Deze opleiding

Bij de Master Data Science for Life Sciences combineer je kennis van life sciences met data science. Je werkt als professional mee aan nieuwe technologieën om data te kunnen bewerken en zo een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidszorg en innovaties in de life science industrie. Kortom je ontwikkelt jezelf tot een data scientist die een brugfunctie vervult tussen het domein Life Science en technologie. Je zult een actieve rol gaan spelen bij het optimaal benutten van explosief groeiende

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaM
typeregulier, 90 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur18 maanden voltijd

Waarom aan de Hanze?

De focus van de master is praktijkgericht. Je doet bijvoorbeeld rechtstreeks ervaring op en komt tot waardevolle inzichten door het doen van opdrachten en projecten in groepsverband voor onderzoekscentra en het bedrijfsleven gedurende het eerste jaar van de opleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe master is ingedeeld in drie semesters waarbij het eerste en
het tweede semester algemene en verdiepende vaardigheden
en kennis op het gebied van data science, programmeren,
professionele vaardigheden, onderzoeksvaardigheden en
life science worden aangeboden. Je kunt je specialiseren
door te kiezen uit praktijkprojecten waarbij zowel
biowetenschappelijke als ook praktijkprojecten uit de life
science industrie worden aangeboden. In het derde semester
voer je een afstudeeropdracht uit binnen je
1e jaar Semester 1: Quantified self
Prepcourse Datascience en/of Programming en/of Omics (5 EC)
Data Science I (5 EC)
Programming I (5 EC)
Omics ** project: Quantified self (10 EC)
Research & Professional skills (5 EC)

Semester 2: Integromics
Data Science II (5 EC)
Data Science III (5 EC)
Programming II (5 EC)
Omics project: Integromics (10 EC)
Research & Professional skills (5 EC)
periode
123
Data Science I
10 EC
Omics project: Quantified self
5 EC
Programming I
5 EC
Research & Professional skills
5 EC
2e jaar Graduation project (30 EC)
periode
123
Data Sciece III
10 EC
Data Science II
5 EC
Omics project: Integromics
5 EC
Programming II
5 EC
Graduation project
30 EC
Research + Professioanl skills
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet10% zelfstudie
30% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150
niet-EU/EER studenten : € 7700

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

instaptoets
Je kunt gevraagd worden om een toelatingstoets te doen voor statistiek of programmeren.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master bereidt afgestudeerden voor op een carrière in:
  • * Medische research
  • * Medische diagnostiek
  • * Adviseur van beleidsmakers
  • * Research & Development Life Science industrie
  • * MKB Health & Health business
  • * Programming business

Potentiële beroepen

big data engineer

Medische dignostiek

bio-statistican

Adviseur van beleidsmakers

de master bereidt afgestudeerden voor op een carrière in:

Medische research

research scientists

Programming business

scientific programmer
scientists

MKB Health & Health Business

bron: StudieData

Contact

Fenna Feenstra

contactpersoon master

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite