Farmacie

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Geneesmiddelen: wat is het effect, hoe dien je ze toe, hoe geef je voorlichting en hoe herken je ziekteverschijnselen? Dat is de kern van farmacie.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56157
numerus fixus270plaatsen
honoursheeft honours track
Het geneesmiddel is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bij hoofdpijn gebruiken we vaak pijnstillers, zonder antibiotica zouden operaties onmogelijk zijn en veel infecties levensbedreigend. Dankzij wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen kunnen astmapatiënten tegenwoordig meer lucht krijgen en zijn sommige vormen van kanker goed te behandelen.

In de studie Farmacie verdiep je je in onderwerpen als:
 • de chemische structuur van een geneesmiddel
 • de spijsvertering en het zenuwstelsel
 • de weg van een geneesmiddel in het lichaam
 • de berekening van de juiste dosering
 • de begeleiding van patiënten bij het gebruik van geneesmiddelen

Je leert waarom je een penicillinekuur altijd moet afmaken, wat de (bij)werkingen van een bepaald geneesmiddel zijn, wat er precies gebeurt tijdens een astma-aanval en welk onderzoek er gedaan wordt voordat een geneesmiddel op de markt komt.

College of Pharmaceutical Sciences
Ben je vooral geïnteresseerd in de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en wil je daar de kennis en vaardigheden voor opdoen? Dan kun je ook kiezen voor de studie CPS.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

Aandacht voor onderzoek
Veel docenten zijn, naast dat ze onderwijs geven, ook actief in het onderzoek, dat plaatsvindt in het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, of ze werken als apotheker. Door deze dubbele functie besteden zij in het onderwijs veel aandacht aan de nieuwste en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de farmaceutische wetenschappen en de farmaceutische praktijk. Je krijgt zo een goed beeld van je toekomstige werkveld.
Meningen van studenten
In Utrecht vragen we studenten aan het eind van hun bachelor wat ze positief vonden aan hun studie. Onze farmaciestudenten noemden de volgende punten:
 • afwisselende en gevarieerde vakken
 • goede afwisseling van werkvormen
 • goede combinatie van theorie en praktijk
 • de logische opbouw van vakken vormt een goede voorbereiding op de master
 • goede docenten en prettige begeleiding

Studiesucces
Van alle eerstejaars farmaciestudenten in Utrecht, gaat 77% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 73%. Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 66% binnen vier jaar zijn diploma, landelijk is dit 67%.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe hele bacheloropleiding duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek.
1e jaar
periode
1234
Apotheker en geneesmiddel
7.5 EC
Moleculaire eigenschappen
7.5 EC
Celbiologie
7.5 EC
Fysische en analytische Farmacie
7.5 EC
Geneesmiddelwerking en -binding
7.5 EC
Intercellulaire communicatie
7.5 EC
Geneesmiddel en patiënt
7.5 EC
Geneesmiddelonderzoek
7.5 EC
2e jaar
periode
1234
Bereiding en analyse
15 EC
Circulatie
7.5 EC
Metabolisme en voeding keuzevak
7.5 EC
Infecties
7.5 EC
Informatiebronnen
7.5 EC
Formuleren en bio-equivalentie
7.5 EC
Homeostase
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Geneesmiddelopname
7.5 EC
Hersenen en gedrag
7.5 EC
Biotechnologie
7.5 EC
Huid en dermatica
7.5 EC
Bachelorwerkstuk keuzevak onderzoek
7.5 EC
Ontstekingen keuzevak
7.5 EC
Kwaliteitsleer
7.5 EC
Profileringsruimte keuzevak
7.5 EC

tracks

track Molecular Life Sciences

Molecular Life Sciences combineert vakken van Scheikunde, Biologie & Farmacie. Hoe werkt het leven op het allerkleinste niveau? En hoe zetten we deze kennis in om ziektes beter te behandelen?

Je gaat op moleculair niveau de processen van het leven ontrafelen. Je gebruikt hiervoor verschillende state-of-the-art apparatuur zoals NMR, X-ray diffractie, massaspectrometrie, licht- en elektronenmicroscopie. Je leert zowel alles over deze technieken, als over de verschillende modelsystemen waarin we de moleculaire processen bestuderen. Als modelsystemen hebben we de bacteriën en schimmels, de zebravis, de zandraket en de mens.

Omdat Molecular Life Sciences zich op het snijvlak van meerdere bacheloropleidingen bevindt, combineer je vakken van de opleidingen Biologie, Scheikunde en Farmacie. Toepassingsmogelijkheden binnen de molecular life sciences zijn o.a.:

 • de ontwikkeling van nieuwe medicijnen
 • versterking van de immuniteit van mens, plant en dier tegen ziekteverwekkers
 • stamcellen die Multiple Sclerose bestrijden
 • verbetering van gewassen door moleculaire veredeling

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet56% zelfstudie
22% theorie
22% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk
studielast
Als je in Utrecht farmacie gaat studeren verwachten wij van jou een actieve studiehouding, wat betekent dat je bereid bent om 40 uur per week aan je studie te besteden. Gemiddeld 13 uur ben je daadwerkelijk aanwezig in colleges, de rest is zelfstudie. Verder verwachten we dat je je zowel mondeling als schriftelijk goed kunt uitdrukken in het Nederlands.
studeren in het buitenland
Zo'n 20-25% van onze studenten gaat voor korte of langere tijd naar het buitenland. Je kunt bijv. als uitwisselingsstudent driekwart jaar aan een andere Europese universiteit studeren. Dit doe je tijdens je profileringsruimte (= vrije keuzeruimte in je rooster). De tentamens die je daar haalt tellen mee voor je bachelordiploma in Nederland. Naast studiefinanciering kun je een buitenlandbeurs aanvragen. De universiteit ter plaatse helpt je met het vinden van woonruimte.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij farmacie ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.
honours-/excellence program Honoursprogramma

Een honoursprogramma volg je vanaf het eerste jaar tot en met het einde van je bachelor. Het bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster.

Het zorgt voor extra verdieping en verbreding.

Je volgt discussiebijeenkomsten over (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen en je loopt mee in een onderzoeksgroep. Daarnaast werk je binnen de 'Science Honours Academy' samen met andere bètahonoursstudenten aan het organiseren van workshops, symposia en excursies.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 19926

toelaatbare profielen
vwo C&M(wiskunde A of wiskunde B) + natuurkunde + scheikunde
vwo E&Mnatuurkunde + scheikunde
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pHbo-propedeuse / einddiploma geeft toegang mits er voldoende natuurkunde, wiskunde en scheikunde in de hbo(-propedeuse) zit. Dit wordt individueel beoordeeld door de examencommissie van Farmacie.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

693 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
157 eerstejaars gestart in 2017
73% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Unitas Pharmaceuticorum
Utrechtse Pharmaceutische Studenten Vereniging

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

"Al op de middelbare school wilde ik een studie waar je na afloop geen problemen zou krijgen op de arbeidsmarkt."

"In 2009 begon ik aan de 3 jarige master farmacie, hetgeen een logisch gevolg was op de bachelor farmacie voor mij. Tijdens de bachelor ben ik erg geïnteresseerd geraakt in de apotheek en minder in de onderzoekskant van de farmacie.

De bachelor was meer een ontdekkende fase waarin je van het eerste tot het derde jaar van molecuul tot mens leert over de relatie tussen geneesmiddelen en biologische processen.

De master farmacie was een flinke stap hoger. Ik weet nog goed dat dit het eerste halfjaar flink studeren was...
Op andere vlakken zoals medicatie begeleiding en therapie leer je echter alle puzzelstukjes uit de bachelor aan elkaar te leggen tot een groter en overzichtelijk geheel.

Tijdens de master krijg je in kleine groepen les van enkele toonaangevende docenten/farmaceuten/apothekers uit het veld. Met behulp van de laatste artikelen over een bepaald onderwerp leer je samen met je collega-studenten relevante van niet relevante informatie te scheiden en toe te passen op casuïstiek.

Een van de grote verschillen met de bachelor is het volgen van je eerste stages. Omdat de master de apothekersopleiding is zul je zowel in de openbare- als ziekenhuisapotheek stage moeten lopen. Dit zijn zeer leerzame periodes waar je geconfronteerd wordt met zowel patiënten, werkdruk, en het toepassen en relativeren van je theorie.

Naast alleen studeren biedt Utrecht een rijk studentenleven. Ik heb mij in 6 jaar studie en 1 bestuursjaar van de farmaceutische studievereniging nooit hoeven vervelen. De Universiteit Utrecht is een grote universiteit met erg veel mogelijkheden. Ondanks de grootte maak je ook deel uit van een kleine hechte groep, namelijk de farmaceuten.

In het vijfde jaar wordt een farmaceutisch gerelateerd onderzoeksproject gedaan bij een instelling naar keuze. Ik heb gekozen voor een farmaco-economisch vraagstuk bij de farmaceutische industrie. Dit wilde ik doen om kennis te maken met de industrie en hier een beter beeld van te vormen. Het is ook mogelijk deze stage in het buitenland te doen, wat ook door veel studenten wordt gedaan.

Het eind van de master bestaat voornamelijk uit stage en het voorbereiden op de arbeidsmarkt. Dit is een erg drukke periode waarin je klaargestoomd wordt tot apotheker. Dit betekent echter niet dat je zoals ik persé in een openbare apotheek gaat werken. Industrie, onderzoek, onderwijs, ziekenhuisfarmacie, klinische chemie enz. behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Al op de middelbare school wilde ik een studie waar je na afloop geen problemen zou krijgen op de arbeidsmarkt. Ik heb gemerkt dat je als farmaceut na afloop van een zeer intensieve maar leuke studie gemakkelijk een baan kan vinden. Momenteel ben ik werkzaam als apotheker in een maatschap, waar ik samen met de andere apothekers en artsen regionaal de zorg en medicijnlogistiek kan verbeteren. Nog elke dag denk ik terug aan de theorie die ik heb geleerd om deze toe te passen in de praktijk. Met een studie farmacie ben je zeker van een goede baan, een uitstekende academische vorming en een hechte groep van collegae."


lees verder ...
Frouwke van Hout
"Bij farmacie staat het geneesmiddel centraal"

"Bij farmacie staat het geneesmiddel centraal, maar het is leuk dat je veel leert over het menselijk lichaam en ziektes.

Wat ik trouwens ook leuk vind, is dat farmacie in een supermooi gebouw zit. Ik kom uit Heerlen (Zuid-Limburg) dus voor mij was Groningen echt veel te ver weg. Ook leek het me niet leuk om veel hoorcolleges te hebben. Aangezien er in Utrecht met PGO (Probleem Gestuurd Onderwijs) gewerkt wordt, zijn er hier niet zoveel hoorcolleges.

Ook de variatie in vakken spreekt me aan...
Ook de verschillende vormen van onderwijs variëren elke dag weer. Hoorcolleges, werkcolleges, practica, PGO allemaal door elkaar: daardoor is een week niet snel saai.

Ik vind vooral de vakken leuk waarin het menselijk lichaam centraal staat, de meer biologische vakken. Ook vind ik infecties en ontstekingen erg interessant. Het leukste vak wat ik tot nu toe gevolgd heb is fytotherapie. Dit is een keuzevak en gaat over het gebruik van planten/kruiden als geneesmiddel.
Utrecht is echt een geweldige stad! Zeker voor studenten is er altijd wel iets te doen. En de farmacie studievereniging U.P. is ontzettend gezellig en organiseert altijd leuke feesten, borrels, activiteiten en excursies. U.P. maakt farmacie in Utrecht nog leuker!"


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 UU
Farmacie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
157 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 UU
College of Pharmaceutical Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur
157 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/3 RUG
Farmacie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
142 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.8
docenten3.43.6
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.33.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Farmacie aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 229 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 4
aantal eerstejaars 184 172
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 82% 78%
diploma binnen 4 jaar 42% 44%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kan ik met een academisch diploma?
Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.
Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die na de bachelor direct de arbeidsmarkt op gaan; 90% van de studenten (lichting 2011) gaat verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan buiten het onderzoek, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of educatie; het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afhankelijk van welke master je kiest, kun je aan de slag als:
 • Openbaar apotheker: je werkt in 'de apotheek om de hoek', waar je patiënten begeleidt in het gebruik van hun medicijnen.
 • Ziekenhuisapotheker: je adviseert specialisten over de keuze van geneesmiddelen. Je bent verantwoordelijk voor de bereiding van geneesmiddelen die niet in de handel zijn.
 • Inspecteur voor de volksgezondheid, adviseur bij zorgverzekeringen of als klinisch chemicus.
 • Geneesmiddelonderzoeker/industrieapotheker: je ontwikkelt nieuwe geneesmiddelen, je houdt je bezig met de registratie van nieuwe producten of met de marketing ervan.
 • Geneesmiddelonderzoeker: als apotheker/geneesmiddelonderzoeker kun je natuurlijk ook onderzoek doen aan de universiteit of aan andere onderzoeksinstituten.

Promoveren
Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat onderzoeker wilt worden, kun je promoveren. Dit betekent dat je een proefschrift over je onderzoek publiceert en dit verdedigt voor een commissie. Daarna mag je de titel dr. (doctor) voor je naam zetten. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 11% van de Utrechtse farmaceuten gaat promoveren.

Arbeidskansen
Na afronding van de master, heeft 98% van de farmaceuten in Nederland binnen 1.5 jaar werk op niveau.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2890gemiddeld bruto maandloon
42%kans op een vaste baan
83%kans op een voltijd baan
92%kans op een baan op niveau
50%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUBio Inspired Innovation researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenBio-Pharmaceutical Sciences+ aanv. eisen
UUBiology of Disease researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safety+ 30 EC pre-master
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
RUGEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFarmacie+ aanv. eisen
UUFarmacie+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Wageningen UniversityFood Safetygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
+ cijfergemiddelde
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 78 EC pre-master
RUGMedical Pharmaceutical Sciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ aanv. eisen
RUGMolecular Medicine and Innovative Treatment+ aanv. eisen
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
UUToxicology and Environmental Health researchgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

apotheker (openbaar)
medicinal chemist
onderzoeker
regulator geneesmiddelen
ziekenhuisapotheker
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Carmen Jansen

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite