Deze opleiding

Bij de Master Data Science for Life Sciences combineer je kennis van life sciences met data science. Je werkt als professional mee aan nieuwe technologieën om data te kunnen bewerken en zo een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidszorg en innovaties in de life science industrie. Kortom je ontwikkelt jezelf tot een data scientist die een brugfunctie vervult tussen het domein Life Science en technologie. Je zult een actieve rol gaan spelen bij het optimaal benutten van explosief groeiende

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaM
typeregulier, 90 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur18 maanden voltijd
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Hanze?

De focus van de master is praktijkgericht. Je doet bijvoorbeeld rechtstreeks ervaring op en komt tot waardevolle inzichten door het doen van opdrachten en projecten in groepsverband voor onderzoekscentra en het bedrijfsleven gedurende het eerste jaar van de opleiding.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 2 maart Groningen
Op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe master is ingedeeld in drie semesters waarbij het eerste en
het tweede semester algemene en verdiepende vaardigheden
en kennis op het gebied van data science, programmeren,
professionele vaardigheden, onderzoeksvaardigheden en
life science worden aangeboden. Je kunt je specialiseren
door te kiezen uit praktijkprojecten waarbij zowel
biowetenschappelijke als ook praktijkprojecten uit de life
science industrie worden aangeboden. In het derde semester
voer je een afstudeeropdracht uit binnen je
1e jaar Semester 1: Quantified self
Prepcourse Datascience en/of Programming en/of Omics (5 EC)
Data Science I (5 EC)
Programming I (5 EC)
Omics ** project: Quantified self (10 EC)
Research & Professional skills (5 EC)

Semester 2: Integromics
Data Science II (5 EC)
Data Science III (5 EC)
Programming II (5 EC)
Omics project: Integromics (10 EC)
Research & Professional skills (5 EC)
periode
123
Data Science I
10 EC
Omics project: Quantified self
5 EC
Programming I
5 EC
Research & Professional skills
5 EC
2e jaar Graduation project (30 EC)
periode
123
Data Sciece III
10 EC
Data Science II
5 EC
Omics project: Integromics
5 EC
Programming II
5 EC
Graduation project
30 EC
Research + Professioanl skills
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet10% zelfstudie
30% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 3115
niet-EU/EER studenten : € 7700
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

instaptoets
Je kunt gevraagd worden om een toelatingstoets te doen voor statistiek of programmeren.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master bereidt afgestudeerden voor op een carrière in:
 • * Medische research
 • * Medische diagnostiek
 • * Adviseur van beleidsmakers
 • * Research & Development Life Science industrie
 • * MKB Health & Health business
 • * Programming business
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • big data engineer
  Medische dignostiek
 • bio-statistican
  Adviseur van beleidsmakers
 • de master bereidt afgestudeerden voor op een carrière in:
  Medische research
 • research scientists
  Programming business
 • scientific programmer
 • scientists
  MKB Health & Health Business
bron: StudieData

Contact

Fenna Feenstra

contactpersoon master

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite