ELIGO Leren Kiezen

ELIGO Leren Kiezen is in 2006 opgezet om mensen te helpen bij het maken van keuzes. We leven op dit moment in een meerkeuzemaatschappij, dit betekent dat we allemaal dagelijks voor kleine en/of grote keuzes komen te staan. Vooral voor jongeren is het belangrijk om te leren om te gaan met al deze keuzes en daarom besteedt ELIGO veel aandacht aan keuzevaardigheden. Keuzevaardigheden kun je namelijk leren. Dit vergt oefening en vaak ook begeleiding en coaching. ELIGO Leren Kiezen ondersteunt dit leerproces wanneer het gaat om het vinden van de juiste manier om het beste te kiezen. Dit leerproces vindt plaats bij jongeren, maar ook bij twintigers en dertigers zit het leven vol met keuzes die gemaakt moeten worden. De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de keuzebegeleiding en -coaching zoals die door ELIGO Leren Kiezen wordt gegeven: * Keuzes maken is één van de belangrijkste vaardigheden in het leven. * Kiezen kun je leren! * Het is van belang de te maken keuze goed te kunnen omschrijven. * Alleen wanneer je de motivatie hebt om een keuze te maken zul je de voor jou beste keuzemogelijkheid kunnen ontdekken. * Het onderzoeken van jezelf, wat je kunt, wilt en vindt is van essentieel belang in het keuzeproces. * Het is van belang je bewust te worden van welke factoren wel en welke niet een rol wilt laten spelen bij je keuze. * Ieder mens heeft een aantal basisbehoeftes. Als je tevreden met een keuze wilt blijven dan zal de keuze moeten voorzien in een aantal van deze behoeftes. * Er bestaan vrijwel geen slechte keuzes. Je moet er wel overal en altijd van durven leren, alleen op deze manier kun je groeien.specialisme : coaching bij tweede of derde keer studie kiezen in hbo of wo

> website van ELIGO Leren Kiezen