Deze opleiding

De masteropleiding Professioneel Meesterschap is bedoeld voor leraren en leidinggevenden die zich willen verdiepen in actuele onderwijskundige theorieën en een voortrekkersrol willen spelen bij onderwijsvernieuwing.
Leraren in alle sectoren van het onderwijs (po, vo, mbo, hbo) komen voor de opleiding in aanmerking.


Docenten balanceren voortdurend tussen de concrete behoeften van leerlingen, de context van de school, de verwachtingen vanuit de maatschappij en de wetenschappelijke inzichten rond leren. De master Professioneel Meesterschap biedt docenten een verdieping op elk van die terreinen. De opleiding richt zich op ambitieuze docenten die hun professionaliteit als docent willen verdiepen en verbreden.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaM Ed Professioneel Meesterschap
typeeducational, post-initieel, 60 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code70132
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

HvA open dag Amsterdam
Open dag voor alle opleidingen van de HvA
HvA open dag Amsterdam
Open dag voor alle opleidingen van de HvA

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De opleiding start 1 september 2019 en duurt 2 jaar. Er zijn 18 hoorcolleges (op vrijdag), 5 tweedaagse en 4 eendaagse seminars en een buitenlandse studiereis. De totale studie omvat 60 studiepunten (één studiepunt staat voor 28 uur studietijd). Reken op ca. twintig uur studie per week.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

Voordat u zich definitief kunt inschrijven voor deze opleiding, dient u te beschikken over een Bewijs van Toelating. Stuur uiterlijk 1 juli 2019 een e-mail met uw cv naar masters-foo@hva.nl om u aan te melden voor een intakegesprek. Als dit met een positief advies wordt afgerond, krijgt u van de Examencommissie een Bewijs van Toelating. Tijdens het intakegesprek krijgt u meer informatie over de definitieve inschrijving.
toelatingseisen

toelatingsgesprek

vooropleiding
hbo- of wo-bachelor

werkervaring
minimaal twee jaar ervaring als docent of leidinggevende in het primair of voortgezet onderwijs, mbo of hbo.

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.8
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.73.7
studielast33.0
studiebegeleiding3.63.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Professioneel Meesterschap aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 21 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite