Fiscaal recht

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Belastingen zijn nauw verweven met ons dagelijks bestaan. Bij Fiscaal recht in Leiden onderzoek je op welke wijze van de burger belasting wordt geheven en belasting zou moeten worden geheven.

Belastingen zijn nauw verweven met ons dagelijks bestaan. Het wonen in een studentenhuis roept de vraag op of je onroerende zaakbelasting moet betalen. Als je boodschappen doet, betaal je BTW. Heb je een baantje naast je studie, dan zal je werkgever loonbelasting inhouden. Uit deze voorbeelden blijkt dat het belastingrecht overal in de maatschappij aanwezig is. En het is een academisch interessant rechtsgebied. En om meteen maar twee misverstanden uit de weg te ruimen: om Fiscaal recht te studeren hoef je niet goed in rekenen te zijn en tijdens de studie leer je niet hoe je aangiftebiljetten moet invullen. Centraal in de studie staat op welke wijze van de burger belasting wordt geheven en hoe belasting zo rechtvaardig mogelijk moet worden geheven. Verder is het mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te doen. Na de master Fiscaal recht heb je redelijk snel een baan met een prima salaris. Tijdens de studie bieden de potentiële werkgevers zich al aan. De meeste afgestudeerde Leidse fiscalisten komen terecht bij één van de grote belastingadvieskantoren of op een fiscale afdeling van één van de grote advocatenkantoren.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeiden
diplomaLLB Fiscaal Recht
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56827
maximum aantal plaatsen: 125
heeft een honours programma
Fiscaal recht studeren in Leiden
Welke rol ga jij spelen in de wereld?
Leiden Studentenstad
Welkom aan de Universiteit Leiden
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Juridische vaardigheden ontwikkelen is één ding. Maar je moet ze natuurlijk ook toepassen. Daarom trainen we in Leiden veel. Je leert in het eerste jaar al een juridische casus analyseren. Formuleren van argumenten en zoeken in jurisprudentie komen ook aan bod. Ook leer je in je derde jaar Fiscaal pleiten in een Moot Court
Fiscaal recht studeren: dat doe je in Leiden. De faculteit is continu bezig met de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Hierbij is er veel aandacht voor de student. In de persoonlijke begeleiding en opbouw van de opleiding. De faculteit is gestart met een intensief tutoraat door hoogleraren en ouderejaars studenten. Dat is iets nieuws, waarmee we extra willen investeren in jou als student. De rechtenfaculteit loopt voorop bij het invoeren van een digitale leeromgeving en ICT heeft een belangrijke plaats in het onderwijs. De colleges komen bijvoorbeeld op internet te staan. Daarnaast maken de excellente voorzieningen en inspirerende docenten het verschil. In Leiden studeren is iets heel speciaals. De sfeer, de gezellige stad, het studentenleven, op kamers, de mooie faculteit… Wie Fiscaal recht in Leiden studeert, bouwt aan een stevige basis voor een succesvolle juridische loopbaan. De kenmerken van de opleiding in Leiden zijn:

  • Academische houding
  • Juridische professionele vaardigheden
  • Gecombineerd met uitstekende economische kennis

In Leiden is er veel aandacht voor de praktijk. Bijna alle docenten werken in de praktijk: als belastingadviseur of rechter.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.
Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.
Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Als je rechten gaat studeren, is het een volle werkweek aanpakken. Het eerste jaar fiscaal recht doe je samen met studenten rechtsgeleerdheid en notarieel recht. In het eerste jaar maak je ook al kennis met het belastingrecht. Je krijgt een inleidend belastingvak waarin aandacht wordt besteed aan onder meer de achtergronden van belastingheffing, formeel belastingrecht en aan de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
2e jaar Na dit algemene eerste jaar richt je je op de rechtsgebieden waar een fiscalist actief is.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten (vwo, BA en MA) alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of elders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

De Honours Academy biedt in elke fase van je studie een extra-curriculair programma aan waaraan je kunt deelnemen: voor vwo-scholieren in het Pre-University College, voor Bachelorstudenten in het Honours College en voor Masterstudenten met het Leiden Leadership Programme.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 15 januari 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
26505 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

PNO
- Op verschillende manieren contact met potentiële werkgevers
  • Maandelijks een borrel
  • Jaarlijks een belastingwettenbundel
  • Mogelijkheid tot deelname aan de studiereis, het VTO-traject, de bedrijvendag, de ledendag
  • Een almanak om alle hoogtepunten van het jaar te herinneren

en nog veel meer!


Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Giulia Pichel
Eerstejaars Fiscaal recht

Wat doe jij nog naast je studie?

“Naast de studie heb je voldoende tijd over voor een bijbaantje of een commissie bij een vereniging. Zelf ben ik bijvoorbeeld lid van het fiscaalrechtelijk dispuut Pecunia Non Olet (PNO) waarbij ik als externe van de alumnicommissie ben aangesteld. Iedereen die Fiscaal recht studeert aan de Universiteit Leiden kan lid worden van deze vereniging en dat zou ik ook zeker aanraden. Begin dit jaar heb ik deelgenomen aan de studiereis die PNO organiseerde naar Beijing...


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Erasmus
Fiscaal recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
50 eerstejaars
38% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 UvA
Fiscaal recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/5 Tilburg University
Fiscaal Recht
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.0
inhoud3.83.7
docenten3.73.8
studiefaciliteiten43.7
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.33.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal recht aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 80 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.
bron: Universiteit Leiden
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4 4
aantal eerstejaars 160 119
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 85% 69%
diploma binnen 4 jaar 68% 66%
werk op niveau in 1,5 jaar 77%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Bij Rechten, Fiscaal recht en Notarieel recht heb je een gemeenschappelijk eerste jaar. Sommige studenten kiezen na dit jaar om hun bachelor te halen bij Rechten of Notarieel recht.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een fiscaal jurist heeft heel goede en uiteenlopende arbeidsmarktperspectieven. Zo blijkt ook uit recent onderzoek van de Keuzegids: “Als fiscalist vind je over het algemeen vrij snel een baan. Deze tak van sport is minder conjunctuurgevoelig dan sommige andere.” (Keuzegids 2010 Universiteiten)
Werk na je studie Fiscaal recht
Wat betreft de goede arbeidsmarktperspectieven: afgestudeerde fiscalisten hebben doorgaans snel een baan en tegen een prima salaris! Tijdens de studie bieden de potentiële werkgevers zich al aan. De meeste afgestudeerde Leidse fiscalisten komen terecht bij een van de grote belastingadvieskantoren of op een fiscale afdeling van een van de grote advocatenkantoren. Er zijn belastingadvieskantoren in alle soorten en maten.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3050gemiddeld bruto maandloon
80%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
80%kans op een baan op niveau
78%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
82%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar zeer goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvAArbeid en onderneminggeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenFiscaal recht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFiscaal Rechtgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFiscaal Recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Business Lawgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Tax Law (track van International Business Taxation)geen aanvullende eisen
Maastricht UniversityInternational Laws+ erkende certificaten
Tilburg UniversityLaw and Technologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
ErasmusOndernemingsrecht+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 12 EC pre-master
Tilburg UniversityResearch Master in Law research+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • ambtelijk secretaris or
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite