Deze opleiding

Na deze master speelt u beter in op de dagelijkse onderwijspraktijk. U levert bovendien een essentiële bijdrage aan de beleidsontwikkeling van uw organisatie op het terrein van passend onderwijs.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diploma
typeregulier, 60 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code44103
Het herkennen, erkennen en waarderen van diversiteit is het vertrekpunt van de Master Educational Needs (M EN). Passend onderwijzen en de uitdagingen die de problematieken van grootstedelijke omgevingen van de leraar vragen, krijgen ruimschoots aandacht. De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het beroepenveld. Alle activiteiten gaan ervan uit dat onderwijs van betekenis is voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van alle kinderen en jongeren.

Deze Master Educational Needs (M EN) in voltijd is bedoeld voor (net) afgestudeerde bachelorstudenten. De opleiding kan ook interessant zijn als u graag overdag een opleiding wilt volgen, maar nog geen specialisatie wilt kiezen zoals in de deeltijdopleiding. Deze master is ook geschikt als u een parttimebaan heeft, of lange tijd niet meer in het onderwijs heeft gewerkt.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijs50 %
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, onderzoek, excursie, hoorcollege, groepsopdracht, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
exchange programs
  • University of Greenwich Master of Accreditation of Prior Learning - Groot Brittanie
    Studenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek kunnen al tijdens hun studie voor de hbo Master Special Educational Needs via de University of Greenwich in Londen studeren voor hun Master of Arts. Zij schrijven zich dan zowel in bij het Seminarium voor Orthopedagogiek als bij de University of Greenwich. Na twee studiejaren kunnen zij hun Nederlandse Master Special Educational Needs behalen en na drie studiejaren eveneens hun Engelse Master of Arts via de University of Greenwich.

Toelating en kosten

toelatingseisen

toelatingsgesprek

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1083 studenten volgen deze opleiding
91% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
34369 studenten aan de Hogeschool Utrecht
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 HU
Master Educational Needs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/10 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/10 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/10 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/10 Fontys
Educational Needs (Master)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/10 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/10 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/10 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/10 Fontys
Educational Needs (Master)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/10 NHL Stenden
Master Educational Needs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.4
inhoud3.63.6
docenten3.43.6
studiefaciliteiten-3.6
studielast3.33.1
studiebegeleiding-3.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Educational Needs aan de Hogeschool Utrecht is beoordeeld door 362 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3132gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
93%kans op een vaste baan
49%kans op een voltijd baan
28%kans op een baan op niveau
54%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
90%is tevreden over de studiekeuze

Potentiële beroepen

accountmanager opleidingen
beleidsmedewerker onderwijs (hoger)
cursuscoördinator, opleidingsadviseur cursusinstituut, consulent landelijk orgaan beroepsonderwijs (hoger)
directeur basisschool (lesgevend)
directeur basisschool (niet lesgevend)
inkoper onderwijs-, leermiddelen
inspecteur onderwijsinspectie (hoger)
leerkracht basisonderwijs, huiswerkbegeleider
leerlingbegeleider avo
leidinggevend inkoper onderwijs-, leermiddelen
onderwijsassistent primair, speciaal onderwijs
onderwijsassistent, instructeur middelbaar beroepsonderwijs
opleidingsadviseur cursusinstituut, coördinator onderwijsinstelling (hoger)
remedial teacher, intern begeleider (hoger)
schoolbegeleider
bron: CBS

Contact

E: info@hu.nl
T: 088 -481 81 81
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite