Deze opleiding

Bent u in het bezit van een bachelorgetuigschrift Leraar Natuurkunde of een daaraan gelijkwaardig getuigschrift en overweegt u om uw loopbaan een nieuwe impuls te geven?

Dan is dit een uitstekend moment om aan een masteropleiding Leraar Natuurkunde te beginnen. U verdiept en verbreedt uw kennis en studeert af op een praktijkgericht onderzoek.

Master of Education
Als Master of Education verbetert u uw carrièremogelijkheden. U bent dan bevoegd om in de bovenbouw havo en vwo les te geven, ook wel aangeduid als eerstegraads bevoegdheid. U blijft bovendien op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in uw vak en de vakdidactiek.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren Natuurkunde is momenteel goed. Schooldirecties geven aan behoefte te hebben aan een nieuwe lichting hooggekwalificeerde docenten.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaM Leraar Natuurkunde
typeeducational, 90 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code45272
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Infoavond lerarenopleidingen deeltijd Leeuwarden
Heb jij de ambitie om voor de klas te staan? Zoek jij een deeltijd hbo-opleiding die jou opleidt tot een docent die klaar is voor de toekomst? Kom dan op dinsdag 6 februari tussen 18.00 en 21.00 uur naar de Infoavond voor onze deeltijd lerarenopleidingen.
Open Dag Leeuwarden
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Emmen
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Meppel
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Assen
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Amsterdam
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Groningen
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Proefstuderen Leeuwarden
Heb je een interessante studie gevonden en wil je zeker weten of deze goed bij je past? Wil je ervaren hoe het is om te studeren aan onze nieuwe hogeschool? Kom dan donderdag 15 maart een dag Proefstuderen!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens de masteropleiding Leraar Natuurkunde ligt de nadruk op het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. De gehele studie bestaat uit 90 EC's (studiepunten). Het vakdeel omvat ruim 60 EC's. U besteedt aandacht aan onderdelen als mechanica, elektriciteit en magnetisme, optica, kern fysica en thermodynamica. Het uitvoeren van practica en het doen van praktisch onderzoek maken deel uit van het programma. Ook werkt u aan profielwerkstukken.
2e jaar In veel modules wordt ICT gebruikt en een verband gelegd met het gebruik van moderne media in de beroepspraktijk.

Het beroepsvoorbereidend deel (bijna 30 EC's) bestaat uit professionaliseringstaken. U doorloopt drie fasen: de oriëntatiefase in jaar 1, de ontwerpfase in jaar 2 en de afstudeerfase in jaar 3.
3e jaar Beoordeling vindt plaats aan de hand van SBL-competenties. Voor de invulling van de ontwerp- en afstudeerfase is het nodig dat u lesgeeft in de bovenbouw.

Afstuderen
In de afsluitende fase van uw studie voert u praktijkgericht onderzoek uit. Met het onderzoek toont u aan dat u bij kunt dragen aan onderwijsinnovatie en dat u beschikt over de vereiste eindkwalificaties.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Met alle aankomende studenten voeren wij eerst een intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw relevante ervaring en mogelijkheden. Ook wordt bepaald of u voor vrijstellingen in aanmerking komt en hoe het studietraject kan worden afgestemd op uw persoonlijke situatie.

vooropleiding
Voor toelating tot deze opleiding moet je in het bezit zijn van een bachelorgraad Leraar Natuurkunde (tweedegraads) en bijbehorend getuigschrift.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 NHLStenden
Leraar Natuurkunde - master
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Fontys
Leraar Natuurkunde (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 HU
Master of Education Leraar Natuurkunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 NHL
Leraar Natuurkunde - master
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • docent wis-, natuur-, scheikunde, biologie, informatica, agrarische vakken (2e graads)
  • praktijkopleider algemeen, praktijkopleider/trainer informatica, praktijkopleider agrarisch
  • technisch onderwijsassistent (toa)
bron: CBS

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite