Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Offering a shared vision for the better world that can be created by 2015, the Millennium Development Goals (MDGs) set a powerful agenda for a global partnership to fight poverty.

Living standards in developing countries can only be improved once equality has been established between men and women. By specialising in Rural Development, Social Inclusion, Gender and Youth, you will acquire the capacity to reduce gender inequality and improve the social and economic conditions for everyone.

Agriculture is the main source of income in many third-world countries. Although development organisations are aware that gender equality is vital for rural development, their structure, cultures and work processes are often not suitable for work on gender mainstreaming and social inclusion. Neither do many of their staff members have the competences to properly address the different needs of men and women.

This Master's programme strives to tackle the problem head on by developing the specific competences needed to improve gender equality and social equity through both academic knowledge and professional skills.
open_in_newstudy website

printprint

locatieVelp
diplomaMSc Management of Development
typeregulier, post-initieel, 60 EC
start1 oktober
taalvolledig English
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code70057
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, group discussion, group assignment, lecture, individual assignment, literature study, oral presentation, research project, practicum, tutorial, working group, self study

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 oktober 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
instellingstarief : € 13700
niet-EU/EER studenten : € 13700
1 oktober 2020
aanmelding deadline : 1 juli 2020
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

cijferlijst

taaltoets

studie kosten
bron: Van Hall Larenstein
bedrag kostenpost
€ 6000levensonderhoudper jaar
€ 500studiematerialenper jaar
€ 200visa/permitper jaar
€ 5000per jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 VHL
Master in Management of Development - Social Inclusion, Gender and Youth
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 VHL
Master in Management of Development - Food and Nutrition Security
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master in Management of Development - Social Inclusion, Gender and Youth aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 4 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
By the time you graduate, you will have the developed ability to:
 • define the specific needs and interests of men and women in rural environments
 • promote social inclusion and mainstream gender and other social-equity issues in rural development and service delivery
 • recommend internal adjustments that will bring about gender equality in organisations
 • develop a personal strategy for enhancing gender equality in your own profession and organisation

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Organisations that need to respond rapidly to fast-changing circumstances have a considerable demand for fully qualified managers. By improving organisational structures, better management stimulates good governance.
Many NGOs and public service organisations are currently reassessing their activities, and view one-year staff-training programmes as a worthwhile investment.
Similarly, donor agencies require gender to be integrated within their programmes and projects. There is also a great demand for professionals who can facilitate change and transform social processes.

current job market

Potentiële beroepen

 • afdelingshoofd ruimtelijke ordening
 • bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (management)
 • bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (meewerkend <50%)
 • beleidsmedewerker infrastructuur, planologie en volkshuisvesting (wetenschappelijk)
 • directeur bureau planologische dienst, onderzoek
 • hoofd milieudienstverlening
 • manager bureau planologische dienst, onderzoek (groot bedrijf)
 • planoloog
 • planontwikkelaar infra (wetenschappelijk)
 • regionaal planoloog
 • secretaris adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (bouw- en woningtoezicht)
 • senior verkeersplanoloog
 • wetenschappelijk onderzoeker planologie
bron: CBS

Contact

International Infodesk
E: info-international@hvhl.nl 
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website