motivatiebrief en een portfolio.

basiskennis
- HBO Bouwkunde (nieuwe stijl) met specialisatie architectuur

  • WO opleiding: TU Delft / Eindhoven, 1e fase bouwkunde afgerond
  • Afgestudeerden van een Academie van Beeldende Kunst (architectonische vormgeving of interieur) moeten eerst een aanvullend programma met mechanica, constructie en bouwkunde volgen.
  • Afgestudeerden HBO bouwkunde zonder de specialisatie architectuur moeten een tekort aan inzicht en vaardigheid in het architectonisch vormgeven compenseren alvorens te kunnen worden toegelaten.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

43 studenten volgen deze opleiding
21% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Hanze
Architectuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 AHK
Architectuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/7 ArtEZ
Architectuur
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/7 Fontys
Architectuur (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 Fontys
Architecture (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/7 HR
Architectuur
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 Zuyd
Architectuur
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.0
inhoud3.83.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten2.83.0
studielast3.13.3
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Architectuur aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 27 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2624gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
60%kans op een vaste baan
57%kans op een voltijd baan
65%kans op een baan op niveau
62%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
95%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftArchitecture, Urbanism and Building Sciences+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfshoofd bouwmarkt (hoger, meewerkend <50%)
beleidsmedewerker planologie en volkshuisvesting (hoger)
betontechnoloog (hoger)
bouwfysicus (hoger)
bouwkundig bestekschrijver (hoger)
bouwkundig projectleider (hoger)
bouwkundig projectontwikkelaar (hoger)
bouwkundig werkvoorbereider (hoger)
bouwkundig, akoestisch adviseur (hoger)
bouwvergunningverlener
hoofd constructeur-ontwerper bouwkunde (hoger)
hoofd tekenkamer bouwkunde (hoger)
hoofduitvoerder bouw (hoger)
inspecteur betononderhoud, bouwkundig opzichter (hoger)
manager bouw-, aannemersbedrijf (groot bedrijf)
opzichter bouw (leidinggevend, hoger)
tekenaar-constructeur bouwkunde (hoger)
verkeers- en stedenbouwkundige, constructeur-ontwerper (steden)bouwkunde (hoger)
bron: CBS

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Angelique van Werd
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite