Deze opleiding

De masteropleiding Professioneel Meesterschap is bedoeld voor leraren en leidinggevenden die zich willen verdiepen in actuele onderwijskundige theorieën en een voortrekkersrol willen spelen bij onderwijsvernieuwing.
Leraren in alle sectoren van het onderwijs (po, vo, mbo, hbo) komen voor de opleiding in aanmerking.


open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaM Ed
typeeducational, post-initieel, 60 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code70132
Docenten balanceren voortdurend tussen de concrete behoeften van leerlingen, de context van de school, de verwachtingen vanuit de maatschappij en de wetenschappelijke inzichten rond leren. De master Professioneel Meesterschap biedt docenten een verdieping op elk van die terreinen. De opleiding richt zich op ambitieuze docenten die hun professionaliteit als docent willen verdiepen en verbreden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studielast
De opleiding start 1 september 2019 en duurt 2 jaar. Er zijn 18 hoorcolleges (op vrijdag), 5 tweedaagse en 4 eendaagse seminars en een buitenlandse studiereis. De totale studie omvat 60 studiepunten (één studiepunt staat voor 28 uur studietijd). Reken op ca. twintig uur studie per week.

Toelating en kosten

toelatingseisen

toelatingsgesprek

vooropleiding
hbo- of wo-bachelor

werkervaring
minimaal twee jaar ervaring als docent of leidinggevende in het primair of voortgezet onderwijs, mbo of hbo.

De stad

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.8
docenten3.8
studiefaciliteiten3.7
studielast3
studiebegeleiding3.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Professioneel Meesterschap aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 21 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite