Deze opleiding

De masteropleiding Social Work bereidt u voor op een seniorpositie in het werkveld waarbij u op basis van een brede theoretische kennis kunt analyseren, innoveren, adviseren en verbinden.

open_in_newwebsite

locatieGroningen, Leeuwarden
diplomaM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code49500
De masteropleiding Social Work wordt gezamenlijk aangeboden door twee hbo-instellingen: Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Leeuwarden.
Het werkveld social work heeft te maken met complexe, maatschappelijke vraagstukken. Ontwikkelingen als vergrijzing, integraal werken en marktwerking vragen om ervaren en gespecialiseerde professionals.
De opleiding bereidt u voor op deze seniorpositie in het werkveld, waarbij u op basis van een brede theoretische kennis kunt analyseren, innoveren, adviseren en verbinden. Tijdens de opleiding Master Social Work ontwikkelt u uw professionele en persoonlijke competenties op basis van theorieën, concepten en modellen.

Maatwerk staat voorop: de opdrachten in de opleiding kunt u zoveel mogelijk in uw eigen praktijksituatie toepassen. Tijdens uw studie werkt u met een persoonlijk portfolio.

De opleiding legt een nauwe verbinding met de beroepspraktijk. Tijdens de studie combineert u leren met werken en werkt u aan integrale beroepsopdrachten in de eigen praktijk.
Master Social Work aan de Hanzehogeschool Groningen en NHL

Waarom aan de Hanze?

Door de unieke samenwerking tussen NHL Stenden en Hanzehogeschool Groningen is het mogelijk de kennis(-netwerken), expertise en onderwijsfaciliteiten van de beide hogescholen te combineren. Daardoor is het mogelijk om het uiteenlopende aanbod aan sociale studies in deze master te combineren. Waar de reguliere welzijnswerker tegen deze grenzen aanloopt, gaat de afgestudeerde Master Social Work verder. Je volgt afwisselend onderwijs in Leeuwarden en Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe master is opgebouwd uit 4 masterclasses
Masterclass 1 - Signaleren en analyseren
Masterclass 2 - Co-creëren en innoveren
Masterclass 3 - Samenwerken in transitie
Masterclass 4 - Onderzoeken & waarde creëren
periode
Masterclasses

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 augustus 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 augustus 2020
collegegeld nog niet bekend

Met alle aankomende studenten voeren wij eerst een intakegesprek. Het intakegesprek is een verplicht onderdeel van het inschrijfproces. In dit gesprek wordt bekeken of aan de toelatingseisen wordt voldaan en de opleiding geschikt voor je is. Indien je de opleiding kunt gaan volgen krijg je informatie over hoe je je moet inschrijven.
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
een relevante werkplek (bezoldigd of onbezoldigd) binnen het sociale domein

toelatingsgesprek
Met alle aankomende studenten voeren wij een intakegesprek. Tijdens de intake wordt bekeken of uw werksituatie voldoende aansluit bij de masteropleiding en of de opleiding geschikt voor u is. Ook krijgt u dan informatie over hoe u zich officieel moet inschrijven.

vooropleiding
afgeronde bacheloropleiding in het sociale domein

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 600studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

50 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Hanze
Master Social Work
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 NHL
Master Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 NHL Stenden
Master Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.7
inhoud3.7
docenten3.6
studiefaciliteiten3.9
studielast3.3
studiebegeleiding3.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Social Work aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 29 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De masteropleiding Social Work bereidt u voor op een spilfunctie in het werkveld. Op basis van een brede theoretische kennis kunt u analyseren, innoveren, adviseren en verbinden. Na de studie bent u klaar voor een positie als seniorprofessional in verschillende gebieden van sociaal werk. Zo ontwikkelt u nieuwe aanpakken voor complexe vraagstukken, vertaalt u beleidsplannen naar de praktijk en adviseert u het management. Kortom: u wordt de spil tussen uitvoering en beleid.​

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de studie bent u uitstekend voorbereid op een positie als seniorprofessional in verschillende gebieden van social work. Als expert ontwikkelt u nieuwe aanpakken voor complexe vraagstukken en kunt u beleidsplannen vertalen naar de praktijk. Als expert in het werkveld kunt u het management adviseren op basis van uw eigen praktijkervaringen en praktijkgericht onderzoek. Kortom: u wordt de spil tussen uitvoering en beleid.

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Jaap Ikink

Kerndocent

E: j.ikink@nhl.nl
T: 0582511312
Karlien Landman

programmamanager

Sandra van der Haring

secretariaat

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite