Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.

Aanmelden uiterlijk op 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:

  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.Opleidingen met numerus fixus

numerus fixus

aanmeldingscode:
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   aanmelden voor
Nederlandse Defensie Academie European Joint Master's in Strategic Border Management (joint degree) voltijd 1
Avans+ Master Leiderschap in Onderwijs deeltijd 1
Amsterdam School of Real Estate Master of Real Estate deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Master Care and Technology (joint degree) deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Innovation in Complex Care deeltijd 1
Avans+ Master of Human Resource Management deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Theater voltijd 1
Amsterdam School of Real Estate Master of Science in Real Estate deeltijd 1
Stichting Opleiding Manuele Therapie Fysiotherapie in de Geriatrie deeltijd 1
Hogeschool InHolland Advanced Health Informatics Practice deeltijd 1
Hogeschool Leiden Advanced Nursing Practice duale 1
Zuyd Hogeschool Advanced Nursing Practice duale 1
Hogeschool InHolland Advanced Nursing Practice duale 1
Agribusiness Development deeltijd 1
Agribusiness Development voltijd 1
Zuyd Hogeschool Architectuur deeltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Architectuur deeltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Choreografie voltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Contextuele Hulpverlening deeltijd 1
Politieacademie Criminal Investigation duale 1
Codarts Hogeschool voor de Kunsten Master of Arts Therapies deeltijd 1
Business School Nederland Distance Learning MBA deeltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Educational Leadership deeltijd 1
Driestar Hogeschool Educational Leadership deeltijd 1
Educational Leadership deeltijd 1
Hogeschool InHolland Educational Leadership deeltijd 1
Marnix Academie Educational Leadership deeltijd 1
Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Educational Management deeltijd 1
UNESCO-IHE Institute for Water Education Environmental Science voltijd 1
Tyndale Theological Seminary Evangelical Theology voltijd 1
TSM Business School Executive Master in Business Administration deeltijd 1
Instituut Defensie Leergangen Executive Master of Security and Defence voltijd 1
Politieacademie Executive Master of Tactical Policing duale 1
Business School Nederland Executive MBA deeltijd 1
Wagner Group Executive MBA Sport Management deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Facility and Real Estate Management voltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Film voltijd 1
Hogeschool Utrecht Master Fysiotherapie deeltijd 30
Schouten & Nelissen Human Development deeltijd 1
Humanistisch Centrum voor Onderwijs en Opvoeding Leraar Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Interieurarchitectuur voltijd 1
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Interieurarchitectuur voltijd 1
Gerrit Rietveld Academie Interieurarchitectuur voltijd 1
Hogeschool Leiden Jeugdzorg deeltijd 1
Codarts Hogeschool voor de Kunsten Kunsteducatie deeltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Kunsteducatie deeltijd 1
Schouten & Nelissen Kwaliteitsmanagement deeltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Landschapsarchitectuur deeltijd 1
Centrum voor studie en documentatie voor Latijns Amerika Latijns Amerika Studies voltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Leraar Godsdienst deeltijd 1
Leren en Innoveren voltijd 1
Hogeschool InHolland Leren en Innoveren deeltijd 1
Driestar Hogeschool Leren en Innoveren deeltijd 1
Leren en Innoveren deeltijd 1
Marnix Academie Leren en Innoveren deeltijd 1
Avans+ Master in Controlling deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Master of Arts Therapies deeltijd 1
Avans+ Master of Business Administration duale 1
LOI Master of Business Administration deeltijd 1
NTI Master of Business Administration deeltijd 1
Hogeschool Wittenborg Master of Business Administration voltijd 1
Hogeschool Wittenborg Master of Business Administration deeltijd 1
Politieacademie Master of Crisis and Public Order Management deeltijd 1
Avans+ Master of ICT and Business Innovation deeltijd 1
Hotelschool Den Haag Master of International Hospitality Management voltijd 1
Avans+ Master of Marketing deeltijd 1
Avans+ Master of Pipeline Technology deeltijd 1
Avans+ Master of Strategic Management deeltijd 1
Avans+ Master Specialized Physical Therapy deeltijd 1
Stichting Opleiding Manuele Therapie Master Sportfysiotherapie deeltijd 1
Hogeschool InHolland Medical Imaging / Radiation Oncology deeltijd 1
UNESCO-IHE Institute for Water Education Urban Water and Sanitation voltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Museology voltijd 1
Codarts Hogeschool voor de Kunsten Muziek voltijd 1
Zuyd Hogeschool Muziek voltijd 1
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Muziek voltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Muziek voltijd 1
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Opera voltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Opera voltijd 1
Hogeschool InHolland Pedagogiek deeltijd 1
Oysterwyck Hogeschool Pensions deeltijd 1
Oysterwyck Hogeschool Pensions duale 1
Zuyd Hogeschool Personal Leadership in Innovation and Change deeltijd 1
Hogeschool InHolland Physician Assistant duale 1
Stichting Opleiding Manuele Therapie Professional Master Bekkenfysiotherapie deeltijd 1
Stichting Opleiding Manuele Therapie Professional Master Manuele Therapie deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Scientific Illustration deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Scientific Illustration voltijd 1
STC-Group Shipping and Transport voltijd 1
STC-Group Shipping and Transport deeltijd 1
Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie Sociale Interventie deeltijd 1
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Sonologie voltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Stedenbouw deeltijd 1
ProgreSZ Hogeschool SZ deeltijd 1
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Theater voltijd 1
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Type and Media voltijd 1
UNESCO-IHE Institute for Water Education Water Management voltijd 1
UNESCO-IHE Institute for Water Education Water Science and Engineering voltijd 1
Business School Nederland Young Professional MBA deeltijd 1

> vergelijk de opleidingen