Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
Open dag/avond (Voltijd) Utrecht Onderwijs
Fontys Hogescholen
Open dag/avond Bergen op Zoom Onderwijs
Fontys Hogescholen
Open dag/avond (Deeltijd) Bergen op Zoom Onderwijs
Fontys Hogescholen
Informatieavond ArtEZ Conservatorium Enschede
ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Open dag ArtEZ hogeschool voor de kunsten Zwolle
ArtEZ hogeschool voor de kunsten
VU Masterdag
Vrije Universiteit Amsterdam
open dag
Hogeschool Utrecht
open dag
Hogeschool Utrecht
Open Dag MIWB
NHL Stenden Hogeschool
Open dag/avond (Voltijd) 's-Hertogenbosch Onderwijs
Fontys Hogescholen