28 resultaten

HUM Forensisch Sociale Professional voltijd Utrecht
Werk je op het snijvlak van zorg en veiligheid? Werk je met mensen van wie de omstandigheden of het gedrag zo'n risico vormen dat de overheid moet ingrijpen? Heb je te maken met delinquent gedrag, ove
HUMaster Accounting & Auditing deeltijd 
De Master AA is bedoeld voor de AA-accountant, die werkzaam is in het MBK, en zich wil onderscheiden van andere accountants.
HUMaster Advanced Nursing Practice duaal Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster Community Development voltijd Utrecht
Wil jij werken aan het verbeteren van participatie van zoveel mogelijk mensen? Hoe kun je samen met lokale gemeenschappen de sociale en culturele basisinfrastructuur verbeteren? Op welke wijze kun je
HUMaster Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal deeltijd Utrecht
Werk je met doven en slechthorenden? Bij deze masteropleiding verdiep en verbreed je je kennis van de eigen beroepspraktijk.
HUMaster Educational Needs deeltijd Utrecht
Na deze master speelt u beter in op de dagelijkse onderwijspraktijk. U levert bovendien een essentiƫle bijdrage aan de beleidsontwikkeling van uw organisatie op het terrein van passend onderwijs.
HUMaster Fysiotherapie deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster Leren en Innoveren deeltijd Utrecht
In de tweejarige masteropleiding Leren en Innoveren staan zelf verantwoordelijk willen zijn, samenwerken, inspireren en de wens om het onderwijs verder te willen ontwikkelen centraal.
HUMaster Management of Education deeltijd Utrecht
In de tweejarige opleiding staan innovaties en strategische samenwerkingsrelaties van de onderwijsorganisatie centraal en hoe u daar als Manager of Education mee omgaat.
HUMaster of Education Leraar Aardrijkskunde deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster of Education Leraar Biologie deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster of Education Leraar Duits deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster of Education Leraar Engels deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster of Education Leraar Frans deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster of Education Leraar Natuurkunde deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster of Education Leraar Nederlands deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster of Education Leraar Scheikunde deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster of Education Leraar Wiskunde deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster of Engineering deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster of Informatics deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster of Project Management deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster of Urban and Area Development deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster Pedagogiek deeltijd Amersfoort
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster Physician Assistant duaal Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Master%20Physician-Assistant.
HUMaster Real Estate voltijd 
HUMaster Special Educational Needs: Auditief Gehandicapten deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.
HUMaster Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten deeltijd Utrecht
Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu.nl.